Barselsvikariat: Frederiksberg Sundhedscenter søger en strategisk sundhedskonsulent, som vil være med til at gøre Frederiksberg til en endnu sundere by

deltid
Barselsvikariat: Frederiksberg Sundhedscenter søger en strategisk sundhedskonsulent, som vil være med til at gøre Frederiksberg til en endnu sundere by
 • Frederiksberg Kommune
 • Stockflethsvej 4 1, 2000 Frederiksberg

Forebyggelsesområdet i Frederiksberg Kommune søger en erfaren sundhedskonsulent og projektleder, som vil lede den overordnede implementering af Frederiksbergs Politik for Sundhed. Det er blevet besluttet politisk, at vi i år skal fokusere særligt på børn og unges mentale trivsel, på seksuel sundhed samt på at skabe lettere adgang til sundhedstilbuddene for sårbare borgere. Vi søger en person, som kan understøtte samarbejdet på tværs af forvaltningsområder om disse vigtige emner. Vi leder altså efter dig, som formår at sætte fokus på sundhedsfremme i en virkelighed, hvor mange andre dagsordener banker på. Du trives med at samarbejde med alle, fra borgere over kommunale og ikke-kommunale samarbejdspartnere til politikere.

Dine opgaver vil være
 • At være projektleder på Frederiksbergs Politik for Sundhed
 • At understøtte den tværgående implementering af de politiske vedtagne strategiske indsatser i Politik for Sundhed
 • At bidrage til at styrke det strategiske arbejde med borgerrettet forebyggelse i Frederiksberg Kommune
 • At bidrage til opgaveløsningen i ungeteamet – det kunne blandt andet være søvnworkshops for elever og bidrage til dataindsamling

Herudover kan du blive en del af øvrige forebyggende og rehabiliterende indsatser i Forebyggelsesområdet i Sundhedscentret afhængig af din erfaring og kompetencer. 

Vi søger en kollega, som

har en relevant akademisk uddannelse. Desuden lægger vi vægt på, at:

 • Du er en stærk projektleder og facilitator og kan lede komplekse processer
 • Du skal kunne afholde workshops og oplæg
 • Du har en bred viden om sundhedsfremme og forebyggelse
 • Du er en skarp formidler på skrift og i tale, på dansk og engelsk, og har erfaring med at skrive politiske oplæg
 • Du er opsøgende og god til at skabe netværk og dialog
 • Du arbejder selvstændigt og er nysgerrig på nye stofområder

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job på en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor du bliver en del af vores forebyggelsesområde med 37 medarbejdere. Forebyggelsesområdet varetager sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i hele kommunen for alle aldersgrupper, samt varetager rehabiliterende forløb til voksne borgere med kronisk sygdom og kræft. Hos os vil du få mulighed for at sætte sundhedsfremme og forebyggelse på dagsordenen. Du vil desuden blive en del af ungeteamets arbejde på blandt andet ungdomsuddannelserne, da mange af indsatserne i politik for sundhed vedrører unge. Vi lægger vægt på, at alle nye medarbejdere får et grundigt introduktionsforløb til Forebyggelsesområdet samt en personlig mentor.

Din arbejdsplads bliver Forebyggelsesområdet i Frederiksberg Sundhedscenter, og til dagligt vil du referere til lederen af Forebyggelsesområdet. Tiltrædelse 1. august 2024 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist den 18. juni 2024 kl. 12. Første ansættelsessamtale afholdes den 21. juni 2024.  Anden samtale den 24. juni 2024, hvor du vil blive præsenteret for en case. 

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30 timer om ugen i perioden fra 1. august til 30. april. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår efter principperne i Ny løn / lokal løndannelse og i henhold til aftale med den forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg Kommune. Forebyggelsesområdet har røg- og nikotinfri arbejdsdag.


Yderligere spørgsmål
Spørgsmål til stillingen kan rettes til leder i Forebyggelsesområdet Addie Just på tlf. nr. 2898 5404


Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Log ind