Psykolog til PPR i Frederikshavn

fuldtid
Psykolog til PPR i Frederikshavn
 • Center for Skole
 • Rådhusvej, 1 1, 9300 Sæby

I PPR Frederikshavn søger vi en psykolog, til en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. august 2024. 

PPR i Frederikshavn er et stærkt fællesskab bestående af psykologer, tale/hørekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter, specialpædagogiske konsulenter og småbørnsvejleder – og fra den 1.  august 2023 organiseret i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. 

PPR varetager forskellige opgaver på 0-18 års området i samarbejde med andre faggrupper. Vi yder rådgivning og vejledning, ligesom vi laver vurderinger af børn og unges behov for specialundervisning. Til august kommer der flere spændende opgaver til, når vi igangsætter det nye kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Men frem for alt er PPR til stede i en meningsfuld hverdag, hvor gode relationer internt som eksternt baner vejen for forandring og nye muligheder. 

Sammen med skoler og dagtilbud er PPR i gang med en udviklings- og forandringsproces, hvor vi vil bidrage ind i læringskonteksten og bidrage til en tidligere og mere sammenhængende indsats til børn og unge i de almene fællesskaber. På skoleområdet arbejder vi med retningen Den Mangfoldige Folkeskole og på dagtilbudsområdet hedder det Stærke Børnefællesskaber for alle børn. I begge sammenhænge er der et stort fokus på det forpligtende og tværfaglige samarbejde omkring barnet/den unge og familien. 

Vi tilbyder dig

 • forankring i en engageret faggruppe bestående af 15 psykologer
 • et afslappet arbejdsmiljø med højt fagligt niveau, der på trods af en travl hverdag er præget af stor hjælpsomhed og godt kollegafællesskab både monofagligt og tværfagligt
 • en stilling der rækker ind i både almenområdet og specialområdet, men som med tiden kan formes i retning af dine ønsker og præferencer
 • intern supervision for uautoriserede psykologer
 • kontor i et PPR-fællesskab på Sæby Rådhus

Vi søger en person, som

 • er uddannet psykolog (cand.psych.) – gerne autoriseret
 • har erfaring med PPR-arbejde og tør bringe sin faglighed i spil på mange forskellige måder og i tværfaglige sammenhænge
 • er relationskompetent og kan møde andre med smil og empati
 • evner at samarbejde tillidsfuldt med både børn, forældre og professionelle
 • har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
 • mestrer selvledelse, tidsstyring, og konstruktiv organisering af arbejdsopgaver

Egen bil og kørekort er en fordel, og da PPR arbejder i hele kommunen må en del transport forventes.

Er du interesseret?

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos leder af PPR Dorthe Frost Halle på 24341504 eller dofh@frederikshavn.dk 

Ansættelsesproces

Ansøgningsfrist er den 21. juni 2024.

Ansættelsessamtalerne holder vi den 26. juni fra kl. 12.00.

Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest og straffeattest.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Log ind