Optimer din ansøgningsproces med uopfordrede opkald og skarpe velforberedte spørgsmål


Optimer din ansøgningsproces med uopfordrede opkald og skarpe velforberedte spørgsmål

Når du vælger at tage initiativ og ringe uopfordret til en virksomhed, kan det være svært præcist at vide, hvilke ord du skal vælge, og hvilke spørgsmål du skal stille. Nervøsiteten kan snige sig ind på dig, når du hører ringetonen og venter på, at der er en, der tager telefonen i den anden ende af røret. Denne nervøsitet kan du minimere, hvis du er godt forberedt og har nogle konkrete spørgsmål, som du kan stille til arbejdsgiveren.

Nedenfor finder du nogle råd til, hvad du kan spørger om samt nogle tips, der kan klæde dig godt på til at foretage disse opkald på en måde, der er givende og effektiv, og hvor det er dig, der har styringen. 


Definer dit formål med opkaldet

Når du har truffet beslutningen om at ringe uopfordret til en virksomhed, er næste skridt at definere hensigten med dit opkald. Ønsker du mere information om virksomhedens arbejdsmiljø og værdier, eller vil du vide mere om de praktiske vilkår ved stillingen såsom arbejdstider, lokalitet og løn? Har du brug for hjælp til at sende dit ansøgningsmateriale, eller vil du høre om muligheden for at mødes til et uforpligtende kaffemøde? Hvis ikke du har gjort dig overvejelser om, hvad du vil have ud af samtalen, kan du komme til at fremstå uforberedt og usikker, og det kan efterlade arbejdsgiven med et indtryk af, at det er et useriøst opkald. Det er derfor en god ide at have et formål med dit opkald, så du fremstår selvsikker og forberedt.

Brug en god åbningsreplik

Når det kommer til selve opkaldet, er det afgørende at have en kort og præcis åbningsreplik, så du sikrer, at opkaldet får en god start, og at arbejdsgiveren ikke er i tvivl om, hvad det drejer sig om. Start derfor med at udtrykke dit formål med samtalen tydeligt. Her er et eksempel på, hvordan du kunne begynde:

"Hej, det er X. Jeg er utrolig interesseret i at arbejde i jeres afdeling, da jeg finder jeres produkter/virksomhed meget interessant, fordi XX. Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om jeres virksomhed, og hvordan jeg kan komme i betragtning som jeres næste medarbejder. Er det okay, hvis jeg stiller et par spørgsmål?

Her er det desuden vigtigt, at du prøver at etablere direkte kontakt med beslutningstagende ledere i stedet for blot at henvende dig til HR-afdelingen. Hvis du får mulighed for at præsentere dig kort, er det vigtigt, at du fokuserer på dine kompetencer. Hvem er du? Og hvad kan du? Her skal du kunne svare med det samme uden en tøvende tænkepause, så gør det klart på forhånd, hvordan du matcher virksomheden, og hvordan du kan præsentere dine kompetencer, så det står klart for virksomheden.

Vis interesse og nysgerrighed

Husk at det er vigtigt, at dine spørgsmål har et formål og giver dig indsigt, der ikke nødvendigvis er åbenlyst tilgængeligt i virksomhedens stillingsopslag. Inden du tager telefonen, er det også afgørende at have den rette indstilling. Sørg for at være interesseret og nysgerrig fremfor undskyldende. Det er vigtigt, at du lytter og ikke fremstår sælgende, så virksomheden får en fornemmelse af, at du har en oprigtig interesse for at blive klogere på dem og den specifikke stilling, du ønsker at søge. Betragt din opringning som en form for tjeneste, hvor dit formål i sidste ende er at optimere dit ansøgningsmateriale. Det er derfor vigtigt, at du lytter efter virksomhedens behov og udfordringer gennem hele samtalen. Måske afslører arbejdsgiveren nogle behov, som du kan være løsningen på.

Husk at formålet ikke er lig med udfaldet

Lad os antage, at din hensigt er at indhente information om virksomhedens rekrutteringsproces, og hvorvidt de tager imod uopfordrede ansøgninger. Uanset om svaret er positivt eller negativt, kan du her spørge om mulighederne for at mødes til et kaffemøde, komme i virksomhedspraktik eller lignende. Hvis virksomheden ikke ansætter personale på nuværende tidspunkt, kan du med fordel forhøre dig om mulighederne for at kontakte virksomheden på et senere tidspunkt, eller om mulighederne for en virksomhedspraktik, så du får en fod inden for virksomheden og måske ender med at få en ansættelse i hus. Sørg for at være forberedt på at få et nej, og hvad du i så fald vil svare, for at samtalen ikke slutter brat. Find alternativer på dine spørgsmål, som kan føre dig tættere på virksomheden.

Eksempler på spørgsmål, du kan stille, når du ringer uopfordret til en virksomhed:

  • Modtager I uopfordrede ansøgninger?
  • Hvilke faglige kvalifikationer vægter i højest i stillingen?

  • Hvilke kompetencer er vigtige for jeres afdeling?

  • Hvilke personlige kompetencer ser I gerne, at jeres kommende medarbejder har?

  • Har i nogle krav til kandidatens tidligere arbejdserfaringer?

  • Hvilke opgaver fokuserer I på i øjeblikket?

  • Hvilke udfordringer står I overfor i øjeblikket?

  • Kunne vi drøfte dine opgaver over en kop kaffe?

  • Jeg er meget interesseret i opgaver inden for XXX. Har I eventuelt nogle ledige stillinger?

  • Kender du måske andre virksomheder eller personer i samme branche, som kan drage nytte af mine færdigheder?

Husk at det er vigtigt, at samtalen er meningsfuld for både dig og den, du taler med. Vær forberedt på at tilpasse dine spørgsmål baseret på den aktuelle samtale og den feedback, du får. Hvis du står med et afslag, kan du altid spørge om henvisninger til andre kontakter eller virksomheder, der kunne være interessante for dig. Lad dig ikke begrænse af dit formål med samtalen, men lyt og lad dig rive med der, hvor samtalen fører dig hen.

Held og lykke med dine opringninger! 

Kontakt os og få hjælp

Tlf. 65 45 53 00 eller e-mail kontakt@jobdanmark.dk.