ALLERØD KOMMUNE

Daglig leder søges til Lillevang Skole, afdeling Lillerød

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Lillevang Skole søger en daglig leder til vores afdeling for skolens ældste elever.

Vi søger en udviklingsorienteret og nærværende leder, som kan varetage den daglige overordnede ledelse af afdeling Lillerød og med udgangspunkt i Lillevang Skoles fælles retning påtage sig lederskabet for afdelingens fortsatte udvikling. Skolen er sammenlagt i 2017 og er nu faldet godt til i den ny organisering. Der er derfor en unik mulighed for at være med til at udvikle afdelingen ud fra de potentialer, der ligger i en skolematrikel, der har elever fra 6.-9. årgang.

Du bliver en del af Lillevang Skoles ledelsesteam, der ambitiøst arbejder for en fortsat udvikling af distriktsskolen som et sammenhængende og foretrukket tilbud for distriktets børn og forældre. Du skal således evne at skabe ejerskab og engagement for vores fælles skole. En opgave vi står overfor er at opbygge den bedste overgang for vores elever i skiftet fra afd. Skovvang til afd. Lillerød.

Den daglige leder er ansvarlig for den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse for afdelingen, og refererer til distriktsskolelederen.

Lillevang Skole er en skole i Allerød Kommune , der har fokus på fællesskabet som ramme for personlig og faglig udvikling. I skolens hverdag vægter vi den demokratiske dannelse og ønsker at bidrage til en forbedring af klodens fremtid - det betyder blandt andet, at vi arbejder strategisk med at gøre FN’s verdensmål og børnekonvention til en naturlig del af skolens hverdag.

Lillevang Skole er undervejs til samlet at blive certificeret som rettighedsskole under UNICEF. Afdeling Skovvang er certificeret, og afdeling Lillerød er på vej.

Vores børne- og læringssyn i Allerød Kommune er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor både faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige. Vi tror på, at alle tre kompetenceformer er afgørende for et velfungerende og berigende liv med trivsel og aktiv deltagelse i de fællesskaber, børn og unge indgår i.

På afdelingen er der er højt til loftet og humor er en del af hverdagen. Skolens lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteams, og i den kommende periode har vi en fælles opgave med at få elementerne i Allerød kommunes børne- og læringssyn og skolens visioner integreret i det daglige arbejde.
 
Om dig
Som afdeling Lillerøds nye daglige leder arbejder du tillidsbaseret og anerkendende med forankring i folkeskolens værdisæt. Med indlevelse og åbenhed evner du at møde lederkolleger, medarbejdere, elever og forældre og anskue hverdagens små og store udfordringer fra flere perspektiver.

Som leder skal du på en gang kunne agere lyttende og anerkendende, men skal også være vedholdende og beslutningsstærk. Med flair for organisatorisk og strategisk ledelse evner du at samtænke en stabil pædagogisk og administrativ drift med nytænkning og udvikling.
 
Du forstår vigtigheden af at have fokus på kommunikation og inddragelse, så vi fortsat er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi udvikler os sammen. Du er derfor god til at involvere medarbejderne i afdelingens udvikling, og du sætter tydelig retning for det daglige arbejde.
I en distriktsskoleorganisering med flere afdelinger, kan du se værdien i et tæt ledelsessamarbejde på tværs af afdelingerne, og du bidrager nysgerrigt og engageret til den løbende ledelsesteamudvikling.  
 
Du har relevant lederuddannelse og ledererfaring fra skoleverdenen. Du er skarp i følgende kompetencer og områder, eller er klar på at videreudvikle dig inden for dem:
 
 • Ledelse af medarbejdere, pædagogisk og administrativt
 • Ledelse af teams
 • Ledelse af udvikling
 • Strategisk og organisatorisk ledelse
 • Stærk i kommunikation, både mundtligt og skriftligt
 • Alt hvad der har med skolårets planlægning at gøre: resursefordeling, skemalægning, opgavefordeling mv.
 
Vi tilbyder
 • En mangfoldig børnegruppe
 • Mulighed for at sætte præg på hverdagen
 • En engageret medarbejdergruppe der vil skolen og hinanden
 • Et ligeværdigt ledelsesteam hvor faglighed, engagement, loyalitet og humor er kendetegnende
 • En flad ledelsesstruktur hvor medarbejdere inddrages i skolens udvikling
 
Du kan læse mere om stillingen i job- og personprofilen på www.alleroed.dk under ledige stillinger. 
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at rette henvendelse til distriktsskoleleder Tue Bach Andersen på telefon 51 15 74 75 for mere information om stillingen.  

Du søger stillingen elektronisk via linket i annoncen med deadline torsdag den 3. juni 2021.
Der vil blive gennemført to samtalerunder. 1. samtale finder sted onsdag den 9. juni og 2. samtale afholdes torsdag den 24. juni.
 
Du kan læse mere om Allerød Kommunes børne- og læringssyn og børne- og ungepolitik her:
 
https://www.alleroed.dk/borger/familie-boern-og-unge/det-faelles-boerne-og-laeringssyn
 
https://www.alleroed.dk/politik/vision-politik-strategi/politikker-strategier-og-handleplaner


Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har over 25.500 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hver 10. minut fra Allerød Station.

Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid. 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a336ed0c)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret