Remote rekruttering – Sådan finder du og onboarder fjernarbejdere

 

Find de rette fjernarbejdere

Mange virksomheder overvejer i stigende grad at ansætte fjernarbejdere. Det giver adgang til et større talentpool, øget produktivitet og bedre work-life-balance for medarbejderne. Men, hvordan finder og ansætter man de rette fjernarbejdere? Og hvordan sikrer man en god onboarding-proces, når de nye medarbejdere arbejder hjemmefra? Her får du en guide til remote rekruttering og onboarding. 

Når du søger fjernarbejdere, er der nogle særlige ting, du bør være opmærksom på. Evnen til selvledelse og selvstændigt arbejde er helt afgørende. Ansøgere bør kunne dokumentere, at de tidligere har arbejdet selvstændigt med gode resultater. De bør have erfaring med at strukturere deres egen arbejdsdag og nå deadlines uden tæt overvågning. Du kan teste dette ved at give dem en opgave som en del af rekrutteringsprocessen, som de skal løse hjemmefra på et par dage. 

Gode kommunikationsevner er også vigtige, da meget foregår skriftligt eller over video/telefon i et fjernarbejde. Bed derfor ansøgere om at deltage i videointerviews, så du kan vurdere deres mundtlige formidlingsevner. Be dem om at skrive korte tekster, fx svar på cases, så du kan bedømme deres skriftlige niveau. Spørg ind til deres erfaring med chat- og videomødeværktøjer. 

 

Digital parathed og evnen til at arbejde med online værktøjer er en tredje central kompetence. Stil krav om at ansøgere behersker relevante værktøjer som videochat, projektstyring, dokumentdeling mv. Lav tekniske tests af deres færdigheder inden for online samarbejde, fx ved at bede dem deltage i et videomøde. Spørg ind til deres erfaring med fuldt remote arbejde og brug af digitale værktøjer. 

I stillingsannoncen er det vigtigt tydeligt at beskrive, at der er tale om en fjernarbejdsstilling. Angiv at arbejdet foregår fuldt remote, så ansøgere ved, hvad de går ind til. Beskriv fordele og ulemper ved fjernarbejde i stillingsopslaget. List også de specifikke kompetencer, værktøjer og forventninger der er til rollen. Vær konkret omkring hvilke systemer, værktøjer og software som ansøgerne skal beherske. Beskriv ledelsesstil og virksomhedskultur, herunder forventninger til selvstændighed. 

Overvej derudover om du vil tilføje en praktisk opgave eller case som en del af ansøgningsprocessen for bedre at vurdere ansøgernes kompetencer. Bed dem fx løse en case der relaterer sig til rollen på 2-3 dage, som de sender ind. Eller giv adgang til et demo-system og bed dem løse konkrete opgaver der viser deres tekniske kunnen. På den måde kan du bedre vurdere ansøgernes egnethed til fjernarbejde allerede inden ansættelsessamtalen. 

Onboard nye fjernarbejdere til remote arbejde 

Når du har ansat nye fjernarbejdere, er det vigtigt med en grundig onboarding-proces, da de ikke møder fysisk ind på kontoret og derfor har brug for ekstra introduktion. 

Hvis de skal bruge specielt udstyr for at kunne varetage deres arbejde hjemmefra, såsom bærbar computer, VPN-adgang, headset mv., så sørg for at sende dette hjem til dem inden deres opstartsdato. Sørg også for at eventuel software er installeret og testet, og loginoplysningerne klar. 

Inviter de nye kolleger til en eller flere videomøder med deres nærmeste team eller chef i den første uge. Her byder I dem velkommen, gennemgår vigtige informationer om virksomheden, forventninger til rollen, introducerer dem til kolleger og ikke mindst svarer på alle deres spørgsmål. Overvej at optage møderne, så de kan genses. 

Udpeg en eksisterende medarbejder som makker eller mentor for den første måneds tid. Det skal være en erfaren kollega, som den nye kan stille alle praktiske og arbejdsrelaterede spørgsmål til i hverdagen. De skal føle, de altid har én at gå til. 

Send en digital velkomstpakke med links, guides og dokumenter til relevante systemer, værktøjer, politikker mm. som den nye medarbejder skal sættes ind i. Gør det visuelt og overskueligt, fx på jeres intranet eller i en onboarding-portal. Følg op med mails og tjek ind om de har spørgsmål. 

Sørg for at den nye fjernarbejder føler sig godt klædt på, tryg og en del af fællesskabet fra starten. Onboarding af en fjernarbejder kræver en ekstra indsats ift. onboarding på kontoret. 

Kontakt os og få hjælp

Tlf. 65 45 53 00 eller e-mail kontakt@jobdanmark.dk.