Barselsvikar for Organist

deltid
Barselsvikar for Organist
 • Espe-Vantinge-Hillerslev Kirkekasse
 • Holmevej 11, 5750 Ringe

Vi søger pr. 1.7 2024 en barselsvikar for vores dygtige organist. Stillingen er på 20 timer ugentligt.

Vi er ét pastorat, med én menighed, én præst, ét godt team og 3 skønne og forskellige kirker, med 3 lige så skønne og forskellige orgler.

Vi søger en organist, som har lyst til at være en del af en lille personalegruppe og en stor menighed. Vi søger en organist, som er velbevandret i både nye og gamle salmer og som kender den kirkelige liturgi godt. Vi søger en organist, som har lyst at bidrage aktivt til at fremme kirkelivet og løfte den vigtige musikalske opgave i kirken.

Vi har faste klassiske højmesser og gudstjenester, samt særgudstjenester for både børn, voksne og ældre. Vi forsøger at gøre dørtærsklen lav, og samtidig skabe et rum for forkyndelse, fordybelse og forundring. Og vi er ret lydhøre over for dine forslag.

Samtidig har vi opstartet et kirkekor og er klar til at indgå i en samtale om udviklingen af det.

Desuden er der oprettet børnekor, hvor der i samarbejde med musikskolen, den lokale folkeskole og os i kirken er ansat en korleder. Det er planen at du skal medvirke som pianist, når børnene øver.

Kort sagt: Her er en arbejdsplads, hvor du har plads til at være dig og hvor der er plads til dine visioner. Vi vil meget gerne vores kirker og arbejder løbende på at gøre gudstjenester og tilbud relevant for vores menighed.

Opgaverne er:

 • Deltagelse i diverse gudstjenester
 • Deltagelse lejlighedsvist ved konfirmandundervisning, babysalmesang og ved minikonfirmander 
 • Spille til plejehjemsgudstjenester
 • Deltagelse i medarbejder- og planlægningsmøder
 • Korarbejde
 • Musikledsagelse ved sangaftner og foredragsaftner
 • Deltage i musik- og aktivitetsudvalget, herunder møder, og medvirke til aktiviteter.

Hertil ønsker vi følgende kompetencer:

 • Kendskab til orgelspil
 • Erfaring/lyst til team-samarbejde
 • Erfaring med klaverspil og erfaring med musik, der ligger uden for koralbogen
 • Undervisningserfaring ift. korledelse (Der er mulighed for at komme på kursus)
 •  

Om orglerne kan der siges følgende:

Espe: Bygget af Bruno Christensen & sønner i 2001. 13 stemmer. To manualer. Et pedal.

Hillerslev: Bygget af Markussen og søn. To manualer. Et pedal

Vantinge: Bygget af Frobenius. 5 stemmer. Et manual. Et pedal.

Ansættelse sker ved Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd, beliggende  Kirkegade 6, Espe.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,41kr. – 433.004,13 kr. i nutidskroner pr. 1. oktober 2023.  Fikspunktet er 303.862,63 kr. (nutidskroner pr. 1. oktober 2023). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner pr. 1. oktober 2023).

OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner pr. 1. oktober 2023).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Menighedsrådets udspil til aflønning – incl. alle tillæg – på 20 timer ugentligt er på kr. 14.760,55 månedligt (nutidskroner pr. 1. oktober 2023).

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet og er beskæftigelsesgradafhængig.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn og tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Praktisk: Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Herdis Holme (7750fortrolig@sogn.dk/60493792) eller ved kontaktperson Heidi Michlenborg (hmichlenborg@gmail.com/31766749)

Ansøgningen sendes til: 7750fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest:

Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 12.00.

Menighedsrådet vil indkalde til samtale og prøvespil løbende fra d. 1. maj 2024.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.