17-ugers SSH forløb. Kræver 2 års erfaring indenfor pleje- og omsorgsområdet

fuldtid
17-ugers SSH forløb. Kræver 2 års erfaring indenfor pleje- og omsorgsområdet
 • Det Nære Sundhedsvæsen
 • Stationsvej 35, 7500 Holstebro
Er du +25 år og har minimum 2 års relevant erfaring indenfor pleje- og omsorgsområdet, kan du søge om at få en Social- og Sundhedshjælperuddannelse på 17 uger!

Lemvig, Struer og Holstebro Kommune søger kandidater til EUV1 forløb fra 20. august 2024

Forløbet består af 17 ugers skolegang og afsluttes med eksamen i december 2024

De 17 ugers undervisning foregår i perioden fra 20. august 2024 – 19. december 2024.

I uge 42 vil der være 3 feriedage (onsdag, torsdag og fredag - fra 16.10.2024 til fredag den 18.10.2024)

For at være kvalificeret til det særlige 17-ugers forløb, skal du
 • Være over 25 år ved uddannelsesstart
 • Have mindst 24 måneders praksiserfaring indenfor området - hen over de seneste fire år, og med minimum 24 timer ugentlig i gennemsnit.
  - For at kunne vurdere om du kan få godskrivning for din praktiske erfaring, skal du udfylde og aflevere denne blanket til studievejleder.
 • Have væsentlig arbejdserfaring med pleje-og omsorgsopgaver (Erfaringen skal være fra hjemmepleje, plejecenter eller anden arbejdsplads, hvor der udføres pleje- og omsorgsopgaver svarende til opgaver i hjemmepleje og på plejecenter. Det kunne fx være inden for sundhed, handicap og psykiatri)
 • Have erfaring fra flere vagtlag
 • I dine arbejdsfunktioner have indgået i team og i faglig sparring.
 • Have mod på at være fuldtidsstuderende i 17 uger, med læsning, undervisning, opgaveskrivning, gruppearbejde m.m.

Opfylder du disse kriterier, skal du kontakte studievejledningen på SOSU-skolen, for at få udarbejdet en RealKompetenceVurdering (RKV).

Du kan tilmelde dig RKV via dette link: www.sosumv.dk/rkv

Har du spørgsmål til RKV eller uddannelsesplan, kontakt studievejledning på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland på telefon 96 27 29 20 alle hverdage mellem kl. 09.00 og 11.00, eller kontakt studievejledningen på: vejl@sosumv.dk

Det er SOSU-skolen, der afgør om du kan godkendes til det særlige EUV1 forløb på 17 uger (kræver godskrivning for din erfaring).

Praktiske oplysninger
Forløbet svarer til fuldtid, og aflønnes med 37 timer ugentligt. Bliver du godkendt til EUV1 forløb, godkendes du også til Voksenelevløn.

Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende følgende:
 • Motiveret ansøgning
 • Dit CV
 • Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere
 • Uddannelsesplan og RKV. Begge dele bliver udarbejdet af en SOSU-skole

Ansøgningsfrist
Den 11. juni 2024 - Ansøgningen sendes elektronisk.

Optagelse sker i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til
Uddannelsesansvarlig Anne Kirsten Nielsen på telefon 24 82 74 46 eller Maibritt Bjørnli på telefon 21 18 99 77.

Samtalerne forventes afholdt i uge 24/25 2024.

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet eller har du brug for hjælp kan du kontakte Anne Marie Rokkjær på telefon 96 11 73 12 eller mail AR@Holstebro.dk.

 

Log ind