Sådan finder du den rette medarbejder

Når du skal ansætte nye medarbejdere i din virksomhed, er det vigtigt at finde de helt rette kandidater. Du skal bruge tid på rekrutteringsprocessen, så du ender med at ansætte personer, der passer godt ind i virksomhedskulturen og kan bidrage med de rette kompetencer.

Find medarbejder gennem målrettet annoncering

Når du har defineret behovet for en ny medarbejder, er næste skridt at finde vedkommende ved at slå stillingen op og annoncere den effektivt.

Udarbejd en skarp og fængende stillingsannonce, der beskriver de primære arbejdsopgaver, ansvar og de nødvendige kompetencer for stillingen. Jo bedre du formår at ramme den rette målgruppe med dit jobopslag, desto større er chancen for at tiltrække kvalificerede ansøgere.

Overvej nøje hvilke kanaler, der giver mening at annoncere igennem for netop din stilling. Dette kan fx være på din egen hjemmeside, relevante jobdatabaser, LinkedIn eller Facebook. Jo flere relevante steder du annoncerer, desto flere kompetente kandidater kan du nå ud til i processen med at finde din næste medarbejder.

Det kan også være en god idé at bruge dit netværk til at finde medarbejderen. Fortæl relevante kontakter om den ledige stilling og spørg, om de kender nogen, der kunne være et godt match. På den måde kan du få kandidater ind “gennem bagdøren”, som ikke selv har søgt, men som måske er perfekte til jobbet.

 

Gennemfør grundige ansættelsessamtaler

Når du har modtaget ansøgninger fra kvalificerede kandidater, er næste skridt at invitere de mest relevante til en samtale. Forbered en række målrettede spørgsmål, der giver dig indsigt i både de faglige og personlige kompetencer hos kandidaterne. Spørg ind til konkrete resultater og præstationer fra tidligere ansættelser, så du får indtryk af, hvad de rent faktisk kan præstere.

Få også belyst motivationen for at søge stillingen og spørg ind til deres værdier og ambitioner. På den måde kan du bedre vurdere, om kandidaterne vil passe ind i virksomhedskulturen. Overvej at lave cases eller tests til samtalen, hvor ansøgerne får mulighed for at vise deres faglige kunnen i praksis. Det giver et mere retvisende billede end ord alene.

Sørg for at afsætte god tid til hver enkelt samtale, så du får rum til at gå i dybden med spørgsmålene og få et nuanceret indtryk af kandidaterne. Kun på den måde kan du finde den rette nye medarbejder.

Tjek referencer

Inden du ansætter en ny medarbejder, bør du gennemføre et grundigt referencetjek på mindst 2-3 tidligere arbejdsgivere. Forbered en række konkrete spørgsmål på forhånd, så du får belyst relevante aspekter af kandidatens tidligere præstationer og adfærd. Bed om konkrete eksempler på opgaver, ansvar og resultater frem for generelle vurderinger.

Vær opmærksom på både det sagte og usagte i samtalen. Hvis en tidligere chef virker meget neutral eller kortfattet, kan det være et advarselstegn. Omvendt tyder begejstring og rosende ord på en stærk kandidat. Få også afklaret, hvorfor ansøgeren er stoppet i tidligere stillinger, da det kan afsløre vigtige oplysninger. Har vedkommende fx haft konflikter med chefer eller kollegaer?

Gode referencer er ikke en garanti, men de øger chancen markant for at ansætte en medarbejder, der både fagligt og menneskeligt er det rette match for din virksomhed. Så prioriter tiden på denne del af processen.

Find en medarbejder med et kulturel match

Når du skal finde og ansætte en ny medarbejder, handler det langt fra kun om de faglige kompetencer. Mindst lige så vigtigt er det, at personen passer ind i virksomhedens kultur og kan fungere godt sammen med resten af teamet. Derfor bør du have ekstra fokus på at sikre et kulturel match, når du gennemfører ansættelsessamtaler og vurderer kandidater.

Udover at spørge ind til faglig baggrund, konkrete kompetencer og erfaringer, så husk også at afdække de mere bløde aspekter af kandidaternes profil. Få indblik i motivationen for at søge stillingen, personlige værdier og ambitioner. Spørg fx:

  • Hvilken form for arbejdskultur og dynamik trives du bedst i?
  • Hvad motiverer dig mest i dit arbejdsliv?
  • Hvad lægger du selv vægt på for at have et godt arbejdsmiljø?

Jo bedre du forstår den enkelte kandidats værdisæt og motivation, desto bedre kan du vurdere, om der er et match i forhold til virksomhedens kultur og det eksisterende team. Brug tid på at sikre det rette kulturelle fit. For det kan være afgørende for, om ansættelsen bliver en succes på både kort og lang sigt.

Kontakt os og få hjælp

Tlf. 65 45 53 00 eller e-mail kontakt@jobdanmark.dk.