Bil Sælger

fuldtid
Bil Sælger
 • BILHUSET ENGMARK A/S
 • Industrivænget 20, 3400 Hillerød

Brdr.Dan biler A/S søger en sælger /værkstedsansvarlige til vores afdeling i Frederiksund / Hillerød. Har du lyst og mod på et spændende og alsidigt job inden for Bilssalg, Autoværksted så er Brdr.Dan Biler A/S stedet for dig.

Vores salgsafdeling består af mange forskellige folk med forskellig baggrund. Det er derfor ikke så vigtigt for os, hvilken baggrund du har. Det er mere den rette profil til vores salgsteam, vi søger.

Dine arbejdsopgaver / muligheder:

 • Salgsansvar for egne kunder i området.
 • Salg af såvel let Brugte Premiumbiler
 • Indskrivning til værksted, Biludlejning 
 • En veldrevet salgsorganisation med kompetente og erfarende folk, der kan hjælpe dig på rette vej.
 • vi tilbyder et arbejdsmiljø med højt til loftet ,
 • Provisionsordning ,sundhedssikring  

Hvad vi søger:

Vi søger en person, der har interesse for køb og salg, og helt klart kan lide denne proces. Vi søger én med god matematisk og teknisk forståelse. Vi lægger vægt på følgende egenskaber:

 • Købmandskab.
 • Annonceringer m Fotoer
 • Gode salgsgener.
 • Gå-på-mod.
 • Ejerskab for en sag.
 • Samarbejde med dine kollegaer.
 • Vil give kunden den bedste betjening - vi lægger meget vægt på at opnå den bedste kundetilfred
 • Tillidsvækkende og skal kunne med de fleste mennesker.
 • Orden i egne sager.
 • Mange bolde i luften.
 • Gode komminikationsevner.
 • Godt humør.

 

Har du spørgsmål omkring jobbet eller til vores forretning, er du velkommen til at kontakte Koordinerende salgschef Dan Branislav på telefon 22 59 59 40.

Er det dig, vi søger, så send din ansøgning inkl. CV allerede i dag.

Alle ansøgninger bliver løbende behandlet fortroligt, og ansættelse finder sted ved rette kandidat. Vi gør opmærksom på, at Brdr.Dan biler A/S håndterer alle ansøgninger elektronisk. Det er således kun muligt at ansøge online via link i annoncen. Ansøgninger sendt via post kommer ikke i betragtning.

send gerne email med cv på

dan@brdr-danbiler.dk

 

Brdr.Dan cars A/S is looking for a salesperson / workshop manager for our department in Frederiksund / Hillerød. If you have the desire and courage for an exciting and versatile job within Car Sales, Auto Workshop, then Brdr.Dan Biler A/S is the place for you. Our sales department consists of many different people with different backgrounds. It is therefore not that important to us what background you have. It is more the right profile for our sales team that we are looking for. Your tasks / opportunities: Sales responsibility for own customers in the area. Sale of lightly used premium cars as well Registration for workshop, Car rental A well-run sales organization with competent and experienced people who can help you on the right path. we offer a working environment with high ceilings, Commission scheme, health insurance What we are looking for: We are looking for someone who has an interest in buying and selling, and definitely likes this process. We are looking for someone with good mathematical and technical understanding. We emphasize the following characteristics: Purchasing staff. Advertisements with Photos Good sales skills. Go-on-courage. Ownership of a case. Collaboration with your colleagues. Will give the customer the best service - we attach a lot of importance to achieving the best customer satisfaction Confident and should get along with most people. Order in own affairs. Lots of balls in the air. Good communication skills. Good mood. If you have any questions about the job or our business, you are welcome to contact Coordinating Sales Manager Dan Branislav on phone 22 59 59 40. If it is you that we are looking for, send your application incl. CV already today. All applications are continuously processed confidentially, and employment takes place with the right candidate. We point out that Brdr.Dan cars A/S handles all applications electronically. It is thus only possible to apply online via the link in the advertisement. Applications sent by post will not be considered. Please send an email with your CV

Log ind