ALLERØD KOMMUNE

Basisgruppen Grævlingestuen søger fuldtidspædagog

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Ravnsholtklyngen i Allerød Kommune søger pædagog med tiltrædelse 1. juni 2021.

Om os
Vi modtager dagligt 220 børn, men det opdager vi sådan set ikke. Vi arbejder ud fra det små i det store. Og vi lykkes.

Vores Basis Gruppe er blevet opnormeret midlertidig med et barn, og da en af pædagogerne er lånt ud, søger vi nu en 37 timers specialpædagog med tiltrædelse 1. juni 2021 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 30. september 2021 med mulighed for fastansættelse.  

De syv basispladser er tilknyttet Grøftekantens Børnehave, som er en del af Ravnsholtklyngen.

Om stillingen
Målgruppen for børnene på basispladserne er børn, der er forsinkede i deres udvikling. Vi har specialpædagoger ansat på Grævlingestuen, som har det overordnede ansvar for børnene. Børnene på basispladserne er pt fra 2 - 5 år gamle.

De børn, som har en basisplads, har alle i større eller mindre grad brug for en tydelig struktur i deres omgivelser, der giver ro og plads til de enkelte børns behov.

Vi arbejder med de inkluderende fællesskaber i børnehaven. Det betyder, at børnene på basispladserne deltager i alle aktiviteter, der foregår på tværs af stuerne i Grøftekanten. Grøftekantens børnehave er normeret til 40 børnehavebørn. Der vil altid være en af specialpædagogerne på sidelinjen, som er parat til at støtte og hjælpe, hvis der opstår behov for det.

Specialpædagogerne arbejder tæt sammen med vores samarbejdspartnere om at skabe den bedste hverdag for børnene. Vi får supervision af både talepædagog, fysioterapeut og psykolog. Derudover har vi løbende netværksmøder, hvor også forældrene deltager.

Det er det enkelte barns trivsel og udvikling, der er i højsædet hos os. At møde barnet hvor det er, og tage udgangspunkt i hvad barnet kan og tilpasse forventninger og krav til det enkelte barn. Vi laver individuelle handleplaner og har dagligt dialog med barnets forældre.

I dagligdagen tager vi udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov med særligt fokus på struktur og visualisering. Vi gør brug af tegn til tale og piktogrammer.

Vi tager udgangspunkt i Low Arousel pædagogikken. En pædagogik hvor nøgleordret er at bevare roen og undgå konfrontationer.

Om dig
  • Du skal være faglig, tydelig og villig til at arbejde med den pædagogiske praksis på stuen, så den afpasser børnenes individuelle behov.
  • Du har erfaring med at arbejde med inklusion og børnefællesskaber.
  • Du kan arbejde struktureret og målrettet.
  • Du kan arbejde selvstændigt, samtidigt med at du er loyal over for de aftaler, der bliver lavet.
  • Du kan skabe ro og bevare overblikket, selv i pressede situationer.
  • Du er interesseret i at arbejde ud fra Low Arousel pædagogikken og bruge dette i det daglige arbejde med børnene.
  • Du kan udtrykke dig klart og præcist mundtlig som skriftlig og kunne formidle din viden til kollegaer, forældre og andre.
  • Du er fleksibel og tager ansvar.

Derfor skal du vælge os
Hos os får du en arbejdsplads, der hele tiden er i udvikling. Vi forsøger at vidensdele i klyngen og give det videre, som vi lykkes med. På Grævlingestuen er vi i gang med at arbejde med en struktur, der kvalificeret tager hensyn til alle børns behov og arbejdet med at sikre inklusionen i forskellige børnefællesskaber.

Vi er gode til at reflektere sammen, vi hjælper hinanden og har det sjovt sammen i hverdagen.

Ravnsholtklyngen har 11 pædagoger, der er uddannet faglige fyrtårne. Deres opgave er at understøtte implementeringen af Den nye styrkede læreplan i samarbejde med den pædagogiske leder. Der er igangsat endnu et uddannelsesforløb i Allerød kommune, hvor Ravnsholtklyngen deltager med otte pædagoger, som uddannes til nye Faglige fyrtårne. Grævlingestuen er en del af dette fællesskab.

Ledelsen består af en klyngeleder og tre pædagogiske ledere. Ravnsholtklyngen, som Grævlingestuen er en del af, er optaget af at oparbejde en endnu højere grad af refleksionskultur og faglighed.

Klyngens mission 2021
Vores mission i 2021 er at implementere vores udviklingsplaner som er udsprunget af vort pædagogiske tilsyn slut 2020. Vi har især fokus på leg og Barneperspektivet. Vi øver os i at arbejde med databaseret evaluering. Vi er i gang med at bruge metoden ICDP med refleksionsspørgsmål og ønsker fremadrettet at bruge denne metode. Vi bruger desuden Læreplanstræet som visuel pædagogisk planlægning.

Vores ambition er at kunne oparbejde en endnu højere grad af refleksionskultur og faglighed blandt vores medarbejdere.

Vi er i gang med introduktion til metoden ICDP og ønsker fremadrettet at bruge denne metode. Der ud over bruger vi Læreplanstræet som visuel pædagogisk planlægning.

Du er velkommen til at komme på besøg på Grævlingestuen på Søparken 1 B i Allerød. Ring og lav en aftale først med pædagogisk leder Anne Arentoft på 20 36 61 60.

Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og dit uddannelsesbevis via linket i annoncen senest 16. maj 2021.

Vi indhenter referencer og straffeoplysninger forud for endelig ansættelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har over 25.500 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hver 10. minut fra Allerød Station.

Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid. 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8cccb1b4)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret