Fødevarestyrelsen

Akademiker med interesse for dyresundhed, kontrol og it til Fødevarestyrelsen

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du gøre en forskel og være med til at sikre dyresundheden gennem høj datakvalitet og sporbarhed? Har du lyst til at skabe løsninger, der med smarte it-systemer og målrettet kontrol sikrer høj datakvalitet til gavn for sundheden hos mennesker og dyr, så se nærmere her.

Opgaver
Reglerne for identifikation og registrering af husdyr er primært reguleret af EU-forordninger. Helt centralt i overholdelse af kravene står databasen Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), hvor Fødevarestyrelsen registrerer besætninger og flytninger af dyr. Kravene om registrering eksisterer for at sikre og forbedre sundheden hos mennesker og dyr. Konkret sker det ved, at oplysningerne i CHR giver mulighed for sporbarhed ved udbrud og udryddelse af sygdomme.

Som AC-medarbejder kommer du til at arbejde med flere aspekter af identifikations- og registreringskravene, herunder udvikling af kontroller på området og udvikling af CHR. Desuden kommer du til at bidrage til bekendtgørelsesarbejde og udarbejdelse af tilhørende vejledninger, både til borgere og til intern brug. Arbejdet vil især, men ikke udelukkende, være koncentreret om identifikation og registrering af heste. I forbindelse med udbrud af husdyrsygdomme må du være forberedt på at kunne påtage dig andre funktioner, fx i Fødevarestyrelsens krisestab.

Der er tale om et alsidigt, selvstændigt, udfordrende og spændende arbejde, som du får mulighed for at sætte dit præg på. Opgaverne varetages i tæt samarbejde med dine kolleger i teamet bestående af naturfaglige akademikere og jurister. Derudover skal du samarbejde med erhvervet, interesseorganisationer og it-leverandører, m.fl.

Om dig
Du kan have en naturvidenskabelig uddannelse, fx i veterinærmedicin eller i husdyrvidenskab, med kendskab til eller interesse for husdyrproduktionen i Danmark. Det er dog ikke en forudsætning, at du har arbejdet med området tidligere. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, hvor fagligheden er i højsædet.

Du skal både kunne arbejde selvstændigt og fleksibelt og samtidig besidde gode samarbejdsevner. Vi arbejder teamorienteret og forventer, at alle bidrager til den fælles opgaveløsning. Vi ser frem til, at du møder nye opgaver med åbenhed og nysgerrighed samt kan bevare roen, når opgaverne er komplekse, og der kræves hurtige løsninger. Du bidrager med god stemning og engagement til opbygning af et tillidsfuldt teamsamarbejde. Kendskab til projektledelse vil være en fordel, men er ikke et krav.

Om os
Center for Dyresundhed er en enhed i Fødevarestyrelsen, som består af ca. 60 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, bl.a. dyrlæger, agronomer, biologer, jurister og HK’ere. Center for Dyresundhed er ansvarlig for reglerne for registrering og identifikation af levende dyr og det øvrige veterinære beredskab i Danmark med national overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Desuden er Center for Dyresundhed ansvarlig for reglerne om omsætning af levende dyr, animalske biprodukter og dyrevelfærd under transport.

Vi tilbyder
Fødevarestyrelsen fokuserer på udvikling og fleksibilitet. Vi lægger vægt på løbende kompetenceudvikling og er en arbejdsplads, der giver mulighed for balance mellem fritid og arbejdsliv.

Fødevarestyrelsen er beliggende i Glostrup tæt på stationen, hvor der er gode transportmuligheder, ligesom der er gode parkeringsforhold ved styrelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og en fastansættelse som AC-medarbejder.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning sammen med CV, kopi af eksamensbeviser og andre relevante dokumenter.

Ansøgningen skal sendes via vores rekrutteringssystem på fvm.dk/job senest den 25. maj 2021. Vi forventer at holde samtaler i ugerne 22 eller 23.

Du søger stillingen ved at trykke på “Søg stillingen”.

Læs mere om Fødevarestyrelsen på www.fvst.dk.

Er du interesseret?
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontorchef Camilla Brasch Andersen tlf. 72 27 65 23

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret