Ambulance Syd søger Ambulanceredder

fuldtid
Ambulance Syd søger Ambulanceredder
 • Autismecenter Syddanmark, Region Syddanmark
 • Blangstedgårdsvej 8, 5220 Odense SØ

Ambulancereddere, herunder makkerpar, søges til forskellige stationer og vagtformer hos Ambulance Syd

Politikerne har blåstemplet Ambulance Syd, og på baggrund af det kan vi garantere vores tilstedeværelse som ambulanceoperatør og arbejdsplads frem til 2035. Vi arbejder hver dag for at gøre vores fælles arbejdsplads endnu bedre, og det virker. Holdånden vokser, trivslen er stigende, det samme er tilliden til vores ledelse, og vi har en nyetableret og motiveret personaleforening, som også arbejder for høj trivsel og godt sammenhold. Hvis du også synes, at det lyder spændende, søger vi lige nu ambulancereddere til både døgn- og effektive vagter på flere af vores stationer i Region Syddanmark. 

Vi har i Q2 2023 fået to nye præhospitale visitationsenheder (PHV) - de er startet op i hhv. Odense og Esbjerg. Der er tale om 112 visiterede ture, hvor det vurderes, at den bedste løsning for borgeren ikke vil være indlæggelse. Desuden har Ambulance Syd fra den 1. februar 2024 hjulpet med de besøg Natlægevagt Syd ikke kan nå. Det er vores døgndækkende akutbiler, der løser denne opgave (Tinglev, Rødding, Agerbæk og Rudkøbing).

Vi har spurgt nogle af vores medarbejdere, hvorfor Ambulance Syd er en god arbejdsplads. De fremhæver følgende:

 • Flad ledelsesstruktur med tillid og en lydhør ledelse
 • Medarbejderinddragelse ved fx udbud på køretøjer, indretning og uniformer
 • Godt uddannelsessystem med differentieret undervisning, supplerende undervisningsdage og instruktører, som bruges til sparring
 • Unikt sammenhold på holdene imellem og så passer vi på hinanden. Det gør vi bl.a. ved at arbejde målrettet med DUSA ”Du står ikke alene”, som er et forskningsprojekt, hvor der sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø, kollegastøtte samt at undgå nedslidning
 • Ingen er mere end andre – alle har en lige vigtig opgave og vi er ingenting uden hinanden.

​Vores administration i Odense deler adresse med AMK og er derfor i tæt samarbejde med AMK-vagtcentralen på daglig basis. Her bruger vi bl.a. vores medarbejderes gode input til at optimere samarbejdet og få en bedre forståelse af hinandens arbejdsopgaver. Det har bl.a. udmøntet sig i, at vi har ansat flere reddere i kombinationsstillinger med AMK, for at vi på den måde kan spille hinanden endnu bedre - til gavn for os og patienterne.

Du kan være nyuddannet eller have +30 års erfaring som ambulanceredder. Det vigtigste for os er, at du er stolt af dit fag, kan li’ at køre ambulance og arbejder på, at give hver enkelt patient du møder en god oplevelse.

Og du kan selvfølgelig dokumentere:

 • en godkendt uddannelse som ambulanceassistent, -behandler eller paramediciner. Hvis du ikke på nuværende tidspunkt er ansat i en ambulancetjeneste, der udfører ambulancekørsel, skal du have gyldig autorisation/registrering          
 • en børneattest og en straffeattest forenelig med jobbet som ambulanceredder     
 • gyldigt kørekort til minimum kategori B og C.

Kan du se dig selv hos os…         
så vil vi glæde os til at modtage og læse dit CV og din motiverede ansøgning. Send din ansøgning snarest muligt. Vi holder løbende samtaler og ansætter løbende, og derfor opfordres du til at søge hurtigst muligt.

Har du spørgsmål, så kontakt endelig én af vores områdeledere.
Camilla Simonsen på mail camilla.simonsen@ambulancesyd.dk 
Peter Stolberg på mail pstolberg@ambulancesyd.dk 

Sådan søger du         
Ansøgningen sendes sammen med relevante bilag ved at bruge linket nedenfor. Vi beder dig sende følgende bilag sammen med din ansøgning:          

 • Dokumentation for kørekort (for- og bagside)         
 • Kort CV          
 • Svendebrev          
 • Dokumentation for øvrig godkendt uddannelse (BH/PM) eller sundhedsfaglig autorisation (eller evt. anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen / Styrelsen for Patientsikkerhed på dispensation til at virke på behandler- eller paramedicinerniveau).   

Har du særlige ønsker i forhold til vagtformer eller arbejdssted, vil du i løbet af ansøgningsprocessen kunne tilføje disse. Vi kan bruge nye kollegaer på mange af vores stationer, så det skal ikke være geografien, der begrænser dig.

Søger I som makkerpar, er der mulighed for dette på følgende stationer: 

 • Nyborg
 • Assens
 • Ringe x 2
 • Svendborg
 • Dalum
 • Grindsted

Log ind