GLADSAXE KOMMUNE

Akademisk medarbejder til udvikling af sundhedsområdet i Gladsaxe

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
AC-generalist til udvikling af sundhedsområdet i Gladsaxe Kommune

Vi søger en kollega, som kan hjælpe os med politik, strategi-, udviklings- og implementeringsopgaver inden for sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet samt i forhold til udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Gladsaxe er en ambitiøs kommune, der har sat en høj barre i forhold til sundhedsområdet. Vi ønsker fx en helt røgfri kommune og har derfor indført røgfri skoletid og røgfri arbejdstid. Udviklingen stopper ikke her, og du vil blive en del af et spændende fagligt miljø, der omfatter sundheds- og ældreområdet. Du vil især skulle arbejde med politik, strategi og implementeringen af vores sundhedspolitik og underliggende handleplaner, der omfatter røgfrit Gladsaxe, mental sundhed og fysisk aktivitet i samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere både inden for og uden for kommunen. Du indgår samtidig også i arbejdet med udvikling af kvaliteten inden for ældre og rehabiliteringsområdet på de overordnede linjer.

Hvem er vi?
Du bliver en del af en dynamisk og fagligt stærk konsulentstab i Social- og Sundhedsforvaltningen bestående af AC-medarbejdere med og uden sundhedsfaglig baggrund. Du bliver en del af et team af otte engagerede og dygtige kollegaer, og vi har ofte en travl og omskiftelig hverdag og løser mange forskelligartede opgaver på sundheds- og ældreområdet med udgangspunkt i vores sundhedspolitik, strategi for udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe og FN’s verdensmål. Du vil referere til sundhedschefen.

Hvad er dine arbejdsopgaver?
Du vil blive en central figur i arbejdet med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik, der betyder, at du får en bred kontaktflade til andre forvaltninger, regionen og dele af driften.

Vi ser følgende opgaver som dine vigtigste:
  • Udvikling af sundhedsområdet generelt, herunder sekretariatsbetjene det politiske og administrative niveau
  • Indgå i implementeringen af vores sundhedspolitik, herunder især indgå i arbejdet med vores handlingsplan for mental sundhed
  • Indgå i projekter, i udarbejdelse af strategier samt indsamle data og viden til brug i politiske sagsfremstillinger (fx fra Sundhedsprofilen i samarbejde med Region H).
  • Indgå i kvalitetsinitiativer som generalist med fokus på data, styring og udvikling.
  • Indgå i eksterne netværk, herunder Sund By Netværket, med henblik på at følge udviklingen på sundhedsområdet og bære nye erfaringer på sundhedsområdet ind i Gladsaxe

Du vil samtidig komme til at indgå i projekter på andre dele af sundhedsområdet i forhold til behov og dine egne ønsker med hensyn til din videre faglige udvikling.

Hvem søger vi?
Vi søger en akademisk medarbejder med fx en kandidat i sundhedsfremme eller med baggrund i folkesundhedsvidenskab. Du har erfaring fra at arbejde i en kommune eller tilsvarende politisk styret organisation, og du er i stand at arbejde med bredden og kompleksiteten og overskue en bred portefølje. Du er analytisk og arbejder selvstændigt og proaktivt med blik for helheden og samarbejdet med de mange dygtige ledere og kollegaer i kommunen.

Vi forventer, at du har et godt kendskab til kommunernes opgaver og udfordringer på sundhedsområdet, og at du har minimum 5 års erfaring. Du er god til at etablere netværk og får energi af at samarbejde med mange forskellige fagpersoner og til at finde løsninger på tværs. Du har en skarp pen og kan formulere dig klart og præcist. Desuden trives du med ansvar under fleksible rammer. Vi ser også gerne, at du har netværk i faglige kredse, på tværs af andre kommuner eller lignende, der giver dig en horisont i forhold til viden om andre organisationers arbejde på sundhedsområdet.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med gode udviklingsmuligheder, og du får arbejdssted på rådhuset i Administration og Udvikling i Social- og Sundhedsforvaltningen. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Forventet tiltrædelse 15. august.

Hvis du ønsker at høre mere
om stillingen, er du velkommen til at kontakte sundhedschef Steen Rank Petersen på stepet@gladsaxe.dk eller på mobil 29 87 30 78

Yderligere information om Gladsaxe Kommune og Social- og Sundhedsforvaltningen finder du her.

Du kan læse om Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik her.

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning og CV senest 27. maj 2021 kl. 12.00 med henblik på ansættelsessamtaler 1. og 3. juni 2021.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret