Tolke til - Østeuropæisk sprog

deltid
Tolke til - Østeuropæisk sprog
  • Tolke Huset v/Safin Abdul-Qader Hamid
  • Ydunsvej 88, 7800 Skive

Vi søger freelance tolke til vores firma i Midt og Vestjylland, som kan tale følgende sprog:
1 Litauisk talende tolk
Arbejdsområder: Jylland, Arbejdsopgaver: Tolkens arbejdsopgaver består i mundtlig tolkning for vores samarbejdspartnere som er kommuner, skoler, daginstitutioner, retten, politiet og firmaer. Kvalifikationer: Kendskab både mundtlig og skriftligt til dansk samt fremmedsprog. Kendskab til egen og det fremmede sprogs kultur. God til at formidle og udtrykke sig flydende. Være professionel, kan holde sig neutral og overholde tavshedspligten, dvs. have både tolketeknikken og etikken på plads. Fordel med kørekørt.

Log ind