Materielkoordinator til Søværnskommandoens Forsyningsgruppe

fuldtid
Materielkoordinator til Søværnskommandoens Forsyningsgruppe
  • Flyvestation Karup
  • Herningvej , Kølvrå 30, 7470 Karup J
Søværnskommandoen søger medarbejder med et godt overblik, der kan arbejde på tværs af Forsvaret for at understøtte Søværnets enheder med det materiel og de materielprocesser, der er nødvendigt i forhold til styrkeproduktion, beredskab og indsættelser.

Om os

Forsyningsgruppen er en del af Søværnskommandoens materiel-, logistik- og etablissement sektion (MLE), der arbejder med materiel og logistik til underlagte myndigheder. Sektionen består af 13 professionelle og engagerede kollegaer hvor implementering, kontrol, logistik, drift og udvikling af materiel er i fokus.

Kort og godt skal MLE understøtte Søværnets styrkeproduktion, beredskab og indsættelser.

Sektionens opgaveportefølje er bred, og har berøringsflader til store dele af Forsvarsministeriets område. Stillingen giver derfor mulighed for et stort netværk og berøringsflade i en videre karriere i Forsvaret og en bred forståelse for stabsarbejde.

I MLE er trivsel højt prioriteret. Omgangstonen er uformel og sparringen samt det kollegiale sammenhold er grundlaget for vores indbyrdes arbejdsrelationer. Vi lægger vægt på kommunikation og integritet samt et fællesskab med fokus på dine kompetencer og prioriteringer.


Om stillingen

Stillingen fokuserer på arbejdet med styring og koordinerende sagsbehandling i forhold til hele forsyningsområdet i Søværnet. Du bliver stillet over for et job og udfordringer, hvor du fokuserer på materiellet i hele forsyningskæden. Dette inkluderer ikke mindst selve arbejdet med DeMars i alle led af de relevante processer på materiel- og forsyningsområdet.

Stillingen har generelt fokus på controlling, normering, materielstruktur og faglig sparing og uddannelse.

Derudover vil du blive hovedsagsbehandler og koordinator på udvalgte materiel- og sagsområder, herunder, men ikke begrænsende til, uniforms- SØKI og LTS området samt dagligt arbejde med normering og myndighedsbeholdning, derudover vil du kunne tildeles sagsområder som tilpasses dine kompetencer og interesser.

Stillingen kræver en alsidig og opsøgende befalingsmand, som har lyst til at arbejde med en bred opgaveportefølje og forskelligartede opgaver. Derudover kræver stillingen at du kan udfordre dine skriftlige såvel som mundtlige, analytiske og kommunikative kompetencer.

Stillingen indebærer rejseaktivitet, primært indenrigs, i forbindelse med løsning af sagsområder (ca. 50 dage pa), der vil dog være enkelte udenlandsrejser primært kursus og uddannelses aktivitet.


Om dig

Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, der har mod på mere, da stillingen efter aftale kan kombineres med gennemgang af videreuddannelse. Som oversergent vil du således skulle indgå en udviklingskontrakt og bestride stillingen med funktion i højere stilling indtil udnævnelse.

Du er en helhedsorienteret og dedikeret medarbejder med overblik, flair for struktur og samarbejde. Du skal have gode kommunikative evner, og du skal kunne tilpasse dig rammen for opgaven. Vi forventer, at du arbejder struktureret så andre kan danne deres overblik og dermed bidrage til løsninger, der tilgodeser Søværnets behov.

Du er proaktiv, og du formår at bringe ovenstående kompetencer i spil for bedst at kunne understøtte opgaveløsningen. Ud over at prioritere et helhedssyn på opgaven og interessenterne, skal du samtidig være nysgerrig på de mange detaljer og facetter af opgaven, hvilket er afgørende for en robust materielsituation.

Du sætter en ære i at kunne begå dig på alle niveauer af organisationen, du er inkluderende, og du har en grundlæggende holdning om, at kollegaer skaber de bedste løsninger gennem vidensdeling og sparring, du er fleksibel og positiv over for nye udfordringer samt struktureret.
Hvis du vil bidrage med disse kompetencer, kan vi tilbyde et spændende job i forsyningsgruppen med gode muligheder for faglig udvikling og rig mulighed for at supplere kompetencer gennem relevante kurser og uddannelse.
Som udgangspunkt har du en baggrund inden for kontor, forsyning og materiel. Har du et tilsvarende godt kendskab til SAP/DeMars og kan du skabe effekt på baggrund af ovenstående skal du kunne supplere dine kompetencer og erfaring med relevante kurser inden for materiel og forsyning.

Stillingen bestrides med fasttjenestested fra Karup. Efter aftale kan tjenesten udføres fra hjemmearbejdsplads.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.
Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Materiel, logistik og etablissementssektionen KK Jacob Lauridsen på 2272 1682 eller fko-sv-chmle@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Log ind