KØBENHAVNS KOMMUNE

Ambitiøs og udviklingsorienteret pædagog til vores arbejdsfællesskab på Kirsebærhavens Skole og KKFO

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du lyst til at være en del af et stærkt arbejdsfællesskab, hvor du ser dig selv tage medansvar for dagens gang og drift?
Vi søger en pædagog 37 timer ugentligt fra den 1. august 2021. Her får du dygtige kollegaer, medindflydelse og faglige udviklingsmuligheder.

Du skal være med til at sikre arbejdsfællesskabet til glæde for børnene
På KKFO'en arbejder vi målrettet for at skabe gode rammer for vores kerneopgave med at sikre børnenes trivsel, læring og udvikling. Arbejdet starter med et stærkt arbejdsfællesskab, hvor der er plads til faglige forskelligheder og pædagogisk nytænkning. Derfor er du åben for sparring og er samarbejdsorienteret i din tilgang til arbejdet.

Værdier og mål – det pædagogiske arbejde i Rumraketten
I vores KKFO er det vores vigtigste opgave at sikre børnenes udvikling, læring og trivsel gennem vores pædagogiske arbejde og aktiviteter. Vi har defineret en kerneopgave, som afspejler, hvad vi mener, børnene skal have med videre i bagagen uanset individuelle forudsætninger. Vores kerneopgave danner grundlag for alt hvad der foregår i institutionen og handler om rummelighed, selvværd og evnen til at udtrykke tanker og følelser overfor andre mennesker på en hensigtsmæssig måde. Kerneopgaven er:

 • at kunne være rummelig
 • at have et stærkt selvværd
 • at kunne udtrykke tanker og følelser hensigtsmæssigt
Vores forventninger
Vi forventer, at du er uddannet pædagog med relationskompetencer og med lyst til at udvikle dig inden for det pædagogiske felt. Du kan sætte børnenes kompetencer i spil og tilrettelægge hverdagen omkring børnene, så de mødes på deres intentioner på en anerkendende og nysgerrig måde. Du er rollemodel for børnene, viser vejen, skaber trygge rammer og tager ansvar for at understøtte læringsmiljøer, som bidrager til chancelighed for alle børn. Du er også optaget af at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og med forældrene. Derudover forventer vi, at du:

 • arbejder ud fra tilgangen i Low Arousal
 • kan samarbejde tværfagligt om den fælles opgave med Kirsebærhavens Skole
 • kan arbejde i tidsrummet mellem kl. 09-17.00
Din rolle

 • Du får en delt ansættelse mellem skole og KKFO, hvor du skal arbejde 18,5 timer ugentligt på skolen og 18,5 timer ugentligt i KKFO'en.
 • På skolen varetager du opgaven med A-klassen, hvor du bliver ansvarlig for de aktiviteter, der bliver besluttet som led i at skabe brobygning til stamklassen.
 • Du kommer til at indgå i et team på skolen, hvor du deltager i teammøder en gang ugentligt.
 • Du skal bidrage til, at Kirsebærhavens Skole og KKFO understøtter tanken om, at børn ikke skal segregeres.
 • Du varetager i KKFO'en opgaven som primærpædagog sammen med en pædagogmedhjælper. Her er du ansvarlig for at fx at indkalde forældre til samtale ved bekymring, udarbejde handleplaner, indrette rum, inddrage ressourcecenter og planlægge, udføre og gennemføre aktiviteter med udgangspunkt i SMMTE.
 • Du deltager i KKFO'ens ugentlige personalemøde om tirsdagen kl. 11-13.00.
 • Du kommer udover ovenstående til at have to timers ugentlig individuel forberedelse for at følge op på ovenstående forventninger.
Vi vægter mangfoldigheden højt, så kan du noget særligt eller har interesse for leg og legezoner, udeliv, musik og bevægelse eller noget helt andet, så har vi gode rammer til det. Vi synes, at det skaber stor værdi, at medarbejderne kan noget forskelligt. Så hvis du kan noget med fx digitalisering og leg, kreativitet, musik, bevægelse eller noget helt andet, har vi gode rammer til det. Du får tværfaglighed i højsædet, gode kolleger i børnehøjde, en ledelse, som har øje på høj faglighed og arbejdsfællesskabet.

Pædagogen er ansvarlig for kvaliteten i kerneopgaven, og for løbende at kvalitetssikre den. Dette sker løbende i samarbejde med de andre pædagoger, gennem bl.a. SMMTE-modellen. I denne model er der indbygget krav om refleksion og evaluering.

Om os
Rumraketten er en KKFO (Københavns Kommunes Fritidsordning) og er den eneste institution tilknyttet Kirsebærhavens Skole. Søren Friis er Skoleleder på Kirsebærhavens Skole og Ilir Sadiki er leder af KKFO'en, Rumraketten.

Afdelinger og børnegrupper
Rumraketten er fordelt på tre matrikler, som alle ligger i en radius på 100 meter rundt om skolen:

 • Galaksen er normeret til tre aldersintegrerede børnegrupper fra 0. til og med 2. klasse med ca. 25-30 børn blandet i hver gruppe (på Kirsebærhaven).
 • Apollo er normeret til fem aldersintegrerede børnegrupper fra 0. til og med 2. klasse med ca. 25- 30 børn blandet i hver gruppe (på Blommestien).
 • Stjerneskuddet er normeret til en samlet børnegruppe på ca. 50 børn, der går i 3. klasse (på Blommestien).
Alle børnegrupper har to primære voksne, som er jeres nærmeste samarbejdspartner, når vi sammen skal sikre jeres barns udvikling og trivsel.

Åbningstider
Institutionen har åbent kl. 06.30-07.45 på Apollo og igen kl.13.25-17.00 på alle tre matrikler. Når skolen har lukket pga. fridage og ferier har vi åbent kl. 06.30-17.00. Alle børn møder ind om morgenen på Apollo på Blommestien. Der er naturligvis åbent hele dagen kl. 06.30-17.00, når vi modtager forårsbørn (1. maj), der skal starte i skole efter sommerferien.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Inden ansættelse indhenter vi referencer samt børne- og straffeattest. Vi ønsker, at du kan starte snarest muligt.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt pædagogisk leder Ilir Sadiki på 2018 7164. Du finder vores hjemmeside her.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via nedenstående link senest mandag den 31. maj 2021
Samtaler vil foregå i uge 23 på kontoret på Blommestien i Valby. Tilstede vil være pædagogisk leder Ilir Sadiki og tillidsrepræsentant/teamkoordinator Annette Beck.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret