Bliv social- og sundhedsassistentelev med start på GF2 fra oktober 2024

fuldtid
Bliv social- og sundhedsassistentelev med start på GF2 fra oktober 2024
 • Pleje & Omsorg
 • Resenvej 25, 7800 Skive
Pleje & Omsorg søger elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen med start på grundforløb 2 den 22. oktober 2024.

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedsassistentelev med start på grundforløb 2, hvis

Hvis du har spørgsmål vedr. optagelse på grundforløb 2, kan du kontakte elevkoordinator Karina E. Andersen på mail: kea@sosu-stv.dk eller telefon 40 20 72 08.

Uddannelsesforløbet
 • Grundforløb 2 starter i oktober 2024, og varer 20 uger
 • Bestået grundforløb 2 er adgangsgivende til hovedforløbet som social- og sundhedsassistent
 • Hovedforløbet starter i april 2025, og varer ca. 2 år og 10 måneder

Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside sosu-stv.dk, hvor du også kan læse mere om, hvordan du får udarbejdet en realkompetencevurdering.

På uddannelsen
På Grundforløb 2 lærer du den grundlæggende teori inden for faget, og træner færdigheder
 • grundfag i dansk og naturfag
 • kommunikation, samarbejde og konflikt
 • sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, rehabilitering
 • velfærdsteknologi, ergonomi og hygiejne

På hovedforløbet lærer du
 • somatisk og psykiatrisk sygdomslære og farmakologi
 • at udføre sygepleje med fokus på koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • at udvikle sundhedspædagogik og kommunikation, med særlig fokus på rehabilitering og forebyggelse
 • som social- og sundhedsassistent får du mulighed for at gøre en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og samarbejdspartnere i hele sundhedsvæsenet

Vi tilbyder
 • løn både på grundforløb 2 og hovedforløbet
 • en erhvervsuddannelse, som indeholder både oplæring og teori
 • teoriundervisning på Social- og Sundhedsskolen i Skive
 • oplæringspladser i Pleje & Omsorg i Skive Kommune, i psykiatri samt Hospitalsenhed Midt
 • vejledning i oplæringen

Vi forventer, at du
 • er personligt engageret og motiveret i uddannelsen
 • tager medansvar for din uddannelse, både teori og oplæring

Du kan se en beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside www.sosu-stv.dk

Det er vigtigt, at du i din ansøgning uploader
 • din ansøgning
 • dit CV
 • optagelsesbrevet til grundforløb 2 fra Social- og Sundhedsskolen
 • dine eksamensbeviser
 • udtalelser
 • anden relevant dokumentation
 • dokumentation for relevant erhvervserfaring, hvis du søger voksenelevløn

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, kan du kontakte uddannelseskonsulent Dorte Søgaard på mail doso@skivekommune.dk eller på telefon 24 83 76 02.

SØG STILLINGEN HER

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.