KØBENHAVNS KOMMUNE

Aflastningsinstitution under Borgercenter Handicap søger tre sygeplejersker og/eller sosu-assistenter til stillinger tilknyttet to børn me...

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Genopslag

Vil du arbejde sammen med kolleger, som brænder for at give børn og unge et godt børne- og ungdomsliv med fokus på trivsel, livskvalitet og selvstændighed?

Stillingerne er tilknyttet Skovhusene, som er Københavns Kommunes aflastningsinstitution for familier med børn og unge med varig og betydeligt nedsat funktionsevne. Et barn med et handicap har tit et stort behov for støtte og hjælp i hverdagen. Som aflastningsinstitution er det vores målsætning at give familier med børn med handicap et frirum i hverdagen – et frirum, hvor forældrene kan fokusere på søskende, kan tage sig af praktiske opgaver og kan have et voksenliv.

Skovhusene består af tre afdelinger med tilbud til forskellige målgrupper: Kvisten, Skovsneglen og Skovtours. Du vil blive tilknyttet Skovsneglen.

Skovsneglens målgruppe er børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og mental retardering. De fleste børn og unge på Skovsneglen er i aflastning 90 døgn om året. I praksis betyder dette, at hvert barn er på Skovsneglen en fast dag om ugen og en weekend hver 4. uge.

De tre nye stillinger er tilknyttet to nye børn med respiratoriske udfordringer. Du skal også være indstillet på at indgå i pasning af den resterende børnegruppe, hvis de børn med respiratoriske udfordringer, som stillingerne er målrettet mod, holder fri.

Vi tilbyder:

 • en fagligt velfunderet medarbejdergruppe, der brænder for at give børn og unge et godt børne- og ungdomsliv med fokus på trivsel, livskvalitet og selvstændighed
 • en arbejdsplads, som prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der er præget af åbenhed og respekt
 • en velfungerende medarbejdergruppe, der består af pædagoger, medhjælpere og sygeplejersker med spredning i både alder og køn
 • mulighed for at sætte dit eget præg på den sundhedsfaglige og pædagogiske tilgang til børn og unge
 • en sjov, udfordrende og spændende arbejdsplads med et godt socialt sammenhold
Vi søger sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter, der:

 • brænder for målgruppen
 • er omstillingsparate
 • er villige til at være fleksible
 • tager ansvar og kan arbejde selvstændigt
 • er initiativrige, kan gribe arbejdsopgaver og følge dem til dørs
 • kommunikerer åbent og ærligt
Vi forventer, at du:

 • er uddannet sygeplejerske/sosu-assistent
 • har relevant erfaring med børn
 • har erfaring med pleje af respiratorisk dårlige borgere/patienter
 • har erfaring med medicin, sonder, sugning, CPAP og hostemaskine
 • er faglig kompetent
 • er struktureret
 • har teoretisk - og praksiskendskab til målgruppen
 • har erfaring med tværfagligt samarbejde og teamsamarbejde
 • har gode kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt
 • har erfaring med dokumentation og FMK
 • har et positivt menneskesyn og en anerkendende, nærværende og tillidsfuld tilgang til børnene, de unge, forældre og kollegaer
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelserne er tidsbegrænsede i 12 måneder med mulighed for forlængelse. Der er derudover mulighed for ekstra vikartimer ved siden af de faste timer.

Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og efter principper om lokal løndannelse.

Stillingerne er på 18 timer ugentlig med mulighed for varierende timetal. Vagterne vil ligge en fast ugedag samt hver 4. weekend – primært aften eller nat. Der kan også være mulighed for 12 timers vagter, så skriv gerne i ansøgningen, hvad du er interesseret i, da det både er dag, aften og nat, vi skal dække.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Der vil blive indhentet udvidet børne- og straffeattest inden ansættelse.

Borgercenter Handicap er en røgfri arbejdsplads.

Vil du vide mere
Du kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte afdelingsleder Susi Jacobsen på 3066 7113 eller sygeplejerske Kristina Nørholm på 2491 2165. Du kan også læse om os på https://bch.kk.dk/indhold/skovsneglen-0.

Vi skal have din ansøgning via nedenstående link senest tirsdag den 20. april 2021
Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Om Borgercenter Handicap
Vores målgruppe er Københavnere med varigt nedsat funktionsevne. Vi består af et myndighedsområde med ca. 333 medarbejdere, og 10 centerfællesskaber bestående af 61 tilbud med ca. 2200 ansatte. Vi arbejder ud fra Socialstrategien, en by med plads til alle, under overskrifterne et værdigt liv, et selvstændigt liv, en helstøbt og langsigtet løsning samt en sund og faglig stærk organisation. Du kan læse om Socialforvaltningen på København Kommunes hjemmeside: www.kk.dk og om Borgercenter Handicap på http://www.bch.kk.dk/. Du kan læse mere om Borgercenter Handicap herunder vision og målsætninger på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret