KØBENHAVNS KOMMUNE

Afdelingsleder til Fensmarkskolen – en udviklingsorienteret specialskole i København

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger en ny afdelingsleder, der kan inspirere og omsætte ideer til praksis i et nysgerrigt og anerkendende læringsmiljø. Du skal lede ift. vores kerneopgave i tværfaglige teams og samtidig trives med at løse driftsbaserede opgaver.

Om os
Fensmarkskolen er en folkeskole under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Fensmarkskolen varetager specialundervisning og fritidstilbud for børn og unge med gennemgribende psykiske udviklingsforstyrrelser og optager børn fra hele kommunen.

Fensmarkskolen har elever fra 0. til 10. klassetrin og ligger på Indre Nørrebro. Det er et dejligt roligt kvarter, der giver mange muligheder for både indendørs- og udendørsaktiviteter i bydelens forskellige grønne områder og nem adgang med metro og bus til de mange tilbud, der findes i København. I dette skoleår har vi 101 børn fordelt i indskoling, mellemtrin og udskoling og 100 engagerede medarbejdere. Skolen består af ni tværfaglige teams, som hver har ansvaret for en klasse på 9-13 elever.

Fensmarkskolens kerneopgave
Vi skal understøtte barnets udvikling til selvstændighed og deltagelse i fællesskaber.

Skolens organisering
Skolen og den tilknyttede KKFO (Københavns Kommunes fritidsordning) er pædagogisk, administrativt og organisatorisk set integreret, fungerer i fælles fysiske rammer og udgør Fensmarkskolens helhedstilbud.

Ledelsesteamet består af skoleleder, pædagogisk leder med souscheffunktion, KKFO-leder med pædagogisk afdelingslederfunktion og dig som vores nye afdelingsleder.

I Københavns Kommune er skoleledelsen den primære drivkraft for skolens udvikling, og det er derfor ledelsen, der skal drive de forandringsprocesser, der finder sted nu og fremadrettet.

Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • er læreruddannet og har bred erfaring med folkeskolens fag samt specialpædagogisk og specialdidaktisk praksis og lyst til at arbejde med kvalitetsudvikling af samme
 • har erfaring med tværfaglig ledelse af lærere og pædagoger og udvikling af den konkrete praksis i læringsrummene
 • har en lederuddannelse eller har lyst til at tage en
Personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • kan tage gode beslutninger på et tillidsbaseret og inddragende grundlag i en hverdag med et højt tempo
 • trives godt med at løse driftsbaserede opgaver fx daglig ressourceplanlægning/vikardækning og herunder udvikling af systemerne, så vi kan løse opgaven endnu bedre
 • er ambitiøs på vores børns vegne og vil arbejde målrettet med at videreudvikle vores skole og det tværfaglige samarbejde mellem lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og specialister
 • har lyst til at arbejde med kvalitetsudvikling af specialpædagogisk undervisning, faglighed og praksis med fokus på Fælles Mål, Alle I Mål (et fælles fagligt sprog for elever på et førskoleudviklingstrin) samt pejlemærker for pædagogisk kvalitet i vores KKFO
 • ser forældresamarbejdet som en vigtig og udviklende del af det daglige arbejde og kan byde ind med ideer, der bidrager til en styrkelse af dette
 • kan lede ift. vores kerneopgave i alle de fora, hvor læring og trivsel er i spil
 • kan fremme motivation og arbejdsglæde og møde elever og personale med højt humør og empati
 • ser ledelse som et dynamisk samspil og samtidig er god til at sætte tydelig struktur og holde fast i beslutninger
Vi tilbyder

 • en skole, hvor børnenes læring og udvikling er i centrum
 • et ledelsesteam med fokus på at dygtiggøre sig og gøre en forskel
 • en positiv og engageret forældregruppe og skolebestyrelse
 • et engageret og kompetent personale, der trives kollegialt
 • en udviklingsorienteret arbejdsplads, præget af medbestemmelse, medindflydelse og medansvar
Vi ser gerne, at du aflægger os et besøg, hvor du kan få mulighed for at høre mere om stillingen, og vi kan høre om dine ønsker og forventninger. Du kan booke besøg eller ringe for spørgsmål til skoleleder Jesper Buhl Clausen på 3131 7017 eller lave aftale med skolens kontor på 3524 5700. Du kan også orientere dig på skolens hjemmeside.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er fra den 1. marts 2021 eller snarest herefter. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest.

Mere information
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jesper Buhl Clausen på 3131 7017.

Tidsplan (med forbehold for ændringer)
Indkaldelse til samtaler sker fredag den 22. januar, telefonisk i tidsrummet kl. 15-17.00.
1. samtalerunde gennemføres mandag den 25. januar i tidsrummet kl. 15-18.00.
2. samtalerunde gennemføres torsdag den 28. januar i tidsrummet kl. 14-17.00.
Der vil til samtalerne blive stillet en opgave eller en case.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 21. januar 2021

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2400 København NV

 • Oprettet:

  2021-01-07

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-21
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret