Spændende vikarjob for engagerede sygeplejestuderende

studiejob
Spændende vikarjob for engagerede sygeplejestuderende
 • Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark
 • Athenevænget 2, Indgang E, 5250 Odense SV

Er du sygeplejestuderende og vil du have et fagligt relevant studiejob? Ønsker du at forberede fremtidige ansættelsesmuligheder? Så bliv en del af Vagtordningen Region Syddanmark.

Vagtordningen er Region Syddanmarks interne vikarbureau, hvis kerneopgave er at dække de somatiske og psykiatriske afdelingers behov for sundheds- og socialfaglige vikarer inden for faggrupperne:

 • Sygeplejersker
 • Socialpædagoger
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Medicin- og sygeplejestuderende
 • Øvrige sundhedsstuderende

Vagtordningen har mere end 1200 vikarer tilknyttet og er i rivende udvikling og lige nu mangler vi sygeplejerskestuderende til at dække vagter i hele Region Syddanmark. Vores ambition er at opbygge en intern vikarordning, så Region Syddanmark i fremtiden kan blive selvforsynende med sundhedsfaglige vikarer.

Opgaver som sygeplejerskestuderende i Vagtordningen

Som sygeplejerskestuderende i Vagtordningen kan du blive tilbudt vagter på somatiske afdelinger i Region Syddanmark. Har du bestået din psykiatri praktik, kan du tage vagter på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Der vil, inden din første vagt, være en kompetenceafklaring for at få det bedste match imellem dine faglige kompetencer og de opgaver du skal udføre for en af de somatiske og/eller psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Opgaverne kan variere alt efter hvilken afdeling, du tager vagter på, men vil typisk være:

 • Indgå i tværfaglige teams.
 • Arbejde som enten fastvagt eller gangvagt på somatiske og/eller psykiatriske afdelinger.
 • Bidrage med faglig viden og kompetencer til at skabe et trygt miljø under patientens indlæggelsesforløb.
 • Observere og drage omsorg for patienter i henhold til aktuelle og potentielle sundhedsproblemer
 • Planlægge, prioritere og udføre grundlæggende sygeplejeopgaver.
 • Dokumentere planlagte og udførte sygeplejehandlinger i EPJ.
 • Selvstændigt tage ansvar i forhold til op- og afrydning efter udførte opgaver, generel rengøring af materiel og opfyldning af skabe. 

Vi tilbyder

 • Fleksible arbejdstider. Du bestemmer selv hvor, hvornår og hvor meget du vil arbejde.
 • Indblik i de forskellige afdelinger, specialer og patienter.
 • Mulighed for at tilknytte et eller flere specifikke afsnit som favoritter.
 • En masse erfaring som kan biddrage til fremtidige ansættelsesmuligheder.
 • Udvikling af dine kompetencer.
 • Mulighed for at hjælpe kollegaer på travle afdelinger.
 • At blive en del af et team, som kæmper for at give patienterne i regionen den bedst mulige behandling, og som arbejder ud for princippet ”Rigtig vagt til rigtig vagttager”.

Vores forventninger til dig:

 • Du er indskrevet på sygeplejerskestudiet.
 • Du har bestået 2. semester praktik.
 • Har bestået psykiatri praktik, hvis du ønsker at tage vagter på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.
 • Vi ser gerne du har relevant erfaring inden for personlig pleje.
 • Du arbejder struktureret og har en høj grad af ansvarsfølelse og fleksibilitet.
 • Du kan arbejde selvstændigt, effektivt og omsorgsfuldt.
 • Du har kompetencer til at arbejde i tværfaglige teams.
 • Du har lyst til at kaste dig ud i nye opgaver.
 • At du overholder eget kompetenceområde og gør opmærksom på manglende kompetencer i relation til konkrete arbejdsopgaver.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende og relevante overenskomst mellem Danske Regioner og faglig organisation.

Ansøgning

Lyder det som jobbet for dig og har du lyst til at blive en del af Vagtordningen Region Syddanmark? Så send brug linket og send

 • Motiveret ansøgning.
 • Indskrivningsbekræftelse fra dit studie (dette er et dokument fra din uddannelse, hvor det fremgår hvad du læser, hvornår du er startet på uddannelsen, og evt. hvornår du forventes at afslutte uddannelsen samt cpr nummer, kan hentes via nemstudie.dk eller din uddannelsesinstitution).
 • Opdateret CV.

Ved spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Vagtordningen på tlf.: 66 13 99 18.