Brugerbetingelser

1. Generelt

Betingelserne anført på denne side er gældende for enhver, der har oprettet sig som bruger, eller på anden måde benytter websitet med adgang til jobdatabasen.

Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i Brugerbetingelserne. Såfremt en ændring af Brugerbetingelserne er af væsentlig karakter, vil Brugeren blive gjort opmærksom på denne ændring.

Dette website ejes og udbydes af:

Jobdanmark ApS

Banegårdspladsen 1

5000 Odense C

CVR-nr. 40131507

Såfremt du ønsker at kontakte os vedrørende vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte kundeservice på tlf. 53631000. 

2. Oprettelse og benyttelse af brugerprofil

Ved oprettelse som bruger accepteres Brugerbetingelserne og der afgives samtykke til, at Jobdanmark må behandle personoplysninger i overensstemmelse med privatlivs- og cookiepolitikken.

Ved oprettelse skal Brugeren indtaste en mailadresse og oprette sin egen personlige adgangskode. Adgangskoden er fortrolig og må ikke videregives til andre. Såfremt Brugeren bliver opmærksom på uautoriseret brug af sin profil, er man forpligtet til straks at gøre kundeservice opmærksom herpå.

Ved oprettelse indtaster Brugeren frivilligt en række oplysninger, herunder kontaktoplysninger. Disse oplysninger kan ændres eller slettes fra Brugerens egen profil.

Brugeren er ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Jobdanmark forbeholder sig retten til at slette brugerprofilen, såfremt vi bliver opmærksomme på, at denne indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Hvis brugerprofilen bliver slettet af denne grund, vil Brugeren blive kontaktet.​

Oprettelse/ændring af CV

Når Brugeren opretter og/eller ændrer oplysninger og CV i vores database, vil disse blive registreret og opbevaret. Brugeren kan til enhver tid oprette eller ændre sit CV ved at logge på sin brugerprofil.

Jobdanmark forbeholder sig retten til at slette Brugerens CV, såfremt vi bliver opmærksomme på, at CV’et indeholder ulovlige eller ukorrekte oplysninger. Såfremt dette forekommer, vil Brugeren blive kontaktet.

På samme vilkår forbeholder Jobdanmark sig retten til at kontakte individuelle brugere, hvis en sådan brugers CV indikerer, at brugeren kunne være en velegnet kandidat til et specifikt job.

Lukket brugerprofil

Ved oprettelse kan Brugeren bestemme, om dennes brugerprofil skal være lukket, således at virksomheder ikke kan få adgang til Brugerens profil.

Jobdanmark er ikke ansvarlig for benyttelsen af denne funktion. Det er således Brugeren der har ansvaret for, at denne funktion er valgt til/fra. Hvis Brugeren ønsker at ændre indstilling, kan dette gøres ved at Brugeren logger ind, går ind under sin profil og ændrer indstillingen.

Afskæring af specifikke virksomheder

Det er muligt for Brugeren selv at udpege virksomheder, der ikke skal have adgang til brugerprofilen.

Der tages forbehold for fejl ved benyttelse af denne funktion. Funktionen er navnebaseret, og er derfor afhængig af, at begge parter indtaster samme virksomhedsnavn.

Jobdanmark er ikke ansvarlig for fejl der måtte opstå i forbindelse med benyttelsen af denne funktion. Det er således alene Brugerens ansvar at sikre, der er overensstemmelse mellem de indtastede virksomhedsnavne.

Jobsøgning via websitet

Det er ved enkelte annoncer muligt for Brugeren at søge et job direkte gennem Jobdanmarks website.

Hvis brugeren ansøger en stilling gennem Jobdanmarks website, kan vi benytte oplysninger fra brugerprofilen, såfremt Brugeren er logget på. Hvis Brugeren ikke allerede har en brugerprofil hos Jobdanmark, oprettes en profil.

Herefter kan uploades ansøgning og dertilhørende dokumentation via Jobdanmarks website. Brugeren bør ikke afgive følsomme personoplysninger (race, seksualitet, eventuelle straffe/domme), medmindre det er relevant for jobprofilen eller direkte adspørges.

Det er kun Jobdanmark og den virksomhed, der søger en medarbejder, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med Brugerens ansøgning gennem Jobdanmarks system

Ved annoncer der linker til andre websites, og hvor ansøgningsprocessen foregår udenom Jobdanmarks Website, er Jobdanmark ikke ansvarlig for behandling af de afsendte ansøgninger og dertilhørende bilag.

Sletning af brugerprofil

Såfremt Brugeren ønsker at slette sin brugerprofil, kan dette gøres ved at logge ind på profilen og trykke slet.

Brugerprofil slettes automatisk ved inaktivitet. Ved 6 måneders inaktivitet vil Brugeren modtage en mail, hvor du gøres opmærksom på, at profilen vil blive slettet. Såfremt Brugeren ikke logger ind på websitet indenfor 30 dage, vil denne modtage yderligere en mail, der gør opmærksom på inaktivitet. 10 dage efter modtagelse af den anden mail, vil brugerprofilen blive slettet fra Jobdanmark.

3. Benyttelse af jobdatabasen

Formålet med jobdatabasen er at forbinde virksomheder med potentielle medarbejdere, samt at give Brugere oplysninger om karrieremuligheder.

Jobdatabasen må alene anvendes i overensstemmelse med jobdatabasen eget formål.

Jobdatabasen må alene anvendes af personer, der søger beskæftigelse og/eller oplysninger om karrieremuligheder, samt af arbejdsgivere der søger medarbejdere.

Som Bruger og Annoncør på Jobdanmark erklærer man, at man ikke vil anbringe forkerte, mangelfulde eller ukorrekte oplysninger.

Jobdatabasen må alene anvendes til lovlige formål.

4. Ansvar for indhold

Brugeren er ansvarlig for egne oplysninger, og har selv ansvaret for, at de er placeret på websitet. Afsender af indhold til websitet indestår selv for, at man har alle rettigheder til det materiale, der placeres på websitet. Brugeren kan til enhver tid logge ind på sin brugerprofil og rette i sine oplysninger.

Jobdanmark er ikke ansvarlig for indhold placeret af brugere eller annoncører på websitet. Jobdanmark har ikke nogen forpligtelse til at udføre kontrol med oplysninger og materiale der placeres af Brugere på websitet.

Jobdanmark vil, såfremt de bliver opmærksomme herpå, være berettiget til straks at fjerne ukorrekte oplysninger fra websitet.

Websitet kan indeholde links til andre websitets, der tilhører tredjeparter. Jobdanmark har ikke godkendt indholdet på disse websites, og Brugeren bærer derfor selv risikoen for benyttelsen af disse links og den efterfølgende færden på de tilhørende websites.

Jobdanmark tilskynder, at alle Brugere er opmærksomme på, at man kan komme i kontakt med personer og/eller virksomheder der ikke er, hvem de påstår. Brugeren bærer selv risikoen for transaktioner og/eller aftaler, der indgås med andre brugere/virksomheder, som Brugeren er kommet i kontakt med gennem websitet.

5. Ansvarsfraskrivelse

Jobdanmark kan ikke gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med brugen af websitet, men forbeholder sig retten til at fjerne Brugerens eller Annoncørens oplysninger i tilfælde af misbrug af disse eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Jobdanmark er alene formidler af oplysninger som Brugeren og Annoncøren selv er ansvarlig for. Jobdanmark er derfor ikke ansvarlig for korrektheden af oplysninger givet af brugere og annoncører.

Jobdanmark er ikke ansvarlig for holdninger og/eller synspunkter fremsat på websitet af brugere eller annoncører.

Jobdanmark er ikke ansvarlig for rettigheder til materiale offentliggjort på websitet af brugere er annoncører.

Jobdanmark tager forbehold for at websitet kan have fejl, der kan begrænse Brugerens benyttelse af websitet. Såfremt dette sker, kan Brugeren gøre kundeservice opmærksom på problemet.

Ovenstående er ikke udtømmende, men blot eksempler på Jobdanmarks ansvarsfrihed.

6. Ikrafttrædelse og ophør

Disse betingelser træder i kraft, når man som Bruger ved oprettelsen, accepterer Jobdanmarks brugerbetingelser samt cookie- og privatlivspolitik.

Betingelserne er gældende så længe man er registreret Bruger på websitet, eller indtil nye betingelser træder i kraft jf. pkt. 1 i disse betingelser.

Disse betingelser ophører, når Brugeren sletter sin brugerprofil hos Jobdanmark, eller denne slettes af Jobdanmark selv.

Brugerbetingelserne er senest opdateret d. 01. august 2020.