ALBERTSLUND KOMMUNE

Dagtilbudsleder til Børnehuset Sydstjernen pr. 1. august 2021

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du stå i spidsen for fortsat udvikling af et børnehus med fokus på deltagelse, leg og fællesskab?
Vi søger en ambitiøs dagtilbudsleder, der har pædagogisk viden og visioner. En leder som har stort fokus på pædagogikken. Du skal have en nysgerrig og professionel tilgang til os og have gjort dig overvejelser om, hvad det vil sige at lede helt tæt på praksis.

Albertslund er byen for børnene, det grønne og fællesskabet – og en by i udvikling hvor vi søger en leder, der vil være med til at gøre en forskel for børnene i Sydstjernen.

Alle dagtilbud i Albertslund arbejder med at skabe udfordrende og trygge rammer for et godt
børneliv. Sammen med Afdelingen for dagtilbud sætter dagtilbuddene retning, der forankrer de politiske tiltag og støtter sammenhæng i den pædagogiske udvikling. Vi har 16 dagtilbud inkl. dagplejen i Albertslund organiseret med egen dagtilbudsleder.

Børnehuset Sydstjernen rummer seks børnegrupper i alt ca. 105 børn i alderen 0-5 år og børnehuset har 24 medarbejdere, heraf er 2 studerende. Sydstjernen er placeret i den sydlige del af Albertslund, tæt på bymidten og bl.a. biblioteket. Her er en dejlig stor legeplads og Kongsholmparken med grønne områder, søer og ’Bjerget’ meget tæt på.
Sydstjernens  personalegruppe  er fagligt velfunderede og har meget fokus på sprog, børnenes trivsel og på at støtte udvikling hos børn i det hele taget. Til marts er der opstart på et nyt projekt, der handler om tidlig indsats og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner. Aktuelt er personalegruppen optaget af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, og af at få den til at være en fast del af den  daglige praksis.

Pædagogisk arbejde med barnets udvikling og børnefællesskaber skal tidligt i livet ruste børnene til fremtidens udfordringer, og til aktivt at deltage i børnelivet her og nu. Det fundament står vores udviklingsstrategi for dagtilbudsområdet på. De seneste år har sprog været et hovedfokus på dagtilbudsområdet. Samtidig er den tidlige indsats et vedvarende fokus, hvor vi i et tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige områder vil støtte børnefamilier tidligt i barnets liv. . 
 
I Albertslund kommune handler ledelse bl.a. om samarbejde, arbejdsfællesskaber og nærværende dialog. Det praktiserer vi blandt andet i dagtilbudsledergruppen ved vores fælles ledermøder, lederudviklingsdage og via vores tre ledernetværk. Disse samarbejdsfora er forpligtende fællesskaber, hvor vi hjælper hinanden og vi bliver klogere sammen.

Ansøgers faglige kompetencer:
 • Du har diplom i ledelse eller er indstillet på at få det
 • Du har en grunduddannelse inden for pædagogik
 • Du vil arbejde med faglig, økonomisk og strategisk ledelse i en politisk styret organisation
 • Du arbejder med personaleledelse, MED-inddragelse og arbejdsmiljø
 • Du samarbejder med forældre og forældrebestyrelse
 • Du kommunikerer klart mundtligt og skriftligt om politiske og administrative beslutninger
 • Du kan træffe nødvendige beslutninger og bevare overblikket i en travl hverdag.
 Ansøgers personlige kompetencer:
 • Du står godt fast, viser vejen og har et naturligt følgeskab
 • Du sætter retning for pædagogisk udvikling og er tydelig i din ledelsesstil
 • Du har en anerkendende og respektfuld tilgang i din ledelsesform
 • Du fremstår troværdig og professionel
 • Du er empatisk, lyttende og evner at skabe relationer til børn, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Du skaber rammer for faglig refleksion, innovation, fællesskab og trivsel på arbejdspladsen.
Ansøgningsprocedure
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og lokal forhåndsaftale.
Ansættelsessted er Albertslund Kommune med tjenestested indtil videre i Børnehuset Sydstjernen.
 
Ansøgningsfrist den 27. maj 2021 kl. 12.00.
1. ansættelsessamtale afholdes den 4. juni og 2. samtale den 11. juni.
 
Ansættelsesdato
Den 1. august 2021.
 
Ønsker du at høre mere om Albertslund Kommune og dagtilbudsområdet, kan du kontakte konstitueret chef for Dagtilbud Tine Buch Juhl på telefon 51206505. Vil du vide mere om Børnehuset Sydstjernen, kan du kontakte souschef i Sydstjernen Jeanette Mercan 92435173.
 
Børnehuset Sydstjernen ser frem til dit besøg i forbindelse med din ansøgning.
 
Albertslund Kommune er røgfri kommune, hvilket betyder at rygning  i arbejdstiden og på matriklen, ikke er tilladt. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik, at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
 
Send din ansøgning inkl. bilag via link.
 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ba189a52)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret