profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-17
Virksomhed: HERLEV KOMMUNE
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Demensvejleder til forløbskoordination i Herlev Kommune 
Vil du være med til at gøre en væsentlig forskel for mennesker med demens og for deres pårørende?  
Vi søger en demensvejleder, som vil være med til at sikre en koordineret sammenhængende indsats for borgere med demens i Herlev Kommune.

Dit arbejde
Som demensvejleder vil du skulle vejlede både borgere og kolleger med udgangspunkt i relevant lovgivning, serviceniveau og kvalitetsstandarder. Derudover vil du skulle varetage forløbskoordination jf. Forløbsprogram for Demens i Region Hovedstaden. 

Du får ansvar for at koordinere og målrette indsatsen omkring borgere med demens - så borgerne løbende modtager og deltager i relevante tilbud med henblik på at bevare deres funktionsevne længst muligt - samt understøtte de pårørende. 

Vi tilbyder en bred vifte af spændende opgaver i forhold til demensområdet: 
 
 • Forløbskoordination for borgere i egen bolig jvf. Forløbsprogram for Demens i Region Hovedstaden.  
 • Rådgivning og vejledning til borgere med demens og deres pårørende, som understøtter self efficacy og sundhedsfremme. Efter hjemmebesøg iværksættes, evalueres og tilpasses indsatser til borgerne i samarbejde med hjemmepleje, hjemmesygepleje, de midlertidige pladser, plejecentre m.fl. 
 • Sparring og rådgivning til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, fx. med udgangspunkt i observerede udfordringer i hjemmet. 
 • Koordinering af relevant viden og initiativer i samarbejde med hjemmepleje, aktivitetstilbud m.fl. ved tilbud om indflytning i plejebolig / midlertidig plads / aflastningsplads. 
 • Tidlig opsporing af borgere med kognitiv svækkelse, herunder sikre viden og kompetencer hos tværfaglige samarbejdspartnere til tidlig opsporing af demens. 
 • Identificering af borgere med demens - som kun har et spinkelt eller helt mangler et netværk - mhp. kontinuerlige besøg til etablering af en tillidsfuld relation, der gør det muligt for borger at tage imod relevant hjælp og støtte. 

Herudover kan det blive aktuelt at skulle hjælpe med evt. ansøgning om værgemål, og efter behov vil der skulle vikarieres for faglig demenskoordinator i forhold til pårørendegrupper, netværkscafé, undervisning af medarbejdere mv.

Du bliver en del af et team med i alt to demensvejledere og en faglig demenskoordinator, som organisatorisk tilhører Aktivitetscenteret.

Om Aktivitetscentret
I aktivitetscentret prioriterer vi udvikling, trivsel og kvalitet højt. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi arbejder evidensbaseret med fokus på kvalitet til gavn for borgerne. Vores faglige miljø er inspirerende, og vi sparrer både internt i demensteamet og med øvrige kolleger i aktivitetscentret. 

Vi er en samling af imødekommende, kreative og løsningsorienterede kolleger med forskellig uddannelsesbaggrund, hvor engagementet, samarbejdsvilje og den gensidige tillid er stor.

Vi er heldige at være placeret i smuk natur, og samtidig er vi tæt på offentlige transportmidler og har gratis parkering.

Om dig
Vi leder efter dig, der har: 
 
 • En mellemlang videregående uddannelse og gerne en efteruddannelse inden for demens, f.eks. en diplomuddannelse eller med lyst til videreuddannelse. 
 • Flere års erfaring inden for demens- / ældreområdet. 
 • En evne til at arbejde selvstændigt og med stor ansvarsfølelse. 
 • En målrettet og struktureret tilgang til arbejdsopgaverne.
 • Gode kommunikative færdigheder og samarbejder ubesværet og respektfuldt med tværfaglige kollegaer i hele organisationen.
 • Dialogiske og inddragende kompetencer, og har tværfagligt samarbejde som omdrejningspunkt for de gode helhedsorienterede borgerforløb.  
 • Erfaring med rådgivning og sparring af kolleger i forskellige kontekster. 
 • En positiv og anerkendende tilgang til opgave- og problemløsning. 
 • Et godt humør og bidrager stabilt til et konstruktivt og anerkendende arbejdsmiljø. 
 
Om demensområdet i Herlev Kommune
Ældre- og sundhedsområdet fik i Herlev Kommune i budget 2022 et historisk løft. En del af disse midler er afsat til styrkelse af demensområdet, herunder kompetenceudvikling i demens og pårørendesamarbejde. Desuden skal midlerne løfte aktivitetstilbuddet til målgruppen. 

Udviklingen af demensindsatsen i Herlev Kommune tager udgangspunkt i ønsket om, at alle borgere i Herlev Kommune har ret til et godt hverdagsliv, hvor borgernes selvbestemmelse, ønsker og mulighed for at indgå i meningsfulde aktiviteter er i fokus. 

I Aktivitetscentret brænder vi for demensområdet og ser frem til, at du som vores nye kollega har et engagement, der holder dig opdateret på ny viden inden for demensområdet, så du sammen med os kan udvikle og sikre relevante indsatser til borgere med demens og deres pårørende i kommunen. 

Om stillingen 
Stillingen er på 35 - 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse sker snarest muligt eller pr. 1. juli 2022. 
 
Ansøgningsfristen er 17 maj kl. 12:00. Samtaler afholdes den 23. Maj 2022.
 
Ansøgningen skal vedlægges:
 
 • CV med tidligere beskæftigelse. 
 • Eksamenspapirer & autorisation 

Få mere at vide
Du er meget velkommen til at kontakte Teamleder Tove Lundgaard 4452 6202 / 2388 4556 eller faglig demenskoordinator Stine Elisabeth Schiermer 2459 2995. 
 
OBS: Vi oplever desværre, at vores mail kan havne i spamfilteret hos modtageren, så tjek gerne om vores mail ligger i dit spamfilter. 

Geografi:
2730 Herlev
Oprettet:
2022-04-29
Ansøgningsfrist:
2022-05-17
Jobtype:
Fuldtid