KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Indre By/Østerbro og Børnecenter København søger psykologer til almenområdet

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Ved Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Indre By/Østerbro (almenområdet) og Børnecenter København (specialområdet) er psykologstillinger indenfor almenområdet ledige. Det drejer sig om en fast stilling og to tidsbegrænsede stillinger (der udløber med udgangen af indeværende kalenderår). Alle stillinger er på 37 timer ugentlig og er til besættelse snarest muligt.

Om os
Områdeforvaltningen Indre By/Østerbro og Børnecenter København yder support til de daginstitutioner og skoler indenfor almenområdet, der er beliggende i Indre By og på Østerbro – bestående af i alt 140 institutioner, 17 folkeskoler og 16 privatskoler indenfor 0-18 års området.

Psykologgruppen i almenområdet er en del af områdets Faglige Støttefunktion bestående af sundhedsplejen, talehørelærere, støttepædagoger, konsulenter og psykologer. Psykologgruppen i almenområdet udgøres aktuelt af 21 psykologer, heraf en psykolog, der arbejder med udviklingsopgaver, og derudover af to medarbejdere med lærerfaglig baggrund, der understøtter opgaver i f.t. Plads til Forskellighedsprogrammet.

Områdeforvaltningen består udover Faglig Støttefunktion og Børnecenter Københavns medarbejdere af en områdechef, en faglig chef, fire teamledere og et fællessekretariat. Som følge af en fusionering af almenområdet og specialområdet består den samlede personalegruppe af psykologer og talehørelærere af 65-70 medarbejdere og udgør en fagsøjle med en tilknyttet teamleder og fire koordinerende faglige vejledere.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er en stor dynamisk organisation med megen udvikling og med et børnesyn, der altid sætter børnene i centrum. Aktuelt og i de kommende år er der i vores forvaltning valgt en strategi, hvor der er fokus på at skabe følgende forandringer: A) De første 1.000 dage: Udsatte børn skal bedre fra start, B) Flere højkvalitetsdagtilbud: Alle børn har ret til et godt dagtilbud, C) Højere faglighed og trivsel i skolerne: Flere elever skal blive dygtigere, D) Unge i trivsel: Flere gode ungefællesskaber og E) Inkluderende fællesskaber: Bedre sammenhæng mellem almen og special. Den Faglige Støttefunktion har en central rolle i at være medskaber af disse forandringer.

I forhold til den faste stilling søger vi

  • En psykolog, som ønsker at indgå i den faglige support til dagtilbud og skoler i Område Indre By/Østerbro
  • En psykolog, der ønsker at være med til at skabe forandringer for børn i deres udviklings- og læringsmiljøer
  • En psykolog, der er sikker i sin faglighed og som har erfaring med rådgivning og konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
Som psykolog hos os skal du kunne arbejde tværfagligt og kunne bidrage med pædagogisk psykologisk rådgivning og vurdering af børn i vanskeligheder.

Du skal kunne anvende din psykologfaglighed i forbindelse med rådgivning, sparring og vejledning til: Forældre, lærere, pædagoger, eksterne ledelser og øvrige samarbejdspartnere.

Du skal som person kunne arbejde selvstændigt og trives med at have mange bolde i luften og kunne kommunikere med mange aktører. Områdets ambition er, at vi yder den bedst mulige betjening til gavn for borgerne, altid med inddragelse af børne- og forældreperspektiver og gerne til inspiration for byens øvrige områder.

Mest af alt skal du brænde for det høje faglige niveau og for de mange fagligheder, der møder dig ude på vores institutioner og skoler. Du skal kunne værdsætte, støtte og lytte til dygtige samarbejdspartnere, der byder ind med hver deres sæt af faglige kompetencer på kryds og tværs af fagligheder og organisatoriske skillelinjer. Du skal kunne bevare overblikket og holde hovedet koldt i pressede situationer på en travl arbejdsplads.

Som psykolog hos os vil du have følgende arbejdsopgaver

  • Stå for den pædagogiske psykologiske rådgivning på skoler og i institutioner
  • Undersøge børn, der har behov for specialpædagogisk bistand
  • Observere børn i deres udviklings- og læringsmiljøer og sparre med lærere og pædagoger
  • Vejlede og yde konsultativ bistand til lærere, pædagoger, ledere m.fl. om udvikling af det forebyggende, inkluderende og indsatsorienterede arbejde i tæt samarbejde med dine øvrige kollegaer i områdeforvaltningen, fx talehørelærere, støttepædagoger, ergo-/fysioterapeuter m.fl.
  • Rådgive børn og familier
  • Facilitere netværksmøder med flere aktører
I forhold til de to tidsbegrænsede stillinger søger vi
Psykologer, der har relevante faglige kompetencer og erfaringer i forhold at støtte op omkring børn og unges trivsel og udvikling – det vil være en fordel at have erfaringer med at føre samtaler med børn og unge.

De to stillinger dækker de nye opgaver, som vi i Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udføre i forhold til trivselsunderstøttelse af elever i folkeskolen.

Generelt
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med engagerede og gode kolleger, engagerede og forventningsfulde ledere i vores institutioner og skoler, der sætter samarbejdet med dig højt. I perioder er der travlhed, men der er mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af en arbejdsdag.
Vi har som arbejdsplads fokus på trivsel og arbejdsglæde og er kendt for at tage vare på hinanden.

Løn- og ansættelsesvilkår
Sker efter kvalifikationer og i henhold til den gældende overenskomst med Dansk Psykolog Forening eller Københavns Lærerforening.

I din ansøgning vil vi gerne have, at du kommer ind på, hvad der motiverer dig i forhold til stillingen og opgaverne, samt hvilke kompetencer og erfaringer du har, som gør, at du kan gå ind og løfte opgaverne.

Ansøgning bedes vedhæftet bilag i form af CV og relevant dokumentation.

Yderligere information
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Lene Therkelsen på 2725 1852.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 12. maj 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20/21 2021.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret