profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-02-27
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Gravermedhjælper til ansættelse pr. 15. marts eller hurtigt derefter søges.
Stillingen er på 37 timer pr. uge og tidsbegrænset til 15. december 2022

Vi kan lide at kirkegårdene er meget velholdte og det er derfor en både spændende og udfordrende arbejdsplads, der venter dig.
Dit job vil primært bestå af renholdelse og pleje af kirkens arealer, gravsteder og bygninger. Der kan forekomme arbejde på lørdage.
Vi forventer, at du er positiv, fleksibel, loyal og mødestabil. Lige som vi prioriterer ”lysegrønne fingre” Og gode samarbejdsevner.
Vi forventer også, at den nye medarbejder er indstillet på at indgå aktivt i samarbejdet med alle øvrige medarbejdere, og samtidig er i stand til at arbejde selvstændigt, når den nødvendige introduktion og instruktion har fundet sted.
Egen bil og kørekort er ønskeligt.
De tre sogne har  tilsammen ca. 1100 indbyggere, der er tre medarbejdere knyttet til sognene.
Ansættelse og aflønning
Vi følger Overenskomst for gravermedhjælpere på Landsbykirkegårde, indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt FællesForbund (3F).
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Den årlige løn udgør for gravermedhjælper (på 37 timer), uden gartnerisk uddannelse udgør kr. 254,185, (trin 1) og kr.261,228, (trin2).
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende graver Tommy Dinesen på 65 36 13 18 og mail graveren-avnslev@mail.dk
Ans
øgning med relevante bilag sendes på mail til isja@outlook.dk, menighedsrådsformand Jens Ankersø, eller afleveres på Graverkontoret, Aunslev Kirkevej 1, Aunslev, 5800 Nyborg.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. februar 2022 kl. 14.00.
Ansætelsessamtaler afholder vi snarest derefter.
Menighedsrådet kan oplyse, at straffeaftest skal fremvises, og der vil blive indhentet referencer.
Menighedsrådet ved Aunslev Bovense Hjulby Kirker

Oprettet:
2022-01-27
Ansøgningsfrist:
2022-02-27
Jobtype:
Fuldtid
Kompetencer:
Gravermedhjælper
Kirkegård
Gartner
køre