Bliv sektionschef med indflydelse af de maritime uddannelser af fremtidens soldater i Søværnet

fuldtid
Bliv sektionschef med indflydelse af de maritime uddannelser af fremtidens soldater i Søværnet
  • Flådestation Frederikshavn
  • Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn
Vi har brug for dig som sektionschef til at løse én af de vigtigste opgaver i fremtidens Søværn.

Som sektionschef for Grundlæggende maritime uddannelser ved (CMS), får du ansvaret for, at sektionen internt på CMS, og i samspil med eksterne styrelser, myndigheder i Søværnet, Søværnets Reserve og øvrige værn i Forsvaret, skaber de bedste maritime uddannelser.

Om os

CMS understøtter, at Søværnets medarbejdere og reservister, fleksibelt kan udvikle deres viden og kompetencer – så vi alle står forbundne og forpligtet i løsningen af Søværnets opgaver.

Vores uddannelser og træning hviler på et stærkt fagligt vidensgrundlag inden for de maritime kerneområder. I vores uddannelser omsætter og træner vi det, der bliver efterspurgt i den skarpe ende, og sikrer dermed en konstant kobling til praksis. I dag gennemføres en række fleksible uddannelser om bord på Søværnets enheder, og med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

CMS er et videns- og kompetencecenter, underlagt Søværnskommandoen, geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn, Flådestation Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk og vi er i alt 65 medarbejdere. I Danmark er vi ansvarlig for uddannelser og træning inden for en lang række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed, med fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer. Imidlertid henvender vores mange efteruddannelser sig bredt til personel i Søværnet, det øvrige Forsvar og andre offentlige myndigheder.

Vi tilbyder dig en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone, hvor du indgår i samarbejde med de øvrige sektioner og elementer, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Der er ud fra en anerkendende tilgang, fokus på personlig, såvel som uddannelsesmæssig, udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed.

Om stillingen

Sektionen Grundlæggende Maritim Uddannelse, som du skal lede, består af fire elementer. Søværnets Basisuddannelse (SBU) og Håndvåben, Boarding og Maritime Force Protection (HVB/BOR/MFP), Redningsmidler og Fartøjstjeneste (REFA) samt Idrætselement (IDR).

Du får en hverdag med varierende opgaver, der har et stort politisk fokus og bred kontaktflade til civile og militære aktører og samarbejdspartnere. Du vil tilegne dig en solid viden inden for de enkelte fagområder gennem interesse for områderne og ikke mindst i samarbejde med elementlederne og øvrige fagpersoner fra elementerne.

Du får ansvaret for at udvikle sektionen og dens medarbejdere til opgaveløsningen i det kommende forsvarsforlig og du bliver ansvarlig for at lede sektionens personel.

I dagligdagen er du i tæt dialog og koordinering med CMS chef og næstkommanderende, som vil være din nærmeste forsatte. Der vil blive taget godt imod dig, og du får gode rammer for at forstå og løse dine opgaver, og du vil altid have nem adgang til faglig sparring og råd og vejledning fra kolleger og ledelsen, som du bliver en del af. På CMS efteruddanner vi os løbende, blandt andet ved at gæste de mange enheder i Søværnet, som aftager vores kursister.

Din bevidsthed om forskellige personligheder, og evnen til at skabe et optimalt samarbejde er vigtig. Det kræver derfor, at du udstråler god, motiverende energi, der kan overføres i arbejdet med relationerne. Du bliver uddannelsesmæssigt og fagligt ansvarlig over for næstkommanderende, og du vil altid kunne søge støtte og vejledning ved ledelsen.

Ved CMS mener vi, at udvikling, tillid og et trygt arbejdsmiljø er nøglen til succes, hvorfor mulighederne for at du selv kan udvikle dine egne færdigheder og kompetencer vil være centralt i stillingen.

Vi arbejder for, at arbejde og familieliv hænger sammen. Vi har stor forståelse for at job i Søværnet stiller krav til privatlivet, hvorfor der gives vide rammer for fleksibilitet og planlægning af din arbejdstid, hvor vi vægter, at der skal være styr på hjemmefronten for at du kan fungere i dit arbejdsliv.

Om dig

Vi søger dig, der er kaptajnløjtnant, eller udnævnelsesparat premierløjtnant, med gode erfaringer fra stillinger på officersniveau i Søværnet, som både kan være fra sejlende tjeneste eller landstillinger, hvorpå du kan udvikle uddannelserne ved CMS. Vi ser gerne, at du har operativ erfaring eller lignende. Er du kaptajnløjtnant optaget Master i Militære Studier, giver vi dig den nødvendige plads til dine studier og de rette udfordringer til, at du kan blive løftet til næste niveau.

Du besidder en høj grad af selvstændighed og er i stand til at løse de pålagte opgaver inden for de rammer, som ledelsen ved CMS udstikker.

Du er udpræget resultatorienteret, men med en god helhedsorienteret og ressourcebevidst tilgang til opgaveløsningen.
Du skal gennem din engagerende, konsekvente og synlige ledelsesstil sikre, at deadlines bliver overholdt uden, at der slækkes på kvalitetskravene til de uddannelser, som sektionen udbyder og leverer.

Som chef for sektionen motiverer du sektionens medarbejdere til at være holdspillere, så opgaven til stadighed er i centrum og opleves som et fælles ansvar. Du skal kunne være fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsning og ressourcer.

Du kan kommunikere anerkendende i et klart og tydeligt sprog. Du kan bevare overblikket i pressede situationer, samt arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet.

Du skal have blåt bevis og have bestået Forsvarets Fysiske Basiskrav.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte næstkommanderende ved CMS, OK Anne Elvira Enkelund, på mail SC-CMS-NK@MIL.DK eller på telefon 7285 5102 eller mobil +45 5168 7667.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 25 og 26..

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Log ind