Bo - og beskæftigelsestilbuddet Trabjerggård v. Tørring søger socialpædagoger eller SOSU assistenter til fast vikariat, samt løse vikarer

fuldtid
Bo - og beskæftigelsestilbuddet Trabjerggård v. Tørring søger socialpædagoger eller SOSU assistenter til fast vikariat, samt løse vikarer
  • Trabjerggård I/S
  • Vesterbyvej 12, 7160 Tørring

Trabjergggård består af 4 boenheder, med i alt 40 borgere. Målgruppen er borgere over 18 år med tilknytningsforstyrrelser, autisme, mental retardering, ADHD, angst, depression- og isolationsproblematikker. Vi tilbyder ydelser indenfor SL §§ 85,107/108 og §§ 103/104 samt Lov om STU og afklaringsforløb ud fra LAB. Trabjerggård modtager ikke borgere der er stærkt udadreagerende, eller borgere i et aktivt misbrug.

Trabjerggårds kerneydelser er at skabe et miljø, med fokus på tryghed, tillid og udvikling samt vedligehold af færdigheder. Der sættes stort fokus på en miljøterapeutisk, pædagogisk og praktisk tilgang, med udgangspunkt i low arousal og et solidt relationsarbejde. 

Vi ønsker du er uddannet pædagog, eller har anden relevant sundhedsfaglig uddannelse.

Vores ønske er, at du

- har erfaring med at arbejde med sårbare unge med diagnoser.

- Gerne kendskab til eller erfaring med, autisme og/eller neuropædagogik

- kan lide at arbejde struktureret, og kan skabe forudsigelighed

- er vedholdende i samarbejdet med den unge

- kan bevare overblikket

- er god til samarbejde

- er fleksibel

- har stor tålmodighed

- er nysgerrig på den unge, og sammen med den unge

- kan formulere dig tydeligt, både mundtligt og skriftligt

- ser løsninger frem for begrænsninger og er fagligt kreativt tænkende i opgaveløsning

 

Vi tilbyder

- deltagende og nærværende lederteam

- et godt kollegaskab blandt dygtige og engagerede faguddannede kollegaer

- mulighed for nytænkning/udvikling af tilbuddet til de unge

- en arbejdsplads i konstant udvikling

- gode faciliteter 

- dyr som en aktiv del af hverdagen 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indeholde:

- Grundlæggende hjemmevejledning; herunder guidning og støtte til rengøring, indkøb, fritidsaktiviteter, jeg-støttende samtaler, koordinering og planlægning af borgernes hverdag, støtte til kontakt til netværk mm.

- Ledsagelse til sundhedsfaglige konsultationer mv.

- Dokumentation i journalsystem  

Arbejdstiden er skiftende ml. dag- og aftenvagter i tidsrummet ml. kl. 7.00 – 21.30 på hverdage, og kl. 9.30-21.30 lørdag eller søndag hver anden weekend. Rulleplanen på hverdage er fast, dvs. at du har fri/arbejder på samme dage hver uge i det faste vikariat. 

Herudover er der teammøder og kurser. Arbejdsplanen ændres løbende, når borgerne ændrer behov for støtte. Fleksibilitet i mødetider er derfor en forudsætning. Vi imødekommer naturligvis også ønsker så vidt muligt.

Løs vikar uden fast timetal, benyttes primært i aften- samt weekendvagter. 

Løn efter kvalifikationer. Har du interesse i stillingen, og ønsker nærmere informationer, kan du se vores hjemmeside: www.trabjerggaard.dk eller på Facebook under Trabjerggård I/S.

Har du spørgsmål i forbindelse med stillingen, kan du kontakte:

Pædagogisk leder Pernille Clausen, på mobil nr. 28434094, i tidsrummet fra kl. 8.30-10.00 på hverdage.

Sender du din ansøgning pr. mail, bedes du adressere til pernille@trabjerggaard.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

Ansættelse hurtigst muligt.