HELSINGØR KOMMUNE

Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune søger rådgiver til det specialiserede voksenområde

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du erfaring inden for myndighedsarbejdet, så har vi en stilling ledig i vores psykiatri-team…..

Afdelingen ”Visitation og Indsats” søger en ny kollega til udredninger i vores psykiatriteam. Udgangspunktet er, at stillingen er på 37 timer/uge, men det kan drøftes ved ansættelsen.

Vi går til opgaverne med en specialiseret tilgang, dvs. at dine opgaver vil bestå i udredninger og faglige vurderinger på primært socialpædagogisk støtte, dagtilbud og botilbud. Derudover har vi også i teamet herbergs- og krisecentersager. Opfølgninger på § 85 og § 107 ligger i andre teams. På den måde sikrer vi kvaliteten samtidigt med at specialiseringen giver mulighed for at vi dygtiggør os.

Samlet består myndighedsafdelingen af 17 rådgivere, der arbejder med at skabe gode løsninger for de ca. 1.000 borgere, der er i vores målgruppe i Helsingør Kommune. Vi er i myndigheden sammen med kommunens boliganvisning, Staben samt et økonomisk team.

Vi har et § 82a-b tilbud som er de tidlige forebyggende indsatser i et tæt og godt samarbejde med vores udførere på Café Vinkeldammen, hvor vi også byder ind som rådgivere til den åbne rådgivning pt. to gange om ugen. Vi deltager ligeså på rehabiliteringsmøder i Jobcentret.

Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant baggrund og ikke mindst, at du har erfaring med myndighedsarbejdet samt at du kan arbejde selvstændigt og struktureret.

Du bliver en del af et større rådgiverteam, som vægter det faglige niveau højt. Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor der er plads til både grin og faglig sparring, også selvom hverdagen sommetider kan være travl.

Vi implementerer VUM 2.0 i 2021.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være:
  • Udredning ved nye ansøgninger ved hjælp af VUM/VUM2.0.
  • Iværksætte foranstaltninger og følge op på foranstaltninger såsom dagtilbud, længerevarende botilbud og ABL § 105.
  • Møder med borgere for at afdække behov med henblik på at lave korrekte, oplyste og fyldestgørende vurderinger og afgørelser.
  • At bidrage til at understøtte borgernes udvikling, så de leve deres liv med mindst mulig indblanding fra kommunen, men med den rette og tilpassede indsats.
  • Bidrage til løsning af de ad hoc opgaver, som løbende forekommer i en afdeling.
Vi tilstræber at have et arbejdsmiljø med en høj grad af frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet, og du kan i vid udstrækning selv planlægge din arbejdsdag. Vi har flekstid. Helsingør Kommune tilbyder supervision, og kompetenceudvikling og trivsel vægtes højt. Ud over dine faglige kompetencer, forventer vi yderligere, at du aktivt bidrager til trivslen på arbejdspladsen, da vi vægter godt kollegialt arbejdsfællesskab med respekt for personlig forskellighed.

Løn efter gældende overenskomst.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte leder Anne Kyung Nielsen på tlf.nr. 25313196. Du kan læse mere om os på www.helsingorkommune.dk

Ansøgningsfrist er søndag den 23. maj 2021. Vi holder samtaler torsdag den 27. maj. Vi forventer, at ansættelse sker senest pr. 1. juli 2021.

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret