KØBENHAVNS KOMMUNE

(Udløbet) Afdelingssygeplejerske til Langgadehus plejehjem

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du lyst til at være afdelingssygeplejerske på et spændende plejehjem med højt fagligt niveau og høje ambitioner?
En af vores afdelingssygeplejersker har søgt nye udfordringer og vi søger derfor en ny afdelingssygeplejerske til Afdeling 2, hvor der bor 24 borgere og der er 16 medarbejdere ansat.

Langgadehus Plejehjem er hjem for 72 borgere i alderen 55-99 år. Vi lægger stor vægt på at skabe et hjem og en hverdag fuld af livskvalitet med udgangspunkt i den enkeltes behov. Vi har aktiviteter for beboerne hver dag, og kontaktpersonordningen sikrer kontinuitet og indgående kendskab til hver enkelt beboers ressourcer og behov for hjælp. Vi har et udviklende miljø, både set i forhold til hverdagens praksis og i forhold til fagligheden.

Vores værdier i hverdagen

 • Vi er imødekommende.
 • Vi er der for hinanden.
 • Vi tager ansvar.
 • Vi er nytænkende – et hus i bevægelse.
Værdierne ses både i forhold til vores beboere og pårørende, og imellem ledelse og kollegaer. Vi tager problematikker alvorligt, løser dem og følger opgaverne til dørs. Vi er villige til at gå forrest og afprøve nye teknologier, og er derfor testplejehjem for Afdeling for Innovation.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der

 • har ledererfaring og en høj grad af faglighed med ajourført viden
 • er en synlig leder, der evner klar og anerkendende kommunikation
 • kan motivere, gå forrest og være vedholdende
 • kan skabe faglig refleksion og understøtte et fagligt sprog
 • har gennemslagskraft og overblik
 • kan yde praksisnær sparring fx ved sidemandsoplæring
 • vil bidrage til at udvikle Langgadehus plejehjem og skabe rammer for læring
 • har lyst og erfaring med at arbejde med ældre mennesker
 • er erfaren it-bruger
Vi tilbyder

 • en ambitiøs organisation i løbende forandring både organisatorisk og fagligt, hvor målet er øget livskvalitet for borgerne, arbejdsglæde for medarbejderne og høj faglig kvalitet
 • engagerede, veluddannede medarbejdere med fokus på kerneopgaven
 • en vagtplanlægger, som primært står for vagtplanlægningen for hele Langgadehus
 • et plejehjem, der har implementeret velfærdsteknologi i stort omfang
 • træning i arbejdstiden og en røgfri arbejdsplads
 • ledelsessparring
 • efteruddannelse på diplomniveau og kurser
Du bliver en del af vores lederteam, som udover dig består af to afdelingssygeplejersker, en leder af kvalitet og udvikling, en ledende økonoma og en forstander.

Langgadehus stod færdigbygget i 2011, og er en del af visionen for lokalområdet, hvor et tidligere industriareal er omdannet til en ny, levende bydel, hvor mennesker i alle aldre bor, handler, arbejder, går i skole og dyrker deres fritidsinteresser. Langgadehus plejehjem er en selvejende institution med stærke arbejdertraditioner, egen bestyrelse og driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Se mere på www.Langgadehus.dk.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har vi et ledelsesgrundlag, som på Langgadehus ikke blot er ord på et stykke papir, men et ideal som vi hver dag arbejder på at udleve i praksis. Ledelsesgrundlaget understøtter også, at vi har valgt at ansætte en vagtplanlægger da vi ønsker, at afdelingssygeplejerskerne har tid til at være nærværende, synlige, faglige ledere og personaleledere. De skal ikke bruge tid på administrative opgaver og vagtplanlægning. Lederne har i stedet fokus på den faglige kvalitet og udvikling, hvor vi fx lige nu arbejder med forbedringsmetoden i forhold til medicinhåndtering, journalauditering og forebyggelse af infektioner. Vi ønsker fremover også at arbejde mere konkret med at forebygge unødige indlæggelser

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst. Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen og ønskes besat den 1. juli 2021.

Mere information
Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerskerne Hanne Flintrup på 8256 4911 eller Peter Selholt på 8256 4451 for at høre nærmere om stillingen, for at få tilsendt en funktionsbeskrivelse eller for at aftale et besøg på Langgadehus.

Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade CV, autorisation og uddannelsesbevis.

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 11. maj 2021
Vi afholder første samtale i uge 19 og anden samtale i uge 20. Ansøgere der går videre til anden runde, skal være forberedt på at blive testet. Ved den anden samtale skal kandidaterne arbejde med en case.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret