KØBENHAVNS KOMMUNE

Beskæftigelseskonsulenter til Jobcenter København

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du gøre en indsats for at fastholde sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet? Så er et job som beskæftigelseskonsulent hos Jobcenter København måske noget for dig. Vi søger to beskæftigelseskonsulenter, en til en fast stilling og en til et barselsvikariat.

Vores kerneopgave er at skabe progression i borgerens situation og understøtte, at borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet fastholdes, eller at mulighederne herfor øges. Vi arbejder helhedsorienteret med en gennemgående sagsbehandler i hele borgerens sygedagpengeforløb.

Du bliver en del af et center med ambitioner om at være det mest produktive og effektive arbejdsfastholdelsescenter i Danmark, hvor vi har fokus på løbende udvikling af opgaveløsningen samtidig med, at vi lægger vægt på, at trivsel og gode resultater går hånd i hånd.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

 • samtaler med sygemeldte borgere mht. samarbejde om deres vej tilbage til arbejdsmarkedet
 • dialog med virksomheder
 • varetagelse af myndighedsopgaven, blandt andet vurdering af uarbejdsdygtighed og revurdering
 • at forvalte den gældende lovgivning på en professionel måde og stille de relevante krav til borgeren
 • struktureret og intensiv styring af samtalekadence og mange administrative procedurer
 • behandling af sager om – og indstille til bevilling af – revalidering, fleksjob og førtidspension
 • at vejlede og rådgive om muligheder inden for sygedagpengeloven
Vi søger dig, som

 • har uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver, kommunom, socialformidler eller anden relevant videregående uddannelse
 • har flair for jura
 • har erfaring fra sygedagpengeområdet og kendskab til arbejdsmarkedet
 • har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • kan organisere og planlægge dit arbejde, så opgaverne løses på en systematisk måde
 • er omstillingsparat i forhold til ny lovgivning og nye administrative procedurer
 • har gode samarbejdsevner
 • har gode IT-kompetencer
Vi tilbyder dig

 • en 37 timers stilling i et professionelt og uformelt miljø
 • et introduktions- og undervisningsprogram, der sikrer, at du bliver klædt ordentligt på til at løse arbejdsopgaverne
 • en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi lægger stor vægt på at udveksle viden og erfaringer med hinanden
 • en spændende og udfordrende hverdag med fokus på høj faglig kvalitet
 • årlige medarbejderudviklingssamtaler og individuelle kompetenceudviklingsplaner
 • et godt socialt arbejdsmiljø med engagerede kolleger og ledere
 • flekstid og stor indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår vil være efter gældende overenskomst indgået mellem Kommunernes Landsforening og HK/Kommunal for ansættelse af vejleder/underviser inden for beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune eller Dansk Socialrådgiverforening for ansættelse af socialrådgivere.

Arbejdsstedet ligger på Gammel Køge Landevej i København.

Forventet ansættelsesdato er den 1. juli 2021 eller evt. før.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingschef Kit Jarner på 2943 2519 eller Jan Willemoes på 2383 0479 eller læs mere om forvaltningen og Center for Arbejdsfastholdelse på www.kk.dk/bif.

Søg via nedenstående link senest mandag den 17. maj 2021

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Jobcenter København – vi hjælper sygemeldte og fleksjobbere tilbage til arbejdsmarkedet.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret