GLADSAXE KOMMUNE

1-2 arkitekter/byplanlæggere til Byplan & Landskab

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Brænder du for at omsætte overordnede strategier til gode rammer for konkrete byggerier, så er du den, vi søger til en stilling som byplanlægger. Der er stor interesse for at udvikle Gladsaxe, så vi har rigtig travlt og opnormerer vores byplanfaggruppe. Derfor har vi nu 1, muligvis 2, ledige stillinger til en erfaren arkitekt/byplanlægger.

Byrådet i Gladsaxe er optaget af strategisk byudvikling i retning mod en bæredygtig, grøn og levende by. Vi har ansat en stadsarkitekt, og vi er i gang med at udarbejde en ny arkitekturpolitik. Her har vi bl.a. fokus på byrum og bygninger med gode arkitektoniske løsninger, som skaber sammenhæng mellem byggeriet og den omgivende by, og som giver værdi til byen. Som vores nye kollega skal du sammen med kollegaer, stadsarkitekten m.fl. medvirke til at omsætte de politiske visioner om bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet til gode lokalplaner.

Opgaverne omfatter arbejde med planprojekter fra vision til endelig plan. I Gladsaxe er der fokus på, at ny planlægning bidrager til at løfte flere strategiske dagsordener, eksempelvis i forhold til klimatilpasning, social balance og de øvrige mål i vores Gladsaxestrategi, hvor vi tager udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Du får derfor en stor kontaktflade i og uden for organisationen - til borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere. Alle projekter udformes i løbende dialog med kolleger, eksterne parter og det politiske niveau.

Du vil primært komme til at arbejde med
 • Nye lokalplaner og implementering af arkitekturpolitikken i såvel politiske dagsordener, arbejdsprocesser og konkrete lokalplanbestemmelser
 • Projektledelse inden for et bredt spekter af lokalplansager
 • Dialog med bygherrer, konsulenter og kolleger i forhold til at fremme bæredygtige, kvalitative og æstetiske løsninger

Vi forventer, at du
 • har en uddannelse som arkitekt eller tilsvarende med stærke kompetencer inden for rummelig og arkitektonisk forståelse
 • har erfaring som byplanlægger
 • er en stærk projektleder
 • arbejder selvstændigt, tager initiativ og følger opgaverne til dørs
 • er engageret og nysgerrig på din egen og andres faglighed
 • er god til at samarbejde – også på tværs af fagområder
 • har blik for at omsætte strategiske retninger til konkret planlægning

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med en sjov og uformel tone, hvor der er højt til loftet og fokus på tillid. Du vil blive en del af team Byplan og Landskab, et engageret team i By- og Miljøforvaltningen der brænder for byens udvikling. Vi hjælper hinanden i en travl hverdag, hvor vi er 9 faste og 1 midlertidigt ansatte, som glæder os til at få en ny kollega. Hvis du ønsker dig en dynamisk arbejdsplads, med fokus på faglig udvikling og tværfagligt samarbejde med gode kolleger, så send os en ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i en fast stilling med 37 timer om ugen.
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Tiltrædelse 15. april 2021.

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen, så ring på telefon 39 57 59 05 og læg en besked til arkitekt Charlotte Buhl eller teamleder for Byplan og Landskab Pernille Hummelmose.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning med relevant dokumentation senest 7. februar 2021 kl. 12.00.

Første samtalerunde vil blive afholdt 12. februar 2021, og anden samtalerunde vil blive afholdt 23. februar 2021.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

 

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2860 Søborg

 • Oprettet:

  2021-01-12

 • Ansøgningsfrist:

  2021-02-07
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret