Bliv social- og sundhedsassistentelev med start fra august 2024

fuldtid
Bliv social- og sundhedsassistentelev med start fra august 2024
 • Pleje & Omsorg
 • Resenvej 25, 7800 Skive
Pleje & Omsorg i Skive Kommune søger elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen med start 1. august 2024

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedsassistentelev på følgende måder
 • som elev på et ordinært forløb, hvor et bestået sosu-grundforløb 2 er adgangskravet
 • som elev på et meritforløb, hvor adgangskravet er en uddannelse som social- og sundhedshjælper

Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside sosu-stv.dk, hvor du også kan læse mere om, hvordan du får udarbejdet en realkompetencevurdering.

Som social- og sundhedsassistent får du mulighed for at gøre en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet. Du kan bevare overblikket og ser de sammenhængende forløb for borgeren i et tæt tværfagligt samspil.

På uddannelsen lærer du
 • somatisk og psykiatrisk sygdomslære og farmakologi
 • at udføre sygepleje med fokus på koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • at udvikle sundhedspædagogik og kommunikation, med særlig fokus på rehabilitering og forebyggelse

Vi tilbyder
 • en lønnet erhvervsuddannelse, som indeholder både oplæring og teori
 • teoriundervisning på Social- og Sundhedsskolen Skive | Thisted | Viborg
 • oplæringspladser i Pleje & Omsorg i Skive Kommune, i psykiatri samt Hospitalsenhed Midt
 • vejledning i oplæringen

Vi forventer, at du
 • er personligt engageret og motiveret i din uddannelse
 • tager medansvar for din uddannelse, både i teori og oplæring

Du kan finde flere informationer om ansøgning og stilling som social- og sundhedsassistentelev på vores hjemmeside skive.dk/sosuelev.

Det er vigtigt, at du uploader din ansøgning, cv, eksamensbeviser og andet relevant dokumentation inden du sender din ansøgning. Hav derfor dokumenterne klar, inden du begynder at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere, kan du kontakte uddannelseskonsulent Dorte Søgaard på mail doso@skivekommune.dk eller på telefon 24 83 76 02.

Søg stillingen her.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.

 

Log ind