KØBENHAVNS KOMMUNE

Botilbud Grøndalsvænge søger en social- og sundhedsassistent eller en medhjælper til et barselsvikariat

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Genopslag

Vil du være med til at give beboere med forskellige nedsatte funktionsevner et sjovt og indholdsrigt liv? Brænder du for faglig udvikling, og trives du i et miljø, hvor samarbejde spiller en vigtig rolle? Har du humor samt en refleksiv og etisk tilgang til dit arbejde med sårbare borgere? Så kan du blive vores nye kollega.


Grøndalsvænge søger en social- og sundhedsassistent eller en medhjælper med sans for både det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde til ansættelse snarest muligt og senest den 1. juli 2021 i barselsvikariat. Stillingen er på 32 timer om ugen i skiftende vagter samt hver anden weekend.

Grøndalsvænge er en del af Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS) under Socialforvaltningen, Borgercenter Handicap, i Københavns Kommune. Grøndalsvænge er placeret i København NV nær Fuglebakken station.

Her bor der 50 beboere i alderen fra ca. 40 til 80 år, alle med hver deres egen unikke personlighed. Beboerne har variererede fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. De har behov for nærværende medarbejdere med evner for overblik og tydelig kommunikation omkring dagligdagens forskellige gøremål og individuelle behov. Mange af beboerne har behov for støtte til plejeopgaver, og der indgår for nogle brug af lift samt vend-let. Der vil være grundig oplæring i hjælpemidler.

Personale og ledelse arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme, hvorigennem vi forsøger at se bagom beboernes adfærd og søger at forstå, hvad der kan ligge til grund for en beboers handlinger. Gennem denne opsamlede viden afstemmer vi løbende vores støtte, mål og tilgange i forhold til borgernes individuelle behov.

Det er centralt for vores pædagogiske arbejde, at vi støtter op om beboernes egne ressourcer, således at borgerperspektivet er udgangspunktet for løbende metodeudvikling, etiske drøftelser samt faglig refleksion som en integreret del af vores pædagogiske praksis.

Personalet arbejder i selvstyrende teams, hvori uddelegering af opgaver og ansvar er en naturlig del af samarbejdet. Vi lægger vægt på, at alle på Grøndalsvænge er medansvarlige for at fastholde og udvikle det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvor alle trives og motiveres til at bidrage med de kompetencer, vi hver især besidder. En god balance mellem professionalitet, ansvarlighed, glæde, humor og kollegial omsorg betyder meget for os.

Vi søger en ny kollega, som

 • har erfaring i arbejdet med mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
 • kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et team
 • har viden om eller interesse i den neuropædagogiske tilgang
 • er faglig stærk i forhold til effektdokumentation
 • kan indgå i et team, hvor omsorg og humor er vigtig i det kollegiale samarbejde
 • drives af lysten til at skabe resultater i fællesskab med kollegaer og beboere
 • har en naturlig nysgerrighed på andre mennesker og deres bevæggrunde
 • har lyst til at engagere sig tværprofessionelt i samarbejde og videndeling
 • kan reflektere over egen praksis og bidrage til videreudvikling af de fælles faglige tilgange
 • trives i en travl og uforudsigelig hverdag, hvor der skal tage hurtige beslutninger
 • kan lide en stor diversitet i arbejdsopgaverne, hvor også praktiske og plejemæssige opgaver indgår i det pædagogiske arbejde
Vi kan tilbyde

 • en personalegruppe med humor og lyst til fællesskabet
 • en arbejdsplads med høj faglighed og dygtige kollegaer
 • faglige udfordringer
 • en arbejdsplads med stabile kollegaer
 • et hus med plads til forskelligheder
 • kollegial sparring og omsorg
 • at du kan være med til at sætte præg på den pædagogiske og/eller den sundhedsfaglige praksis
Faktaboks om COS
COS er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Vi er et stort center med ni botilbud med omkring 380 borgere og 430 fastansatte medarbejdere.

Vi yder et socialpædagogisk tilbud til borgerne med udgangspunkt i, at den enkelte borger skal opleve højest mulig livskvalitet. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og tydelige ledelsesværdier. COS er kendetegnet ved en høj faglighed og fokus på videndeling og udvikling af netværk og arbejdsfællesskaber. COS' indsatsområder har blandt andet fokus på dokumentation, sundhed, samskabelse med lokalsamfund og frivillige, velfærdsteknologi og digitalisering.

Læs mere om COS på www.cossof.kk.dk.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst mellem FOA, LFS og Københavns Kommune. Inden ansættelse indhenter vi straffeattest og reference fra tidligere eller nuværende arbejdsgiver.

Stillingen er med skiftende arbejdstider fordelt på både dag- og aftenvagt samt arbejde hver anden weekend og er gennemsnitligt 32 timer om ugen.

Mere information
For yderligere oplysninger kan du kontakte afdelingsleder Rikke Louise Köhler i dagtimerne mandag-fredag på 2979 0391.

Kan du se dig selv som et godt match, vil vi med glæde modtage din ansøgning. Vi gør opmærksom på, at du skal vedhæfte uddannelsesbevis og CV for at komme i betragtning.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 27. maj 2021
Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart derefter.


Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret