profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-07-01
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Har du lyst til et alsidigt job i smukke omgivelser?

Vi søger en kirketjener pr. 1. august 2022, eller så hurtigt som muligt. – stillingen er normeret til 37 timer.

Søllerød Sogn er et stort, udadvendt og aktivt sogn med mange arrangementer og handlinger i sognegård og kirke.

Kirken er normeret til to kirketjenere på fuld tid og det forventes at fridage og ferier aftales indbyrdes. I tilfælde af godt og solidt samarbejde, under ansvar, mellem de 2 ligeværdige kirketjenere, er der tradition for stor frihed i arbejdet samt tilrettelæggelsen af dette.

Arbejdstiden indebærer ligeledes arbejde på søn- og helligdage og undertiden vil der også forekomme arbejde til sent på eftermiddagen.

Stillingen indebærer bl.a.:
    • Klargøre kirke og sognegård før og efter handlinger og arrangementer
    • Medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger m.v
    • Lettere Handy-man-opgaver 
    • Opstilling af IT-udstyr til brug ved foredag o.lign
    • Tilsyn med tekniske installationer 
    • Kontakt til håndværkere efter aftale med kirkeværge/dertil brug af kirkens leverandørliste
    • Betjening af lydanlæg, varmeanlæg og ringning
    • Opstilling af borde og stole i sognegård ved skiftende arrangementer
    • Servering ved møder i sognegården 
    • Indkøb til kirke og sognegård
    • Rengøring af kirke og sognegård
    • Andet forefaldende arbejde
    • Fejning af blade foran sognegården samt snerydning på off. areal hos den ene sognepræst.

Vi forventer, at du:
    • Kan arbejde selvstændigt, engageret og ansvarsbevidst
    • Har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med alle faggrupper
    • Er venlig, imødekommende og serviceminded
    • Har praktisk og teknisk sans, kendskab til IT og kan foretage småreparationer 
    • Er positivt indstillet til folkekirken og kirkens arbejde
    • Har en god fysik
    • Enten har kirketjeneruddannelsen eller er villig til at tage denne 5 ugers obligatoriske uddannelse indenfor 2 år efter ansættelsen – Kirketjeneruddannelsen betales af kirkekassen.

Stillingens arbejdsbeskrivelse kan læses på kirkens hjemmeside www.soelleroedkirke.dk

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. – 364.174,40 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420,25 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.247,51 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Yderligere oplysninger kan fås hos Formand og kontaktperson Vibeke O´Sullivan på 61289464  kordegnekontoret på 45802203-tast 1, samt Kirketjener Theis Dünnwald 40412884
 
Ansøgningsfristen er  1. juli kl. 12.00

Ansøgning med bilag skal sendes elektronisk til Søllerød Menighedsråd:
Soelleroed.sogn@km.dk
Mrk.: Ansøgning Kirketjener

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfrisen.

Oprettet:
2022-06-10
Ansøgningsfrist:
2022-07-01
Jobtype:
Fuldtid