KØBENHAVNS KOMMUNE

(Udløbet) Afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling København, Vigerslev Allé

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Center for Rusmiddelbehandling København søger med ansættelse den 1. februar 2021 eller snarest derefter en afdelingslæge til Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé.

Om os
Center for Rusmiddelbehandling København er fordelt rundt i København med afdelinger for opioidsubstitutionsbehandling, alkohol- og stofbehandling, heroinbehandling, familieorienteret rusmiddelbehandling, dagbehandling og udekørende og fremskudt substitutionsbehandling.

Vi er en lægegruppe på knap 20 læger i alt, de fleste er speciallæger i almen medicin ansat som afdelingslæger. Vi er opdelt i lokale teams, men mødes alle sammen fast hver anden uge til lægekonferencer.

Den lægefaglige ledelse varetages af vores tre overlæger, hvor den kliniske overlæge står for introduktion og løbende supervision på lægemøder og ved telefonisk bagvagtsfunktion.

Vi har en omfattende og praksisnær instrukssamling for den lægelige behandling.

Vores patientgruppe er meget bred og dækker f.eks. både de mest udsatte mennesker med heroin- og blandingsmisbrug og stort behov for en koordineret tværfaglig indsats og smertepatienter, som har udviklet misbrug med baggrund i smertebehandling.

Stillingen er forankret på vores enhed på Vesterbro, Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé, hvor du vil indgå i det lokale lægeteam på fem læger.

Lægeteamet dækker

 • en stor substitutionsenhed, der varetager tværfaglig misbrugsbehandling af opioidafhængige patienter
 • ambulatoriet Vesterbro for patienter, som kun har behov for lægelig misbrugsbehandling
 • Familieorienteret Rusmiddelbehandling for forældre med rusmiddelproblematik
 • Fremskudt Substitutionsbehandling, som er misbrugsbehandling af borgere i stofmiljøet på Vesterbro, borgere, som ikke formår at møde frem og modtage behandling på substitutionsenheden
Du vil således få erfaring med misbrugsbehandling i mange kontekster.

De lægelige opgaver
Den lægelige behandling er beskrevet i 'Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin, 2017'.

Som læge i teamet vil du i tæt samarbejde med lægekolleger, sundhedspersoner og rusmiddelbehandlere varetage iværksættelse af og opfølgning på patienternes substitutionsbehandling og anden relevant misbrugsbehandling.

Opgaverne vil primært bestå af vurdering og afdækning af rusmiddelbrug, opstart i substitutionsbehandling, løbende opfølgning på behandlingen og stabilisering af patienterne, screening for hepatitis og hiv, udredning og evt. behandling af misbrugsrelaterede psykiske og somatiske lidelser og undervisning af patienterne i overdosisbehandling.

Derudover vil du indgå i et bredt samarbejde med både interne og eksterne aktører på bl.a. den åbne stofscene på Vesterbro, f.eks. med lægerne i Sundhedsteamet, men også andre samarbejdspartnere som den sociale hjemmepleje, gadeplansindsatser, hospitaler, herunder tæt samarbejde med infektionsmedicinske ambulatorier, psykiatrien, praktiserende læger, herberger, bosteder m.m.

Om dig

 • du behøver ikke at have specifik erfaring med rusmiddelbehandling, men vi lægger vægt på en solid erfaring som læge
 • du er speciallæge i relevant speciale så som almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin
 • du kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret med opgaver i den sundhedsfaglige indsats i overensstemmelse med Center for Rusmiddelbehandlings instrukser og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for substitutionsbehandling
 • du besidder rummelighed i forhold til målgruppen og har gode kommunikative kompetencer
 • du kan bidrage til at sikre sammenhængskraft i den helhedsorienterede og tværfaglige behandling
 • du har indgående kendskab til det etablerede sundhedsvæsen og er i stand til at bygge bro dertil
 • du er loyal, har gode samarbejdsevner og godt humør
 • du er fleksibel og mødestabil
Vi kan tilbyde

 • en vagtfri stilling på 30 timer per uge
 • gode kolleger i et godt lægeteam
 • oplæring i misbrugsbehandling
 • arbejdstid i dagtimerne på hverdage
 • supervision ved overlæge og tværfagligt ved ekstern supervisor
 • en tværfaglig personalegruppe med mange fagligheder
 • et brugervenligt IT-system
 • en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger, hvor det gode samarbejde er i centrum
 • et job med faglige og personlige udfordringer
 • en mulighed for at være med til at mindske ulighed i sundhed for en gruppe udsatte borgere
 • mulighed for at indgå i vagtholdet på Københavns Kommunes heroinklinik
 • mulighed for at søge midler til deltagelse i relevante kurser og konferencer
Lønnen følger niveauet for yngre læger og danske regioner.

Vi uddyber meget gerne ved en telefonsamtale, og du er velkommen til at ringe for yderligere oplysninger til enhedsleder Jannie Grandt Thomsen på 2041 9629 eller til klinisk overlæge Lene Caspersen på 2156 9202.

Søg via nedenstående link senest søndag den 17. januar 2021
Vi forventer at afholde samtaler den 21. januar 2021.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2400 København NV

 • Oprettet:

  2020-12-08

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Deltid

Del Link kopieret