KØBENHAVNS KOMMUNE

Borgercenter Handicap søger sagsbehandlere til Ungeområdet (fast stilling og barselsvikariat)

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Kan du se dig selv i rollen som myndighedsudøver? Har du har gode kommunikationsevner, og brænder du for at facilitere forandring for unge med handicap? Så er du måske en af de sagsbehandlere, vi søger.

Om stillingerne
Ungeområdet i Borgercenter Handicap har myndighedsansvaret for Socialforvaltningens unge fra 15 år til 26 år med handicap. Vores formål er at støtte de unge til selvstændighed, job og beskæftigelse. Ungeområdet er oprettet for at sikre en god overgang, når den unge fylder 18 år. Vi har derfor særligt fokus på koordinering og samarbejde med de aktører, som skal inddrages i dette arbejde.

Ungeområdet er sammensat af 38 sagsbehandlere, hvor det ene team arbejder med sagsbehandlingen for de unge mellem 15-18 år, og det andet team arbejder med sagsbehandlingen fra 18-26 år.

Du kommer til at arbejde med børnebestemmelserne (15-18 år) og overgangen, når den unge fylder 18 år.

Opgaven som sagsbehandler for børnebestemmelserne
For sagsbehandlingen efter børnebestemmelserne er vi opdelt i tre handicapfaglige teams: et Autismeteam, et HUF-team (hjerneskade, udviklingshæmmede og fysiske funktionsnedsættelser) og et Tættere på familien-team. Der er samtidig tilknyttet to socialfaglige koordinatorer og en netværkskonsulent, der understøtter sagsbehandlingen i alle tre teams.
Begge de ledige stillinger er i autismeteamet.

Kerneopgaven som sagsbehandler i forhold servicelovens børnebestemmelser er at udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på disse. Herunder er du ansvarlig for sagsbehandlingen af handicapkompenserende indsatser og opfølgningen på disse.

Vi arbejder på at skabe de bedst mulige løsninger, der øger den unges livskvalitet og selvstændighed.
Vi har fokus på den unges behov og på at yde en helhedsorienteret indsats, hvor vi er optaget af, at unge med handicap har noget at stå op til og muligheden for et socialt liv med venskaber.

Vi samarbejder med andre forvaltninger for at sikre, at den unge får en god overgang til voksenlivet og bliver bedst muligt i stand til at gennemføre uddannelse og beskæftigelse og have eget forsørgelsesgrundlag.

Du spiller som sagsbehandler en afgørende rolle for, at de unge og deres familier oplever en sammenhængende helhedsorienteret koordineret indsats. Det er derfor vigtigt, at du har overblik og særligt fokus på koordinering og samarbejde med andre aktører i forbindelse med overgangen til det 18. år.

Det er vigtigt, at du som sagsbehandler inddrager den unge og pårørende i et samarbejde, som bygger på lovgivningen, politisk fastsatte sagstidsfrister og god forvaltningsskik.

Vi forventer, at du i en travl hverdag kan møde borgeren ligeværdigt og respektfuldt og sikre, at opgaver løses rettidigt og indenfor de faste rammer.

Vi lægger vægt på, at du

 • har relevant uddannelse og gerne erfaring fra myndighedssagsområdet og handicapfaglig viden, gerne en uddannelse som socialrådgiver/socialformidler
 • har en nærværende, nysgerrig, tålmodig og inddragende tilgang til de unge og deres familier og altid har den unge i centrum
 • er robust, har gode kommunikationsevner og kan se dig selv som facilitator for forandring for familierne og som myndighedsudøver
 • har gode samarbejdsevner og formår at samarbejde internt såvel som eksternt med kolleger, der har andre faglige baggrunde end dig selv, og at du kan se styrken i det
 • har flair for det administrative arbejde og it-systemer, og at du formår at arbejde effektivt, selvstændigt og struktureret
 • er ambitiøs på dine egne og teamets vegne og prioriterer det gode samarbejde og teamsamarbejdet højt
 • er udviklingsorienteret og har lyst til at arbejde i en organisation, som løbende udvikler vores indsats i forhold til målgruppen
Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads i stadig udvikling med meningsfulde opgaver
 • Introprogram, oplæring, mentor og fast supervision
 • Gode muligheder for faglig udvikling
 • Dygtige, engagerede, kreative og modige kollegaer i et ambitiøst team, som prioriterer det gode samarbejde i en travl hverdag
 • En gruppe, der er kendetegnet af godt humør
 • En nærværende og tydelig ledelsesgruppe, der er opmærksom på den enkeltes trivsel og på at sætte retning, rammer og ambitioner for arbejdet
 • En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og kollegaer, som både er fagligt engagerede og tror på, at det sociale i en medarbejdergruppe styrker opgaveløsningen
Løn- og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er på 37 timer om ugen. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for socialrådgivere, socialformidlere, administrativt personale/HK og efter principper om lokal løndannelse.

Begge stillinger er med tiltrædelse fra 1. juli 2021. Vikariatet er på seks måneder med mulighed for forlængelse.

Der vil blive indhentet reference fra tidligere ansættelse samt udvidet børne- og straffeattest, inden stillingen kan besættes.

Borgercenter Handicap er en røgfri arbejdsplads.
Vi er beliggende på Borups Allé i København N.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte afdelingsleder Louise West Carlsen på 2384 2755.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Skriv gerne i ansøgningen, hvilken stilling du søger.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 13. maj 2021
Samtaler vil blive afholdt den 18. maj 2021.

Om Borgercenter Handicap
Vores målgruppe er københavnere med betydeligt varigt nedsat funktionsevne. Vi består af et myndighedsområde med ca. 333 medarbejdere og 10 centerfællesskaber bestående af 61 tilbud med ca. 2.200 ansatte. Vi arbejder ud fra Socialstrategien, en by med plads til alle, under overskrifterne et værdigt liv, et selvstændigt liv, en helstøbt og langsigtet løsning samt en sund og faglig stærk organisation.
Du kan læse om Socialforvaltningen og om Borgercenter Handicaps vision og målsætninger på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk og om Borgercenter Handicap på www.bch.kk.dk.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret