Barselvikariat

fuldtid
Barselvikariat
  • Timotheus Sogns MenighedsbørnehaveS/I
  • Blankavej 1, 2500 Valby

Vi søger en pædagog til et 37 timers barselvikariat pr. den 1. august til Timotheus sogns børnehave, bedre kendt som børnehaven på Blankavej.

Vi er en lille hyggelig børnehave og det pædagogiske læringsmiljø på Blankavej er overordnet bl.a. kendetegnet ved

  • At børnene mødes og anerkendes med respekt.
  • At børnene har en velkendt og overskuelig base med kendte, tydelige og nærværende voksne.
  • At børnene sikres tid, rum og ro til trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • At børnene deltager i meningsskabende og differentierede fællesskaber i et individuelt tilpasset omfang.
  • At børnenes trivsel og udvikling understøttes af udviklingsrelevante metoder b.la. sansemotorisk- og visualiseret pædagogik.

I vores pædagogiske planlægning tager vi udgangspunkt i relationerne og naturligvis den styrkede pædagogiske læreplan med inkluderende pædagogik, hvor der skal være plads til den enkelte under hensyntagen til fællesskabet. Vi lægger stor vægt på det relationelle arbejde med en inkluderende og anerkendende tilgang i vores praksis.

Vi har et børnesyn, som baserer sig på, at alle børn fødes med forudsætninger, har ressourcer til at handle og har en betydningsfuld stemme. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at følge børnenes spor og inddrage deres perspektiv samt understøtte deres zone for nærmeste udvikling inden for den pædagogiske ramme. Alle børn siger ja hvis de kan.

Vi ønsker medarbejdere, der vægter forældrepartnerskabet. Det er væsentligt, at forældrene møder personale, der er engageret, tydeligt, imødekommende og vejledende. Derfor er det en fordel, at du evner at kommunikere klart og tydeligt i såvel det talte som det skriftlige sprog

Vi søger en uddannet pædagog til barselsvikariat der

Er omsorgsfuld, initiativrig, anerkendende og inkluderende, og som giver børnene udviklingsmuligheder og ser deres behov

Stræber efter at arbejde intentionelt omkring barnet med fokus på dets trivsel, læring, udvikling og dannelse og som både kan arbejde struktureret og tænke kreativt.

Er refleksiv over egen og kollegers praksis og ser den kollegiale sparring i dagligdagen som en styrke og en naturlig del af din pædagogiske praksis

Ser sig selv som den hovedansvarlige for kvaliteten af samspillet med børnene og forældrene og du forholder dig altid nysgerrigt og åbent over for reaktioner og handlinger

Trives i at arbejde selvstændigt og samtidig arbejde som en del af et team, hvor du også bidrager til et godt samarbejde og et positivt og sundt arbejdsmiljø

Besidder en naturlig ro, har overblik og situationsfornemmelse

Kan indgå i dialog og samarbejde med de enkelte forældre, samt den samlede forældregruppe.

Er kollegial, deltagende og loyal overfor institutionens kerne opgave og det fælles værdisæt

Er du vores kommende kollega med god energi, godt humør og som brænder for arbejdet med de 3-5-årige børn? Kan du bidrage med masser nærvær, gode samarbejdsevner og nysgerrighed på egen og andres praksis? Er du fleksibel og omstillingsparat? Vil du være en del af et sjovt, udviklende og udfordrende arbejdsfællesskab?

Så skal du søge stillingen hos os på Blankavej cz2f@kk.dk

Arbejdstid dagligt imellem kl. 7.00-17.00.

Ansættelsesvilkår

Vi ønsker, at du kan starte den 1. august 2024. Vi venter også gerne på den rette kandidat.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesområdet er Københavns Kommune.

Som led i ansættelsesprocessen indhenter vi straffe- og børneattest og tager referencer.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og evt. uddannelsesbevis.

 Yderligere oplysninger

Har du brug for yderligere input eller ønsker et besøg, så kontakt daglig leder Rikke Penthien 36300218

Log ind