profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-07-01
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vi drømmer om en person med en værktøjskasse fuld af kvalifikationer inden for administration, kommunikation og regnskab. Søllerød sogn har et stærkt kirkeliv for lokale i alle aldre.

Din arbejdsdag vil udgå fra Søllerød sognegård og kirke, som ligger omgivet af en nærmest Morten Korchsk idyl med kirkegård, kro og museum som naboer.

Kordegnens opgaver omfatter bl.a.:

Du vil sammen med din kordegnekollega stå for den daglige betjening af kirkekontoret.

 • Tjeneste v/højmesser: I Søllerød kirke
 • Civilregistrering: Personregistrering, navneændringer, indskrivning af kirkelige handlinger, mv.
 • Administrations-, koordinerings- og sekretæropgaver
  • For præster og menighedsråd inkl. kontaktpersonen
  • Af sognets konfirmander
  • Kalenderstyring i Church Desk
  • Udlejning af kirkens lokaler, lejekontrakter, mv.
  • Tovholder på den årlige sogneudflugt
 • Økonomi: Regnskabsføring, budgetlægning, bogføring og lønhåndtering
 • Kommunikation: Bistå ved udfærdigelse af kirkeblad, annoncer, pjecer, plakater og andet PR samt være webmaster på sognets hjemmeside

Du vil indgå i et tæt samarbejde med din kordegnekollega, menighedsrådet, præster og medarbejdere.

Der vil i begrænset omfang være aftenmøder ved menighedsrådsmøder og deslige.

Som person har du:

 • Uddannelse: Kordegne- og personregistreringsuddannelse. Herudover er din konkrete uddannelsesmæssige baggrund ikke afgørende. Det er din erfaring og personlige kompetencer derimod.
 • Arbejdserfaring: Gerne som kordegn
 • IT-færdigheder: Church desk og Office pakken
 • Stærke skriftlige og mundtlige kommunikationsfærdigheder på dansk
 • En struktureret og selvkørende tilgang med blik for detaljen
 • En servicemindet og problemløsende indfaldsvinkel i en travl hverdag med flere sideløbende opgaver.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.

Ansættelse pr. 1. august 2022 eller snarest derefter.

Ansættelse vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO 10) fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirkekulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Nuværende tjenstemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenstemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelsesvilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner). OK-tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år. Alle beløb er for en fuldtidsstilling.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Der er 3 md. prøvetid.

Yderligere information og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Vibeke O’Sullivan tlf.nr. 61 28 94 64. Send venligst CV og ansøgning digitalt til Søllerød Menighedsråd: Soelleroed.sogn@km.dk med ”Kordegn” i emnefeltet.

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt og skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 1. juli 2022 kl. 12.00.

Samtaler vil blive afholdt umiddelbart herefter.

Om Søllerød sogn Ansættelse sker ved Søllerød Sogns menighedsråd. Sognet tæller 8.029 indbyggere, hvoraf 5.940 er folkekirkemedlemmer. Til sognet er tilknyttet 2,5 præster, to kordegne, to kirketjenere, to organister, én korleder, samt et menighedsråd på 7 medlemmer.

Sognet er kendetegnet ved en smuk kirke og sognegård midt i det historiske Søllerød. Foruden de kirkelige handlinger er kirken vært for kulturelle arrangementer og musikalske tilbud. Se mere på: www.sollerodkirke.dk

Oprettet:
2022-06-10
Ansøgningsfrist:
2022-07-01
Jobtype:
Fuldtid