Bioanalytikere til Klinisk Mikrobiologis Afdeling, Hvidovre Hospital

fuldtid
Bioanalytikere til Klinisk Mikrobiologis Afdeling, Hvidovre Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre


Vi er et travlt team af bioanalytikere, der søger nye glade, positive og dygtige kollegaer med lyst til at være en del af en højt specialiseret afdeling, hvor faglighed og udvikling er hverdagskost.

Er du en engageret bioanalytiker med passion indenfor det mikrobiologiske område?
Og har du lyst til at være en del af en højt specialiseret afdeling med det nyeste udstyr og de nyeste metoder?


Om afdelingen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, beskæftiger sig med undersøgelse af patientprøver med henblik på diagnosticering af infektionssygdomme ved anvendelse af blandt andet bakteriologiske dyrkningsmetoder, serologiske metoder og molekylærbiologiske metoder.

Afdelingen servicerer både hospitaler, privathospitaler, praktiserende læger og speciallæger, og modtager mere end 2 mio analyser/undersøgelser årligt.

Afdelingen engagerer sig i udvikling og forskning, både i form af udvikling af ny viden, men også i optimering af allerede benyttede metoder. Der arbejdes målrettet med kvalitetssikring og kompetenceudvikling af personalet, og der lægges vægt på at yde den bedste service og rådgivning. Afdelingen deltager i uddannelsen af bioanalytikere, læger og hygiejnesygeplejersker.

Det bakteriologiske team:
Det bakteriologiske team består af ca. 45 bioanalytikere, 3 assistenter og 2 bioanalytikerspecialister. I løbet af det næste år skal vi i gang med implementeringen af et nyt stort automatiseringssystem. Derfor skal du være klar til at arbejde med automatisering og samtidig være omstillingsparat, da vi i en periode, under implementeringen, skal lave en del manuelt arbejde. Det vil også give en enestående mulighed for udvikling - både fagligt og personligt, når det nye system skal implementeres i rutinen.

Det molekylærbiologiske/serologiske team:
Det molekylærbiologiske/serologiske team består af ca. 25 bioanalytikere og 5 molekylærbiologer. Vi arbejder med rigtigt meget forskelligt udstyr, af både nyere og ældre dato. Du skal derfor have flair for teknisk udstyr og ikke være bange for at arbejde med både store og små maskiner. Vi har netop fået en ny cobas 8800, vi skal i gang med at implementere i rutinen. Der er derfor rig mulighed for at lære en masse nyt udstyr og nye metoder at kende.

Fælles for begge teams er, at vi har løbende fokus på den gode trivsel. Et godt arbejdsmiljø med humor, medinddragelse, respekt og tillid er essentielt for os og for det gode samarbejde på tværs af hele afdelingen.

Vi tilbyder:

 • Struktureret introduktion og en solid oplæring under hensyntagen til dine kompetencer
 • Individuelt tilrettelagt kompetenceudvikling
 • En afdeling, der råder over nyeste teknologi på mange områder
 • Tæt tværfagligt samarbejde med fx. specialister, læger, molekylærbiologer og bioinformatikere
 • Personlig og faglig udvikling
 • En travl, udfordrende, varieret og spændende hverdag
 • En afdeling med fokus på både faglighed og kollegialt samarbejde
 • Fleksibel arbejdstid indenfor afdelingens rammer
 • Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø
 • Sociale arrangementer i og uden for afdelingen, fx temadage, sommerfest, julefrokost og fredagshygge
Vi forventer, at du

 • Er uddannet bioanalytiker - erfaring er ikke et krav, da der vil være grundig oplæring
 • Har humor og værdsætter et godt kollegaskab
 • Bidrager til et godt og positivt arbejdsmiljø
 • Er omstillingsparat og ansvarsbevidst
 • Er selvstændig og har gode samarbejdsevner
 • Har flair for IT og besidder tekniske kompetencer
 • Har sans for orden og systematik
 • Er fleksibel og mødestabil
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er fuldtidsstillinger med vagtforpligtelse, og er til besættelse pr. 1. maj 2024 eller snarest derefter. Du vil indgå i afdelingens vagtberedskab, som indtil videre dækker weekender og helligdage, samt aftenarbejde frem til kl. 22.00.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Vi afholder ansættelsessamtaler løbende. Du bedes i din ansøgning angive, om du har præferencer i forhold til at arbejde i det bakteriologiske eller i det molekylærbiologiske/serologiske team, eller om du er klar på nye udfordringer uanset team.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte overbioanalytiker Susan Arendtsen på tlf.: 20 44 79 56 eller overbioanalytiker Brigitte Frederiksen på tlf.: 38 62 24 07.


Ansøgningsfrist

Send ansøgning og cv inkl. autorisationsbevis via nedenstående link senest søndag den 30. juni 2024.

Log ind