KØBENHAVNS KOMMUNE

(Udløbet) Akademisk medarbejder med stærke IT-kompetencer til Kontrol, Jura og IT-udvikling i Københavns Kommune

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Brænder du for at få forretningsbehov til at smelte sammen med effektiv udvikling og implementering af nye digitale systemer til gavn for borgerne? Er du klar til at løfte sagsbehandlingen med engagement og professionalisme? Så skal du søge stillingen hos Kontrol, Jura og IT-udvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Kontrol, Jura og IT-udvikling er i rivende udvikling og søger en dygtig og effektiv akademisk medarbejder, der udover sagsbehandling også kan tilføre kontoret nye og stærke kompetencer indenfor udvikling og implementering af nye it-systemer. Kontoret tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor intet står stille, og hvor du får mulighed for solid og praktisk faglig udvikling inden for et bredt fagområde sammen med en masse dygtige og ambitiøse kolleger.

Kontoret er bl.a. i fuld gang med at udvikle en ny digital løsning til kontorets primære kontrolopgave. Løsningen anvender nye teknologier i sagsbehandlingen og kan beskrives som et prioriteringsværktøj, der støtter medarbejderne i at identificere og prioritere de sager, hvor der er grundlag for at gennemføre kontrol. Herudover skal der i de kommende år implementeres yderligere digitale systemer, som understøtter kontorets andre sagsområder.

Om os
Kontrol, Jura og IT-udvikling fører kontrol med bopælsregistreringer, hvor borgeren samtidig får udbetalt offentlige ydelser (kontanthjælp, forhøjet børnebidrag mv.). Underretninger modtages primært fra kommunes øvrige forvaltninger, Udbetaling Danmark, Skat og politiet. Kontrolopgaven forudsætter borgerkontakt både telefonisk og ved personligt fremmøde samt sagsbehandling i form af afgørelsessager.

Herudover beskæftiger kontoret sig med generelle juridiske opgaver i Center for Internationalisering, Borgerservice og Bæredygtighed. Det kan f.eks. være opgaver i relation til kommunalfuldmagtens grænser, herunder i forhold til privatretlige dispositioner samt anden offentlig ret. Endelig har kontoret det overordnede ansvar for den digitale udvikling i centeret, og det vil bl.a. også kunne være her, at du kan komme i spil som en drivende kraft – både i forhold til forretningen og i sammenspillet mellem det juridiske og tekniske.

Vores arbejdsklima er uformelt med en åben og ærlig omgangstone – flad struktur med fokus på ordentlighed og professionalisme. Vi prioriterer stabilitet og tværgående samarbejde højt, og vi er en del af et center i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, der har fokus på resultater, engagement og gode ansættelsesvilkår.

Forventninger mv.
Din hovedopgave vil primært være at indgå som et integreret og styrende led i sagsbehandlingen af konkrete kontroller, der udføres efter lov om Det Centrale Personregister (CPR). Herudover forventes et kendskab til og interesse for forvaltnings- og persondataretlige love og regler samt reglernes anvendelse i den konkrete sagsbehandling – vi har fokus på, at alle afgørelser træffes effektivt og ordentligt med borgeren i centrum. Derfor er det også et krav, at du har gode mundtlige og skriftlige evner.
Endelig forventes det, at du har gode samarbejdsevner og kan tænke på tværs af organisationen og kan udvise den fornødne fleksibilitet i den daglige drift, som til tider kan være hektisk.

Det vil være en fordel, at du har en juridisk baggrund og er vant til at arbejde i en politisk styret organisation. Andre kandidater, herunder nyuddannede, kan også komme i betragtning.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Det er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Peter Heiberg på 2527 4459.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 14. januar 2021
Vi afholder samtaler i uge 3 og 4.

Om Kultur- og Fritidsforvaltningen
I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.
Læs mere om Kultur- og Fritidsforvaltningen på Københavns Kommunes hjemmeside: https://www.kk.dk/kff.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2400 København NV

 • Oprettet:

  2020-12-15

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-14
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret