Administrerende direktør

fuldtid
Administrerende direktør
 • Cannabis-international ApS
 • Marsvej 2, 6000 Kolding

Vi søger en direktør der er ansvarlig for at nå de opsatte mål for organisationen. Direktøren skal stå i spidsen for en professionel udførelse samt opnåelse af virksomhedens strategiske vækstplan, visioner og omsætning som er udviklet af ledelsen i firmaet. Yderligere skal direktøren overvåge virksomhedens operationer vedr. omkostningseffektiviteten samt ressource forvaltning. Direktøren vil fungere som ambassadør for organisationen samt være den driftsanvarlige.

Personlige kvalifikationer
Vi søger en direktør der kan tage ansvar og sætte retning for virksomheden. Direktøren skal have et godt overblik og skal kunne håndtere en løbende prioritering af egne opgaver og samtidig have fokus på både korte og lange tidsfrister, samt motivere og lede medarbejdere.

Ansvarsområder:

 • Gennemgå godkendte planer og budgetter som en del af planlægnings- og budgetteringscyklusserne.
 • Fungere som bindeled mellem ledelsen og aktionærerne og andre interessenter.
 • Opretholde et professionelt netværk for at holde sig ajour med branchens fremtidige retning.
 • Fungere som talsmand og ambassadør for organisationen for relevante samarbejdspartnere, både nationale og internationale.
 • Kendskab til betydning af SOP’er og deres værdi for virksomheden indenfor GXP, samt godkende overordnede SOP’er. Derudover godkende den årlige QMR.
 • Deltage i og godkende dokumenter fra kvalitetssikrings møder.
 • Finde nye investorer.
 • Selskabets driftsansvarlige. Her kan han uddelegere arbejdsopgaver samt beføjelser til andre medarbejdere.
 • CEO’en er den økonomiansvarlige.
 • Deltage i myndighedsinspektioner.
 • Modtagekontrol, skal arbejde efter gældende procedure.

Log ind