KØBENHAVNS KOMMUNE

(Udløbet) Bocentret, kvindeherberget på Sundholm, søger deltidsansatte socialarbejdere til dag-, aften- og nattevagter

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Bocentret, beliggende på Sundholm på Amager, er et kønsspecifikt døgnbemandet herbergstilbud til kvinder, og vi har 49 skærmede pladser. Vores målgruppe er kvinder, typisk over 30 år, der er karakteriseret ved komplekse sociale problematikker herunder blandt andet aktivt misbrug og psykiske udfordringer.

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende arbejde, hvor dagene er travle og sjældent ligner hinanden.

Vi arbejder altid minimum to medarbejdere på alle vagtlag, så du får derfor en tæt samarbejdsflade med erfarne kollegaer, og vi efterstræber, at du som udgangspunkt som deltidsansat altid er på vagt med én fast/erfaren kollega.

Om dine opgaver og kompetencer
Vi søger en deltidsansat til 15 timer om ugen og to deltidsansatte til 8 timer om ugen, alle med mulighed for yderligere timer.

Vi søger dig, der er personligt og fagligt rustet til at arbejde med hjemløse kvinder, som er i en udsat og følelsesmæssigt sårbar situation.

Du behøver ikke have færdiggjort en socialfaglig uddannelse, men vi forventer, at du har interesse for og aktivt søger at lære og udvikle dig samt har flair indenfor området herunder en konfliktforebyggende og -nedtrappende tilgang.

Det er en forudsætning som deltidsansat, at du også har mulighed for at hjælpe på nattevagter efter aftale.

Vi vægter samarbejde i hverdagen højt. Du skal derfor være en teamplayer, der er loyal overfor fælles beslutninger og samtidig handlekraftig og kreativ i din opgavevaretagelse.

Dine opgaver

  • Du skal være tilgængelig for beboerne til ad hoc-samtaler, praktisk hjælp, forefaldende oprydning mv.
  • Du skal dokumentere din daglige indsats.
  • Du skal aktivt tage ansvar for og byde ind på forventningsafstemning og opgavefordeling med din makker på vagten.
Oplæring sikres via to introvagter samt opfølgning herefter, både løbende individuelt efter behov og ved kvartalsmæssige personalemøder for gruppen af deltids- og tilkaldeansatte.

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi søger en deltidsansat til gennemsnitligt 15 timer om ugen, som skal kunne indgå i fast weekenddækning hver 3. uge samt på nogle aftenvagter i hverdagene.

Derudover søger vi to deltidsansatte til 8 timer ugentligt, hvor der som udgangspunkt planlægges med en ugentlig aftenvagt med mulighed for omlægning efter husets behov.

For alle ansættelser gælder, at der vil opstå behov for hjælp til vagtdækning med kort varsel, når der f.eks. er sygdom, samt at der kan planlægges ekstra vagter efter aftale til dækning ved ferieafholdelse.

Dagvagter vil typisk være i weekender og aften- og nattevagter på alle ugens dage.

Stillingerne aflønnes efter gældende overenskomst.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi reference samt straffeattest.

Du skal være opmærksom på, at husdyr er tilladt på Bocentret.

Vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge.

Ønsker du at høre nærmere om deltidsstillingerne og opgaveløsningen, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Camilla Hansen på 5146 9828 på hverdage ml. 9.00-12.00.

Søg via nedenstående link senest mandag den 10. maj 2021
Vi holder ansættelsessamtaler i uge 20.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret