1 specialpædagog 37 timer søges til specialgruppen Bien i Daginstitutionen Rosenåen | JobDanmark
GLOSTRUP KOMMUNE

1 specialpædagog 37 timer søges til specialgruppen Bien i Daginstitutionen Rosenåen

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

1 specialpædagog 37 timer søges til specialgruppen Bien i Daginstitutionen Rosenåen hurtigst muligt.
Bien er et specialtilbud i en almen institution, hvor børn visiteres til i en kortere eller længere periode. I Bien lægger vi stor vægt på udviklingsstøttende relationer, da trivsel, udvikling og læring og samarbejde sker via relationer. Vi har fokus på det enkelte barn i fællesskabet og på rammerne rundt om barnet. Vi tænker barnet og dets måde at være på i verden, som en del af en helhed. Vi forsøger at gribe børnene og hinanden i `at gøre det der virker`, for at skabe venskaber, udvikling, glæde og læring. Ligeledes lægger vi vægt på at hverdagen er struktureret og forudsigelig for børnene.
Du vil blive en del af et pædagogisk team, hvor det tætte samarbejde i dagligdagen er hjørnestenen i arbejdet med børnene. Løbende refleksion og evaluering af praksis er vigtige redskaber i dagligdagen. I Bien har vi tilknyttet forskellige eksterne samarbejdspartner, i form af psykolog, logopæd og fys. Vi har løbende supervision, som er med til at understøtte vores målrettet pædagogiske arbejde.

Pædagogen i specialgruppen forventes at:
 • Have kendskab til og interesse for at arbejde med børn i alderen 2,10-6 år med sociale og emotionelle udfordringer og de problematikker, der kan følge med dette
 • Have et positivt menneskesyn, og være anerkendende i mødet med børn og voksne
 • Kunne arbejde selvstændigt og fleksibelt
 • Kunne indgå i tværfagligt samarbejde med talehørekonsulenten, ergoterapeuten og psykologen, der er tilknyttet gruppen
 • Have viden om, og indsigt i, børns generelle sproglige -, emotionelle - og personlige - og sociale - udvikling
 • Kunne tilpasse læringsmiljøet ift. børnenes behov
 • Kunne omsætte teoretisk viden i konkret praksis
 • Kunne udtrykke sig nuanceret og tydeligt såvel mundtligt som skriftligt
 • Holde sig kontinuerligt faglig opdateret indenfor relevante fagområder
 • Har øje for vigtigheden af sanser og bevægelse i sin praksis, da de fleste børn har brug for at blive understøttet i deres sensoriske/motoriske udvikling.
 • Bruger refleksion og evaluering til at justere praksis
 • Være fysisk aktiv og deltagende i børnene lege

Som specialpædagog vil man have ansvar for følgende opgaver:
 • Iagttagelse af børnenes generelle udvikling
 • Udfærdigelse og justering af mål og udviklingsplan for det enkelte barn med udgangspunkt i egne og andre faggruppers iagttagelser
 • Evaluering af egen praksis
 • Tæt forældresamarbejde
 • Det daglige relationsarbejde med det enkelte barn
 • Deltagelse i diverse refleksions - og sparringsmøder
 • Samarbejde med almenstuerne
 • Udfærdigelse af skriftlige oplæg i forbindelse med eksempelvis:
 • Mål og udviklingsplaner
 • Re-visitationsmøder
 • Statusbeskrivelser
 • Ansøgninger
 • Forældreinformation
Biens kendetegn:
Institutionen skal først og fremmest være et rart sted for børnene at være. Et sted hvor de kan føle sige velkomne, er trygge og trives.
Alle børn i Rosenåen har ret til at være i udvikling, forandring og inkluderet i fleksible fællesskaber. Med lovgrundlaget og Glostrup Kommunes Børnepolitik og Inklusionsstrategi som fundament, arbejder vi ud fra et systemisk anerkendende grundlag.
Da vi løbende afholder samtaler, har vi ikke sat nogen ansøgningsfrist på. Du bedes vedlægge CV og eksamensbevis, sammen med din ansøgning.
Ved spørgsmål vedr. stillingen kontaktes Pædagogisk leder Rina Ebbesen på tlf: 43964938 eller institutionsleder Janni Brenholdt på tlf. 4220 4075
Vi ser frem til at høre fra dig.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret