profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-07
Virksomhed: ALLERØD KOMMUNE
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Vi søger en specialpædagog 35 - 37 timer pr. uge, gerne med tiltrædelse 1. november 2022.

Om os
Basisgruppen Grævlingestuen er en del af Ravnsholt Klyngen, som hver dag modtager 220 børn, men det opdager vi sådan set ikke. Vi arbejder ud fra det små i det store. Og vi lykkes.

Der er seks basispladser i Basisgruppen Grævlingestuen, som er tilknyttet Grøftekantens Børnehave. For øjeblikket er alle seks pladser besat. Der er fem medarbejdere tilknyttet gruppen.

Om stillingen
Målgruppen for børnene på basispladserne er børn, der er forsinkede i deres udvikling. Vi har specialpædagoger ansat på Grævlingestuen, som har det overordnede ansvar for børnene. Børnene på basispladserne er pt fra 2 - 5 år.

De børn, som har en basisplads, har alle i større eller mindre grad brug for en tydelig struktur i omgivelserne, der giver ro og plads til de enkelte børns behov.

Grøftekantens børnehave er normeret til 40 børnehavebørn. Vi arbejder med de inkluderende fællesskaber i børnehaven. Det betyder, at børnene på basispladserne deltager i alle aktiviteter, der foregår på tværs af stuerne i Grøftekanten. Der vil altid være en af specialpædagogerne med på sidelinjen, som er parat til at støtte og hjælpe, hvis der opstår behov for det.

Specialpædagogerne arbejder tæt sammen med vores samarbejdspartnere om at skabe den bedste hverdag for børnene. Vi får supervision af både talepædagog, fysioterapeut og psykolog. Derudover har vi løbende netværksmøder, hvor også forældrene deltager.

Vi har det enkelte barns trivsel og udvikling i højsædet. At møde barnet hvor det er og tage udgangspunkt i hvad barnet kan og tilpasse forventninger og krav til det enkelte barn. Vi laver individuelle handleplaner og har dagligt dialog med barnets forældre.

I dagligdagen tager vi udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov med særligt fokus på struktur og visualisering. Vi gør brug af tegn til tale og piktogrammer.

Vi tager udgangspunkt i Low Arousel pædagogikken. En pædagogik hvor nøgleordret er at bevare roen og undgå konfrontationer.

Du kan læse Allerød Kommunes fælles børne- og læringssyn her Det fælles børne- og læringssyn

Om dig
  • Du skal være faglig, tydelig og villig til at arbejde med den pædagogiske praksis på stuen, så den bliver afpasset børnenes individuelle behov.
  • Du har erfaring med at arbejde med inklusion og børnefællesskaber.
  • Du kan arbejde struktureret og målrettet.
  • Du kan arbejde selvstændigt, samtidigt med at du er loyal over for de aftaler, der bliver lavet.
  • Du kan skabe ro og bevare overblikket, selv i pressede situationer.
  • Du er interesseret i at arbejde ud fra Low Arousel pædagogikken og bruge den i det daglige arbejde med børnene.
  • Du kan udtrykke dig klart og præcist, såvel mundtlig som skriftlig og kunne formidle din viden til kollegaer, forældre og andre.
  • Du er fleksibel og tager ansvar.

Derfor skal du vælge os
Hos os får du en arbejdsplads, der hele tiden er i udvikling. Vi forsøger at vidensdele i klyngen og give det videre, som vi lykkes med. På Grævlingestuen er vi i gang med at arbejde med en struktur, der kvalificeret tager hensyn til alle børns behov og arbejdet med at sikre inklusionen i forskellige børnefællesskaber.

Vi er gode til at reflektere sammen, vi hjælper hinanden og har det sjovt sammen i hverdagen.

Ravnsholt Klyngen har 11 pædagoger, der er uddannet faglige fyrtårne. Deres opgave er at understøtte implementeringen af Den nye styrkede læreplan i samarbejde med den pædagogiske leder. Der bliver hvert år igangsat endnu et uddannelsesforløb i Allerød Kommune, hvor Ravnsholt Klyngen deltager med nye pædagoger. Herved sikrer vi, at der hvert år uddannes nye faglige fyrtårne. Grævlingestuen er en del af dette fællesskab.

Ledelsen består af en klyngeleder og tre pædagogiske ledere.

Vi er optaget af at oparbejde en endnu højere grad af refleksionskultur og faglighed.

I 2022 har vi arbejdet videre med at implementere vores udviklingsplaner, som er udsprunget af vort pædagogiske tilsyn slut 2020. Vi har især fokus på leg og barneperspektivet. Vi øver os i at arbejde med databaseret evaluering. Vi er i gang med at bruge metoden ICDP med refleksionsspørgsmål og ønsker fremadrettet at bruge denne metode. Vi bruger desuden Læreplanstræet som visuel pædagogisk planlægning.

Det er vores ambition at kunne oparbejde en endnu højere grad af refleksionskultur og faglighed blandt vores medarbejdere.

Vi er i gang med at øve os på metoden ICDP og ønsker fremadrettet at bruge denne metode endnu mere. Der ud over bruger vi Læreplanstræet, som visuel pædagogisk planlægning.

Allerød Kommune er en arbejdsplads med høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgerne.

Du kan læse Allerød Kommunes leder- og medarbejdergrundlag via https://alleroed.dk/kommunen/organisering/alleroed-kommunes-leder-og-medarbejdergrundlag.

Er du interesseret?
Du er velkommen til at besøge Grævlingestuen, som ligger på Søparken 1 B i Allerød. Ring og lav en aftale først med pædagogisk leder Anne Arentoft på 20 36 61 60 eller klyngeleder Mette Ohland-Andersen på 21 34 19 15.

Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og uddannelsesbevis via linket i annoncen senest 7. oktober 2022.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende. Vi indhenter referencer og straffeoplysninger forud for endelig ansættelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 26.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hvert 10. minut fra Allerød Station.

Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid. 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=706f0d62)
Oprettet:
2022-09-22
Ansøgningsfrist:
2022-10-07
Jobtype:
Fuldtid