17-ugers SSH forløb. Kræver 2 års erfaring indenfor pleje- og omsorgsområdet

fuldtid
17-ugers SSH forløb. Kræver 2 års erfaring indenfor pleje- og omsorgsområdet
 • Struer Kommune
 • Peter Bangs Vej, 15 1, 7600 Struer

Er du +25 år og har minimum 2 års relevant erfaring indenfor pleje- og omsorgsområdet, kan du søge om at få en Social- og Sundhedshjælperuddannelse på 17 uger!

Lemvig, Struer og Holstebro Kommune søger kandidater til EUV1 forløb fra 20. august 2024. 

Forløbet består af 17 ugers skolegang og afsluttes med eksamen i december 2024. 

De 17 ugers undervisning foregår i perioden fra 20.08.2024 – 19.12.2024. 
I uge 42 vil der være 3 feriedage (onsdag, torsdag og fredag - fra 16.10.24 til fredag den 18.10.24)

For at være kvalificeret til det særlige 17-ugers forløb, skal du: 

 • Være over 25 år ved uddannelsesstart
 • have mindst 24 måneders praksiserfaring indenfor området - hen over de seneste fire år, og med minimum 24 timer ugentlig i gennemsnit 
 • Have væsentlig arbejdserfaring med pleje-og omsorgsopgaver (Erfaringen skal være fra hjemmepleje, plejecenter eller anden arbejdsplads, hvor der udføres pleje- og omsorgsopgaver svarende til opgaver i hjemmepleje og på plejecenter. Det kunne fx være inden for sundhed, handicap og psykiatri)
 • Have erfaring fra flere vagtlag 
 • I dine arbejdsfunktioner have indgået i team og i faglig sparring.
 • Have mod på at være fuldtidsstuderende i 17 uger, med læsning, undervisning, opgaveskrivning, gruppearbejde m.m.

Opfylder du disse kriterier, skal du kontakte studievejledningen på SOSU-skolen, for at få udarbejdet en RealKompetenceVurdeing (RKV). 

Du kan tilmelde dig RKV via dette link: www.sosumv.dk/rkv

Har du spørgsmål til RKV eller uddannelsesplan, kontakt studievejledning på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland på tlf. 96272920 alle hverdage mellem kl. 9 og 11, eller kontakt studievejledningen på: vejl@sosumv.dk

Det er SOSU-skolen, der afgør om du kan godkendes til det særlige EUV1 forløb på 17 uger.

Praktiske oplysninger:
Forløbet svarer til fuldtid, og aflønnes med 37 timer ugentligt. Bliver du godkendt til EUV1 forløb, godkendes du også til Voksenelevløn.

Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende følgende: 

 • Motiveret ansøgning
 • Dit CV
 • Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere 
 • Uddannelsesplan og RKV. Begge dele bliver udarbejdet af en SOSU-skole

Ansøgningsfrist 11. juni 2024 - Ansøgningen sendes elektronisk

Optagelse sker i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til
Uddannelseskonsulen Helle Rejkjær Gadgaard på tlf. 2067 8129.

Samtalerne forventes afholdt i uge 24/25 2024

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet eller har du brug for hjælp kan du kontakte Anne Marie Rokkjær på tlf.: 9611 7312 eller mail AR@Holstebro.dk

Log ind