KØBENHAVNS KOMMUNE

Afdelingsledere til myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du være en del af en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Kan du lede medarbejdere og gennem din ledelse bidrage til, at alle borgere får den rette hjælp på rette tidspunkt i sammenhængende og koordinerede forløb? Så er en af stillingerne som afdelingsleder måske noget for dig.

Om Myndigheden
Københavnerne lever længere, og der bliver flere ældre med kroniske sygdomme og nedsat funktionsevne. Kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger betyder flere kommunale sundhedsopgaver, mere kompliceret pleje og flere borgerforløb på tværs af sektorer og på tværs af kommunens egne indsatser.

Denne udvikling stiller store krav til sundheds- og omsorgsindsatsen i Københavns Kommune, og herunder også indsatsen mhp. at vurdere og sikre den rette hjælp og støtte til borgerne. Vi har derfor igangsat en ny og spændende organisatorisk omstilling under overskriften ’Fremtidens myndighed’, hvor vi samler fem lokale visitationer med flere af forvaltningens øvrige myndighedsfunktioner i to større områdemyndigheder – Myndighed Nord og Myndighed Syd.

Vi vil med omstillingen styrke fokus på borgernes forskellige behov og gennem høj kvalitet i myndighedsvaretagelsen sikre rette indsats og mere sammenhængende forløb. Det gælder både for borgere med omfattende funktionstab og for borgere, der gennem et intensivt udrednings- og rehabiliteringsforløb kan blive mere selvhjulpne – for begge borgergrupper med højere livskvalitet som mål. Vores ambition med omlægningen er at understøtte ensartethed i serviceniveau samt bedre samspil mellem enheder internt og med fx Socialforvaltningen (særligt borgere under 65 år), almen praksis og hospitaler.

Som led i omstillingsprocessen opretter vi følgende 9 nye afdelingslederstillinger:

 • 2 afdelingsledere i Afdeling for Støtte og Koordinering, Myndighed Syd
 • 2 afdelingsledere i Afdeling for Udredning og Rehabilitering, Myndighed Syd
 • 1 afdelingsleder i Afdeling for Rådgivning og Vejledning, Myndighed Syd
 • 2 afdelingsledere i Afdeling for Støtte og Koordinering, Myndighed Nord
 • 2 afdelingsledere i Afdeling for Udredning og Rehabilitering, Myndighed Nord.
Om opgaven og dig
For de nye afdelingsledere bliver opgaven at udøve både personaleledelse og faglig ledelse af i alt ca. 200 dygtige, ansvarsfulde og engagerede medarbejdere. Som én af de 9 nye afdelingsledere skal du, sammen med den øvrige ledelse, gå foran i en forandringsproces, hvor medarbejdere på området samles i nye enheder, og en ny tilgang til myndighedsvaretagelse skal videreudvikles og implementeres.

I den første tid vil der være fokus på at lede medarbejderne godt og sikkert igennem den store omstillingsproces med fokus på høj trivsel for medarbejderne, kompetenceudvikling, hvor det er nødvendigt, samt høj faglighed og høj kvalitet for borgeren. Kendskab til forandringsledelse både i teori og praksis er væsentligt for at lykkes i jobbet.

Som afdelingsleder får du reference til én af de to nye myndighedsledere. De nye myndighedsafdelinger varierer i størrelse, og det præcise antal medarbejdere, du får i reference, er endnu ikke endeligt fastlagt. Du kommer til en velfungerende, tværfaglig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et budget i balance.

Du har en relevant sundhedsfaglig uddannelsesmæssig baggrund med erfaring fra et politisk styret system. Erfaring med faglig ledelse er en forudsætning, og du skal have dokumenterede, ledelsesmæssige resultater, ligesom vi gerne ser, at du har en diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende.

Du kan læse mere om indhold af stillingerne og forventningerne til dig i jobprofilen her og om vores ledelsesgrundlag her

Stillingerne er til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. april 2021.

Du bedes i din ansøgning præcisere, hvilke(n) afdelingslederstilling(er), du ønsker at søge (se jobbeskrivelse), sammen med eventuelle præferencer for placering i enten Myndighed Nord eller Myndighed Syd.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte områdechef Signe Grauslund på 2637 8875 eller områdechef Vivian Buse på 2710 4110.

Søg via nedenstående link senest søndag den 31. januar 2021
Første runde samtaler er torsdag den 4. og fredag den 5. februar, og anden runde samtaler er torsdag den 11. og fredag den 12. februar.
Kandidater, der går videre til anden runde samtaler, skal, mellem de to samtaler, gennemføre en personlighedstest og logiktest, og der indhentes referencer.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, sosu-assistent eller sosu-hjælper, har du derudover fra 1. september 2020 ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det.
Se mere om os på vores-hverdag.dk

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2400 København NV

 • Oprettet:

  2021-01-11

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-31
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret