GLADSAXE KOMMUNE

Afløsere og tilkaldevikarer til Egegården/Møllegården Plejeboliger

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
På Egegården/Møllegården har vi løbende brug for afløsere og tilkadevikarer. Du vil indgå i vores afløserteam og kan tilbydes vagter i forskellige vagtlag afhængig af din præference. Som tilkaldevikar bliver du timelønnet og har en løs tilknytning til stedet. Som fast afløser ansættes du som månedslønnet, hvor dit ugentligte timetal fastsættes ud fra, hvor ofte der aftales faste vagter, fx weekendvagter. Vi har vagter i alle vagtlag – dag, aften, nat, hverdag og weekend. Skriv derfor gerne, hvad du foretrækker, og om du er interesseret i faste vagter eller tilkald.

Vi vægter arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø meget højt. Vi holder af vores arbejde og interesserer os for hinanden. Det giver en god hverdag med beboere og kolleger – fyldt med smil og humor. Din opgave er at skabe bedst mulig trivsel for beboerne med afsæt i den enkeltes ønsker og behov.

Vi lægger vægt på, at du
  • Interesserer dig for beboernes livshistorie og er god til at involvere både beboerne og familien i dit daglige arbejde
  • Er god til at skabe trygge rammer og et hyggeligt miljø for beboerne
  • Er uddannet social- og sundhedshjælper eller –assistent, er i gang med eller har planer om at påbegynde en sundhedsfaglig, sygeplejefaglig eller anden relevant uddannelse
  • Er selvstændig, stabil, humoristisk og kan se tingene fra den lyse side
  • Kan lide at tage ansvar og drage omsorg for dine beboere
  • Kan tale og skrive dansk

Vi tilbyder dig
  • Introduktion og oplæring efter behov
  • Et godt tværfagligt arbejdsmiljø
  • En mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige fagligheder og mange forskellige nationaliteter og kulturer
  • En røgfri arbejdsplads i hele arbejdstiden

Vil du vide mere
Du kan læse om os, på vores hjemmeside www.gladsaxe.dk/mollegaarden eller på www.gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Du kan også ringe til daglig leder Pia Bruun Pederse på telefon 39 57 46 98 eller daglig leder Lone Wagtberg på telefon 39 57 47 30.

Løn i henhold til overenskomst og efter principper for Ny løn.

Ansøgning
Send din ansøgning vedlagt evt. eksamensbevis, autorisations-ID og dokumentation for tidligere erfaring.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi indkalder til samtale løbende.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret