KØBENHAVNS KOMMUNE

(Udløbet) Centervisitator til Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser (BROFI)

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger dig, der har god erfaring og en stærk socialfaglig profil. Som centervisitator bliver du den centrale aktør i visitationen af unge og herigennem en vigtig medspiller i udviklingen af centret.

Om os
Centret er forankret i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen og rummer 13 socialpædagogiske tilbud og institutioner, herunder forebyggende indsatser. Du kan finde mere info om centret her.

Den primære målgruppe strækker sig fra 15-25 år.

Om stillingen
Stillingen som centervisitator er central i koordineringen af indsatser og i samarbejdet med myndighedssagsbehandlere, centrets institutionsledere og kolleger ude på centrets tilbud. Vi er et relativt nyt center, og en del af opgaven vil derfor dreje sig om at skabe meningsfulde kombinationsindsatser på tværs af centrets tilbud.

Opgaven som visitator
I tæt samarbejde med visiterende sagsbehandler at afklare visitationer i forhold til primært Hybelinstitutionens målgrupper og matche disse med de muligheder og ressourcer, der er tilstede i alle centrets tilbud. Du vil, gennem et stort kendskab til centrets tilbud og den aktuelle efterspørgsel, blive en central figur i den løbende evaluering og faglige udvikling af tilbud og indsatser og skal blandt andet være med til at systematisere data og udvikle et forbedret statistisk overblik over visitationen.

Ligeledes skal du, i tæt samarbejde med ledelsen i Hybelinstitutionen og andre nøglepersoner, være med til at udvikle Hybelinstitutionens indsatskatalog, så indsats og økonomi hænger relevant sammen. Du vil også skulle samarbejde med borgercentrets øvrige centre og indgå i specialiserede visitationstilbud og projekter med henblik på at styrke visitationen og udviklingen af indsatser i borgercentret som helhed.

Om dig
Vi søger en kollega med en stærk faglig profil indenfor udviklingspsykologi og socialpædagogisk arbejde og med et solidt kendskab til Servicelovens rammer og muligheder. Som centervisitator er du bindeled mellem myndighed og udfører og skal kunne navigere mellem mange forskellige perspektiver og faglige synspunkter.

 • Du kan vurdere børn, unge og familiers behov for støtte og udvikling og matche disse behov i forhold til tilbud og muligheder.
 • Du er løsningsorienteret: Hvordan kan vi løse opgaven? Frem for: Om vi kan løse opgaven.
 • Du kan kommunikere din faglighed tydeligt og redegøre for centrets vurderinger både skriftligt og mundtligt.
 • Du kan lede møder og sikre, at alle perspektiver inddrages.
 • Du har stærke samarbejdsevner og kan repræsentere centrets værdier og faglighed i samarbejdet med andre.
 • Du er systematisk og struktureret og kan tilrettelægge dit arbejde i en ofte kompleks opgaveløsning.
 • Du har forståelse for sammenhængen mellem socialpædagogiske indsatser og økonomi og er i stand til at forhandle, så indsats og pris matches.
 • Du har relevant uddannelse, fx som pædagog eller socialrådgiver, gerne med relevant efteruddannelse.
Vi tilbyder

 • En udfordrende og udviklende stilling til dig med god erfaring.
 • Et fagligt fællesskab med masser af sparring og deltagelse i udvikling af center og tilbud.
 • En udfordrende hverdag med ansvar og mulighed for at påvirke udviklingen af arbejdet med udsatte unge.
Mere om os
Centrets tilbud og institutioner er alle beliggende i Københavnsområdet, og indsatserne finder sted så tæt på det almindelige samfund som muligt. Det er er her, de unge og deres familier lever deres liv, og det er her, at vi bygger bro til frivillige og lokale fællesskaber, i det omfang det er muligt og meningsfuldt. Alle vores tilbud og indsatser er baseret på, at vi som professionelle tilpasser os den unges eller familiens behov.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er fast og på 37 timer om ugen; vi ønsker den besat den 1. juli 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne for Ny Løn.

Arbejdstiden er fleksibel, men ligger overvejende på hverdage i myndighedscentrenes åbningstider (kl. 8.00-17.00).

Spørgsmål
Du har mulighed for at ringe og høre nærmere om stillingen onsdag den 5. maj i tidsrummet 14.00-16.00 hos institutionsleder Ole Wendelbo Therkildsen på telefon 2464 6461 eller hos faglig leder Anne-Louise Prochownik på 2630 5107.

Søg via nedenstående link senest søndag den 9. maj 2021
Vi afholder førstesamtaler den 19. maj 2021 og evt. 2. runde samtaler den 21. maj 2021.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret