Sådan forbereder du dig til den perfekte ansættelsessamtale

 

Sådan forbereder du dig til den perfekte ansættelsessamtale

Ansættelsessamtalen er en af de vigtigste dele af rekrutteringsprocessen for enhver arbejdsgiver. Det er her du som leder får mulighed for at møde og evaluere de kandidater, der har søgt stillingen, og finde ud af hvem der er det bedste match.

En velgennemført ansættelsessamtale kan være med til at sikre, at du finder den dygtigste og mest motiverede medarbejder til stillingen. Samtidig giver en professionel afvikling kandidaten et godt indtryk af din virksomhed.

Derfor er det afgørende, at du som arbejdsgiver lægger tid i at forberede dig grundigt og afvikler samtalen på en struktureret og imødekommende måde. I denne artikel vil jeg dele mine bedste tips og tricks til at sikre netop den perfekte ansættelsessamtale.

Artiklen er inddelt i tre afsnit, der tager udgangspunkt i processen før, under og efter ansættelsessamtalen. Mit håb er, at du som læser får nyttige værktøjer med dig til din næste rekruttering af en medarbejder.

 

Forberedelse er nøglen

Den første og vigtigste ting for at sikre en god ansættelsessamtale er grundig forberedelse.
Som arbejdsgiver er det afgørende at du kommer til samtalen med en klar forståelse af, hvad stillingen indebærer og hvilke kompetencer du ønsker at finde hos den kommende medarbejder.

Derfor bør du lave en jobbeskrivelse, hvor du detaljeret specificerer ansvarsområder, opgaver og forventninger til stillingen. På baggrund af dette kan du udforme et kompetencekravskatalog, hvor du beskriver de faglige, personlige og sociale kompetencer, som kandidaten bør besidde.

Det er også en god ide at have en række standardspørgsmål klar til samtalen. Disse kan dække emner som motivation, tidligere erfaringer, styrker og svagheder samt fremtidige ambitioner. På den måde sikrer du, at du får de samme relevante oplysninger fra alle kandidater.

Endelig er det en fordel at sætte sig ind i kandidatens ansøgning og cv på forhånd. Så er du klar til at stille opfølgende spørgsmål undervejs og få uddybet interessante punkter. God forberedelse er nøglen til en givende ansættelsessamtale.

Afholdelse af ansættelsessamtalen

Når selve samtalen går i gang, er det vigtigt at du som arbejdsgiver skaber en afslappet og imødekommende atmosfære. Smil venligt til kandidaten, præsentér dig selv og forklar kort formålet med samtalen.

Under samtalen er det god stil at lytte aktivt og nikke for at vise, at du forstår budskabet. Stil åbne spørgsmål, der opfordrer kandidaten til at uddybe sine svar. Undgå lukkede “ja/nej” spørgsmål, da de ikke giver den samme værdifulde information.

Husk at tage notater undervejs, så du kan huske detaljer fra samtalen og undgå at stille de samme spørgsmål gentagende gange. Giv plads til pauser i snakken og brug åbne spørgsmål til at involvere kandidaten aktivt i dialogen.

Sørg for at samtalen foregår i et afslappet tempo, hvor I når igennem jeres forberedte spørgsmål på omkring en time. Slutteligt giver du kandidaten mulighed for at stille eventuelle spørgsmål, inden I afslutter.

Efterfølgende evaluering

Efter at have afholdt ansættelsessamtaler med flere kandidater, er det vigtigt at evaluere hver enkelt samtale grundigt. Her kan du bruge dine notater til at vurdere, hvilke kandidater der svarede mest overbevisende på dine spørgsmål.

Vurdér herefter hver kandidats faglige egnethed ift. din jobbeskrivelse og kompetencekrav. Har vedkommende de rette kvalifikationer og erfaringer?

Derudover bør du lægge vægt på din mavefornemmelse og intuition under samtalen. Havde du en god kemi og naturlig kommunikation med kandidaten? Virkede vedkommende motiveret og engageret?

Når du har evalueret alle samtaler, kan du lave en rangorden over de bedste kandidater. Herfra indkalder du evt. de 1-3 øverst rangerede til en ny samtale eller prøveperiode. På denne måde sikrer du, at du finder den helt rigtige medarbejder til stillingen.

Selvom det tager tid, så er en god ansættelsessamtale tiden værd

Selvom en grundig rekrutteringsproces kræver tid og ressourcer at gennemføre, er det en meget god investering. Når du som arbejdsgiver lægger tid i at vurdere kandidaterne grundigt og struktureret, minimeres risikoen for at ansætte den forkerte person.

Det sikrer, at du ender med den mest kvalificerede kandidat ombord, som både besidder de nødvendige faglige kompetencer til at løse opgaverne og passer godt ind i virksomhedens kultur og værdier. Dette er med til at skabe en høj grad af arbejdsmæssig tilfredshed hos medarbejderen.

En vellykket rekruttering, hvor du har fundet det helt rigtige match, mindsker sandsynligheden for fratrædelser på sigt. Det skaber kontinuitet og stabilitet i din medarbejderstab, når du undgår uønskede afgange.

Samtidig efterlader en professionel afvikling af ansættelsessamtaler et positivt indtryk hos kandidaterne. Det styrker dit omdømme som en seriøs arbejdsgiver og bidrager til at styrke din virksomheds brand. Alt i alt giver det store gevinster i forhold til de ressourcer, rekrutteringsprocessen kræver.