Aarhus Kommune

(Udløbet) Åbyhøj dagtilbud, Børnehuset Børneliv, søger 1 pædagog fra d. 22. februar 2021

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Om jobbet:
Åbyhøj dagtilbud, Børnehuset Børneliv, søger 1 pædagog fra d. 22. februar 2021. Der vil være mulighed for ekstra timer fra d. 01.februar 2021. Stillingen er i en børnehavegruppe og på 35 timer.
Åbyhøj dagtilbud består af i alt otte afdelinger: fire børnehuse, to vuggestuer og to børnehaver. 
I Åbyhøj Dagtilbud er både ledere og medarbejdere optaget af at skabe stærkere fællesskaber. Vi har fokus på det gode børneliv, og med afsæt i Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik, arbejder vi med et helhedssyn på det enkelte barn, samskabelse med forældrene og den tidlige forebyggende indsats.
Vi vægter faglighed højt, derfor ønsker vi pædagoger, der er faglig reflekterende, opsøgende og i fortsat pædagogisk udvikling. Vi værdsætter udviklende relationer og samvær med børnene og vi ønsker, at vores pædagoger kan skabe tryghed, kontinuitet og stabilitet.
Vi arbejder ud fra det fælles pædagogiske grundlag, som danner rammer for vores arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. I Åbyhøj dagtilbud har vi særlig fokus på forældresamarbejde og samspil og relation. Vi forventer, at du har en tilgang til børn og voksne, hvor du vægter relationen og har et positivt børnesyn.
Vores daglige arbejde er bygget op omkring en faglig kultur, hvor den enkelte medarbejder på professionelt vis tilføjer værdi til organisationen.

Vi forventer, at alle medarbejdere i Åbyhøj Dagtilbud:
 • Viser loyalitet overfor fælles beslutninger og den pædagogiske praksis i dagtilbuddet og i egen afdeling 
 • Forpligter sig til at kunne tilrettelægge sin egen praksis selvstændigt og i samarbejde med kolleger 
 • Har fokus på kerneopgaven og barnets perspektiv 
 • Er fællesskabets orienteret, du ser fordele og muligheder både i afdelingen, men også i dagtilbuddet 
 • Kan fungere som rollemodel for børnegruppen, inspirere og sætte aktiviteter i gang 
 • Er omstillingsparat og arbejder for en god samarbejdskultur, både i egen afdeling og afdelingerne imellem 
 • Er parat til at hjælpe hvor behovet er og er en del af et helt hus 
 • Evner at arbejde selvstændigt og ansvarligt samt deltager i det daglige samarbejde omkring børn, forældre og personale 
 • Deltager i relevante møder
Din profil:
Som pædagog, forventer vi at du:
 • Er uddannet pædagog
 • Brænder for en pædagogik, der tager udgangspunkt i skabelsen af dynamiske, udviklende, legende, inkluderende og sprogstimulerende læringsmiljø
 • Er anerkendende i tilgangen til børnene og det pædagogiske arbejde
 • Bidrager til et arbejdsmiljø med høj social kapital
 • Kan anvende pædagogiske redskaber og metoder
 • Du har lyst til at give og modtage sparring på faglige spørgsmål, og du tør reflektere over egen og kollegers praksis og være nysgerrig på dette
 • Har pædagogisk overblik og kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Yde vejledning i forhold til medhjælpere og praktikanter i det pædagogiske arbejde, herunder medvirke til at medhjælpere får mulighed for at udvikle sig fagligt i det praktisk pædagogiske arbejde
 • Kan udarbejde handleplaner for pædagogisk praksis, følge op på dem i det daglige arbejde og evaluere indsatsen
 • Er empatisk, nærværende, tydelig og tillidsvækkende
 • Synes det er en rigtig interessant udfordring at være med til at skabe en god daginstitution. Og bidrager til at være medskaber af en kultur, hvor børneperspektivet er i centrum
 • Gerne vil arbejde med udeliv, kreative aktiviteter og evt. har interesse for musik
 • Sidst men ikke mindst et godt humør, er løsningsorienteret og har gå på mod i en spændende hverdag 
   
 • Hvilke af ovenstående kompetencer passer på dig – og hvordan vil du gøre brug af dem i arbejdet som pædagog?
 •  Hvad er dine interesser og stærke sider? Hvad brænder du for i dit pædagogiske arbejde?
 • Hvorfor vil du gerne arbejde i en børnehave?
   
Kun ansøgere, som svarer på ovenstående spørgsmål, vil komme i betragtning til samtale.

Om afdelingen
Børnehuset Børneliv er normeret til 30 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Børneliv har til huse i et nybygget hus på Klokkervej 53, 8210 Aarhus V, hvor vi har boet siden januar 2018.

 Derfor skal du vælge os
 • Børneperspektivet er vigtigt og i fokus for os. Derfor arbejder og engagerer vi os i hver dag at skabe et trygt, nærværende, positivt og inspirerende miljø. Vi ønsker sammen at skabe kvalitet i det pædagogiske arbejde
 • Vi er fleksible og justerer os efter opgaven
 • Vi prioriterer at skabe en arbejdsplads, hvor vi loyalt støtter, samarbejder og inspirerer hinanden, og giver hinanden en hånd, når der er brug for det
Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Deltid
 Hvis du vil vide mere:
Kontakt gerne pædagogisk leder Jette Clausen, på telefon nr. 4035 1684 mellem 11.30 og 13.00 for yderligere information.
Vi glæder os til at høre fra dig og til at møde dig ved en eventuel samtale.

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 19. januar 2021
Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 4.
Tiltrædelse forventes d. 22 februar, evt tidligere.


Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8210 Aarhus V

 • Oprettet:

  2021-01-06

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-19
 • Typer:

  Deltid

Del Link kopieret